Rörliga och bundna elavtal för alla | Varberg Energi

Våra elavtal

Här kan du läsa mer om våra olika elavtal. Du hittar också information kring våra allmänna avtalsvillkor och konsumenträtt.

Med lång erfarenhet av förnybar el har vi elavtal för alla. Du kan snabbt och enkelt få hjälp med att välja det som bäst passar just dig och ditt hem. Här nedan kan du ta reda på vilket av våra avtal som kan passa dig bäst.

Avtalsväljare

 

Du kan läsa mer om skillnaden mellan de olika avtalen här nedan.

VIVA Trend – ett förvaltat avtal

VIVA Trend är ett bekvämt avtal för dig som vill följa elprisets utveckling på marknaden, men inte själv vara aktiv.

Ditt elpris sätts i efterhand varje månad och baseras på gjorda prissäkringar och det rörliga elpriset för den aktuella månaden. Avtalet löper tillsvidare och har en uppsägningstid på 12 kalendermånader eftersom vi löpande handlar el 12 månader framåt. Möjlighet finns att byta till VIVA Rörligt eller VIVA Bundet under pågående avtalstid.

Med VIVA Trend sprider du riskerna bättre än med ett traditionellt bundet elpris och du får ett mer stabilt pris jämfört med ett rörligt elpris.


Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka meddelande till epost kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare

Vill du se historik över priset för VIVA Trend?
Länk till en sida med tabeller över historiska priser

VIVA Bundet – ett tryggt avtal

Tecknar du dig för ett avtal med bundet pris har du full kontroll över vad du betalar per använd kWh och du påverkas inte av prisrörelserna på elmarknaden. VIVA Bundet innebär att du tecknar ett avtal med oss på 1 år eller 3 år.

I god tid innan ditt avtal löper ut får du ett nytt avtalserbjudande från oss.Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka meddelande till epost kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare

Vill du se de aktuella priserna för nya avtal via VIVA Bundet?
Länk till en sida med aktuella bundna priser

VIVA Rörligt – följer marknaden

VIVA Rörligt är till för dig som vill att ditt elpris följer prisförändringarna månadsvis på elmarknaden Nord Pool, både upp och ned, och innebär att ditt elpris sätts i efterhand. Det pris du ser på hemsidan är det senast kända priset för VIVA Rörligt.

Avtalet har en uppsägningstid på tre månader (vid byte av elhandelsföretag) men du kan enkelt byta till VIVA Trend eller VIVA Bundet när du vill. Det ger dig som kund hos oss en stor frihet.

 

Vill du kunna styra din elanvändning till timmar då elpriset är lägre?

Då finns möjligheten att välja VIVA Rörligt med timpris. Eftersom efterfrågan på el är större på dagen än på kvällar, nätter och helger så avspeglar det sig även i timpriserna* på Nord Pool (elbörsen) - Nord Pool (nordpoolgroup.com).

Timpriserna är olika beroende på i vilket elområde du har ditt elabonnemang. Nätområden.se (natomraden.se). Avtalet VIVA Rörligt med timpris ger dig möjlighet att själv påverka dina elkostnader genom att aktivt styra din elanvändning till lågpristimmar.

Vid beställning av VIVA Rörligt med timpris kontaktar vi ditt elnätsföretag som då har 3 månader på sig att ställa om din elmätare till att samla in timvärden. Ändring till timmätning är kostnadsfritt. Har du frågor eller vill beställa VIVA Rörligt med timmätning, kontakta Kundservice.

 *Nord Pools timpris är vårt inköpspris. Påslag, kostnader för förnybar el, handelsavgifter, elcertifikat samt moms tillkommer.

 

Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka meddelande till epost kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare

Vill du se historik över det rörliga elpriset?
Länk till en sida med tabeller över historiska priser

VIVA Bas – ett rörligt avtal utan bindningstid

Om du inte gör ett aktivt val av elhandelsavtal får du VIVA Bas. Det fungerar på samma sätt som VIVA Rörligt men med ett högre påslag.

VIVA Bas är vårt anvisade elpris som du automatiskt får om du inte väljer någon annan form av VIVA-avtal i samband med inflyttning.

 

Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka meddelande till epost kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare