Våra elavtal

Här kan du läsa mer om våra olika elavtal. Du hittar också information kring våra allmänna avtalsvillkor och konsumenträtt.

Med lång erfarenhet har vi elavtal för alla! Du kan snabbt och enkelt få hjälp med att välja det som bäst passar just dig och ditt hem. Här nedan kan du ta reda på vilket av våra avtal som kan passa dig bäst.

Avtalsväljare

 

Du kan läsa mer om skillnaden mellan de olika avtalen här nedan.

Trend – ett förvaltat avtal

Trend är ett bekvämt avtal för dig som vill följa elprisets utveckling på marknaden, men inte själv vara aktiv. Trend är ett förvaltat avtal där det regelbundet görs prissäkringar till en portfölj löpande för kommande 12 månader.

Elpriset sätts månadsvis och baseras på utfallet av portföljens gjorda prissäkringar tillsammans med månadens rörliga elpris. Förhållandet mellan andelen prissäkringar och rörligt pris i portföljen kan variera. Avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid på 6 kalendermånader.

Med Trend sprider du riskerna bättre än med ett traditionellt fast pris och du får ett mer stabilt pris jämfört med ett rörligt pris.

Årsavgift 365 kr inkl moms.


Teckna elavtal

Historik över priset för Trend


Vid frågor och funderingar kan du kontakta vår Kundservice på telefonnummer 0340-62 88 11 eller genom att skicka meddelande till e-post. kundservice@varbergenergi.se

 

Fast Pris – ett tryggt avtal

Tecknar du dig för ett avtal med fast pris har du full kontroll över vad du betalar per använd kWh och du påverkas inte av prisrörelserna på elmarknaden. Fast Pris innebär att du tecknar ett avtal med oss på 1 år eller 3 år.

I god tid innan ditt avtal löper ut får du en påminnelse om detta från oss.

Årsavgift 365 kr inkl moms.


Teckna elavtal

Aktuella priser för Fast Pris


Vid frågor och funderingar kan du kontakta vår Kundservice på telefonnummer 0340-62 88 11 eller genom att skicka meddelande till e-post. kundservice@varbergenergi.se

 

Rörligt Pris – följer marknaden

Rörligt Pris är till för dig som vill att ditt elpris följer prisförändringarna på elmarknaden Nord Pool, både upp och ned, och som innebär att elpriset sätts månadsvis i efterhand.

Rörligt Pris baseras på vårt månadsvisa volymvägda medelpris för aktuellt elområde med påslaget 4,75 öre/kWh inklusive moms. Till priset tillkommer aktuell kostnad för ursprungsgarantier, avgifter till Svenska kraftnät, balans- och handelsavgifter samt elcertifikatavgift. Det totala elpriset för din elanvändning hittar du i prishistoriken.

Årsavgift 365 kr inkl moms.

Avtalet har en uppsägningstid på 14 dagar så du kan snabbt byta till något av våra andra avtalsalternativ. Det ger dig som kund hos oss en stor frihet.

OBS! Har ditt elabonnemang en dygnsavräknad (timvis alt kvartsvis) elmätning kan inte vårt avtal Rörligt Pris väljas utan vårt avtal Dynamiskt Pris (timpris) blir då aktuellt. Läs mer under Dynamiskt Pris. Elabonnemang för konsumtion som även har produktion och/eller en säkringsstorlek på 80A eller större har vanligtvis dygnsavräknad elmätning per automatik.


Teckna elavtal

Historik över månadspriset för Rörligt Pris


Vid frågor och funderingar kan du kontakta vår Kundservice på telefonnummer 0340-62 88 11 eller genom att skicka meddelande till e-post. kundservice@varbergenergi.se

 

Dynamiskt Pris (timpris) – aktivt påverka dina elkostnader

Med Dynamiskt Pris (timpris) ges du möjlighet att själv påverka dina elkostnader genom att aktivt styra din elanvändning till lågpristimmar.

Dynamiskt Pris baseras på Nord Pools timspotpris för aktuellt elområde med påslag 4,75 öre/kWh inkl moms. Till priset tillkommer aktuell kostnad för ursprungsgarantier, avgifter till Svenska kraftnät, balans- och handelsavgifter samt elcertifikatavgift.

Årsavgift 365 kr inkl moms.

Avtalet har en uppsägningstid på 14 dagar.

Tänk på att om du aktivt bevakar prisvariationerna på marknaden och styr en majoritet av din elanvändning till lågpristimmar så ökar sannolikheten för att Dynamiskt Pris ska bli ett lönsamt alternativ för dig. Alternativet är att installera teknik som automatiskt bevakar en sådan styrning i din anläggning.

Har du tex elbil med egen laddbox kan du styra laddningen till lågpristimmar. Har du uppvärmning baserat på el i form av värmepump eller direktverkande el utan styrning mot timpriserna finns risken att Dynamiskt Pris blir ett dyrare alternativ än Rörligt Pris, där du får ett månadsmedelpris.

Normalt sett ser man pristoppar vardagar på morgonen kl 06-10 och på eftermiddagen kl 16-20. Senare kvällar, nätter och helger ligger normalt sett timpriserna på lägre nivåer.

Aktuella timpriser hittar du på Nord Pool (elbörsen) eller i vår Varberg Energi-app.

Timpriserna är olika beroende på i vilket elområde du har ditt elabonnemang. Här får du hjälp med att hitta ditt elområde Nätområden.se (natomraden.se).

Vid beställning av avtal med Dynamiskt Pris kontaktar vi elnätsföretaget som då har upp till 3 månader på sig att ställa om din elmätare till dygnsavräkning kostnadsfritt. Är din elmätare redan dygnsavräknad görs skiftet till Dynamiskt Pris så snart som möjligt.

Om du vid senare tillfälle ångrar bytet till Dynamiskt Pris och vill gå över till Rörligt Pris görs en beställning till elnätsföretaget om att byta avräkningsmetod till månad.


Teckna elavtal

 

Vid frågor och funderingar kan du kontakta vår Kundservice på telefonnummer 0340-62 88 11 eller genom att skicka meddelande till e-post. kundservice@varbergenergi.se

Anvisat Pris – tilldelat avtal vid inflyttning

Om du inte aktivt väljer något elhandelsavtal, till exempel i samband med inflyttning i Varberg Energis elnät, får du Anvisat Pris. Anvisat Pris baseras på vårt månadsvisa volymvägda medelpris för elområde 3 med påslaget 12,25 öre/kWh inklusive moms.

Till priset tillkommer aktuell kostnad för ursprungsgarantier förnybar el, avgifter till Svenska kraftnät, balans- och handelsavgifter samt elcertifikatavgift.

Årsavgift 365 kr inkl moms.

Avtalet har en uppsägningstid på 14 dagar så du kan snabbt byta till något av våra andra avtalsalternativ.


Teckna elavtal

 

 

Vid frågor och funderingar kan du kontakta vår Kundservice på telefonnummer 0340-62 88 11 eller genom att skicka meddelande till e-post. kundservice@varbergenergi.se