Våra elavtal

Här kan du läsa mer om våra olika elavtal. Du hittar också information kring våra allmänna avtalsvillkor och konsumenträtt.

Med lång erfarenhet av förnybar el har vi elavtal för alla. Du kan snabbt och enkelt få hjälp med att välja det som bäst passar just dig och ditt hem. Här nedan kan du ta reda på vilket av våra avtal som kan passa dig bäst.

Avtalsväljare

 

Du kan läsa mer om skillnaden mellan de olika avtalen här nedan.

VIVA Trend – ett förvaltat avtal

VIVA Trend är ett bekvämt avtal för dig som vill följa elprisets utveckling på marknaden, men inte själv vara aktiv.

Ditt elpris sätts i efterhand varje månad och baseras på gjorda prissäkringar och det rörliga elpriset för den aktuella månaden. Avtalet löper tillsvidare och har en uppsägningstid på 12 kalendermånader eftersom vi löpande handlar el 12 månader framåt. Möjlighet finns att byta till VIVA Rörligt eller VIVA Bundet under pågående avtalstid.

Med VIVA Trend sprider du riskerna bättre än med ett traditionellt bundet elpris och du får ett mer stabilt pris jämfört med ett rörligt elpris.


Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka meddelande till epost kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare

Vill du se historik över priset för VIVA Trend?
Länk till en sida med tabeller över historiska priser

VIVA Bundet – ett tryggt avtal

Tecknar du dig för ett avtal med bundet pris har du full kontroll över vad du betalar per använd kWh och du påverkas inte av prisrörelserna på elmarknaden. VIVA Bundet innebär att du tecknar ett avtal med oss på 1 år eller 3 år.

I god tid innan ditt avtal löper ut får du ett nytt avtalserbjudande från oss.


Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka meddelande till epost kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare

Vill du se de aktuella priserna för nya avtal via VIVA Bundet?
Länk till en sida med aktuella bundna priser

VIVA Rörligt – följer marknaden

VIVA Rörligt är till för dig som vill att ditt elpris följer prisförändringarna på elmarknaden Nord Pool, både upp och ned, och innebär att ditt elpris sätts i efterhand. 

VIVA Rörligt baseras på vårt månadsvisa volymvägda medelpris för aktuellt elområde med påslaget 4,75 öre/kWh inklusive moms. Har din elanläggning timmätning baseras priset på Nord Pools timspotpriser för aktuellt elområde med påslag 4,75 öre/kWh inklusive moms.

Till priset tillkommer aktuell kostnad för ursprungsgarantier förnybar el, avgifter till Svenska kraftnät, balans- och handelsavgifter samt elcertifikatavgift. Det totala elpriset för din elanvändning hittar du i prishistoriken.

Avtalet har en uppsägningstid på tre månader (vid byte av elhandelsföretag) men du kan enkelt byta till VIVA Trend eller VIVA Bundet vid nästkommande månadsskifte. Det ger dig som kund hos oss en stor frihet.

Vill du se historik över vårt volymvägda månadspris för VIVA Rörligt?
Länk till en sida med tabeller över historiska priser


Vill du påverka din elkostnad genom att styra din elanvändning till lågpristimmar?

Då finns möjligheten att välja VIVA Rörligt med timpris. Avtalet VIVA Rörligt med timpris ger dig möjlighet att själv påverka dina elkostnader genom att aktivt styra din elanvändning till lågpristimmar. Tänk på att du bör kunna styra en majoritet av din elanvändning för att detta ska bli ett lönsamt alternativ för dig. Normalt sett ser man pristoppar vardagar på morgonen kl 06-10 och på eftermiddagen kl 16-20. Senare kvällar, nätter och helger ligger normalt sett timpriserna på lägre nivåer.

Aktuella timpriser hittar du på Nord Pool (elbörsen) - Nord Pool (nordpoolgroup.com) eller i vår Varberg Energi-app.

Timpriserna är olika beroende på i vilket elområde du har ditt elabonnemang. Här får du hjälp med att hitta ditt elområde Nätområden.se (natomraden.se).

Vid beställning av VIVA Rörligt med timpris kontaktar vi ditt elnätsföretag som då har 3 månader på sig att ställa om din elmätare till att samla in timvärden. Ändring till timmätning är kostnadsfritt. Har du frågor eller vill beställa VIVA Rörligt med timpris, kontakta Kundservice.

Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka meddelande till epost kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare

VIVA Bas – ett rörligt avtal utan bindningstid

VIVA Bas fungerar på samma sätt som VIVA Rörligt, men med påslaget 8,50 öre/kWh inklusive moms istället för 4,75 öre/kWh inklusive moms som gäller för VIVA Rörligt.

Avtalet har ingen uppsägningstid.

VIVA Bas använder vi som vårt anvisade elpris som du automatiskt får om du inte väljer någon annan form av VIVA-avtal i samband med inflyttning.

Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka meddelande till epost kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare