Rörliga och bundna elavtal för alla | Varberg Energi

Våra elavtal

Här kan du läsa mer om våra olika elavtal. Du hittar också information kring våra allmänna avtalsvillkor och konsumenträtt.

Med lång erfarenhet av förnybar el har vi elavtal för alla – både rörliga och bundna. Du kan därför snabbt och enkelt få hjälp med att välja det som bäst passar just dig och ditt hem. Här nedan kan du ta reda på vilket av våra avtal som kan passa dig bäst.

Länk till vår avtalsväljare

Knapplänk till vår avtalsväljare

 

Du kan läsa mer om skillnaden mellan de olika avtalen här nedan.

VIVA Bundet

VIVA Bundet är till för dig som vill ha koll på dina utgifter. Avtalet är tidsbundet och det påverkas inte av hur priset rör sig på elmarknaden under din avtalstid. Med VIVA Bundet undviker du att de stora svängningar som kan vara på elmarknaden påverkar ditt elpris.

Du väljer själv om du vill teckna dig på ett år, VIVA Bundet 1, eller tre år, VIVA Bundet 3. VIVA Bundet justeras årligen med aktuell energiskatt på el. Två månader innan avtalet går ut får du ett nytt VIVA-erbjudande att ta ställning till.

Ditt avtalade elpris gäller under perioden med förbehåll för stycket Skatter och avgifter i de Särskilda avtalsvillkoren, dvs vi har rätt att ändra elpriset om en oförutsedd justering från myndighet inträffar.Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka meddelande till epost kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare

Vill du se de aktuella priserna för nya avtal via VIVA Bundet?
Länk till en sida med aktuella bundna priser

VIVA Trend

VIVA Trend är ett bekvämt elavtal för dig som vill följa elprisets utveckling på marknaden, men inte själv vara aktiv.

Vi köper in din el på förhand och vi gör det genom att regelbundet handla en del av din elanvändning varje dag. Ditt slutliga elpris grundar sig sedan på vårt genomsnittliga inköp för den aktuella månaden. Med VIVA Trend sprider du riskerna bättre än med ett traditionellt bundet elpris och du får ett mer stabilt pris jämfört med ett rörligt elpris.

Avtalet löper tillsvidare med en uppsägningstid på 12 kalendermånader, eftersom vi kontinuerligt köper in el till dig 12 månader i förskott.

Under avtalsperioden har du alltid möjlighet att byta till något av våra avtal VIVA Rörligt eller VIVA Bundet till nästkommande månadsskifte.


Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka meddelande till epost kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare

VIVA Rörligt

VIVA Rörligt är till för dig som vill att ditt elpris följer prisförändringarna på elmarknaden, både upp och ned. En liten chansning, men som oftast lönar sig i längden. Är elpriset lågt får du ett förmånligt elpris, är priset högt blir ditt elpris högre. VIVA Rörligt är baserat på vårt inköpspris och sätts i efterhand.

VIVA Rörligt har 3 månaders uppsägningstid. Under pågående avtalsperiod kan du byta till VIVA Trend eller VIVA Bundet.

Vill du hellre ha ett rörligt pris som sätts timvis i efterskott, går det också bra. För att teckna ett rörligt timpris och kunna vara aktiv och engagerad i din energianvändning, vänder du dig till vår kundservice.

Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka meddelande till epost kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare

Vill du se historik över det rörliga elpriset?
Länk till en sida med tabeller över historiska priser

VIVA Bas

VIVA Bas är till för dig som vill att ditt elpris följer prisförändringarna på elmarknaden, både upp och ned. En liten chansning, men som oftast lönar sig i längden. Är elpriset lågt får du ett förmånligt elpris, är priset högt blir ditt elpris högre. Känner du när du valt VIVA Bas att du hellre vill ha en annan avtalsform kan du enkelt byta.

VIVA Bas är baserat på vårt inköpspris och sätts i efterhand.

Våra kunder som inte har ett tidsbundet avtal erbjuds VIVA Bas - ett löpande elhandelspris. Det är vårt anvisade elpris som du automatiskt får om du inte väljer någon annan form av VIVA-avtal.

Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka meddelande till epost kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare