Flödespremie

På Varberg Energi arbetar vi ständigt för att förbättra oss och bli mer miljöeffektiva. Stora fastigheter ingår i flödespremiesystemet, som innebär att vi tillsammans kan spara både miljö och pengar. Som fastighetsägare kan du också hjälpa till genom att sänka returtemperaturen i fjärrvärmenätet!

Tjäna på att vara effektiv

Returtemperaturen på fjärrvärmevattnet visar hur väl fastighetens fjärrvärmecentral och värmesystem fungerar. Där ett välfungerande system utvinner så stor mängd energi som möjligt ur varje kubikmeter fjärrvärmevatten. För att belöna fastighetsägare som håller returtemperaturen på en låg nivå har vi infört en flödespremie som innebär att du kan spara pengar genom att själv vara effektiv i hur du sköter din fjärrvärmeanläggning.

Så här fungerar flödespremien

De fastighetsägare som har en låg returtemperatur får en premie, de som har en hög får betala en extra avgift. Avgiften används för att premiera de som är effektiva.

Vid beräkning av flödespremien jämförs volymen fjärrvärmevatten (m3) per energimängd (MWh) i din fastighet med medelvärdet per månad för samtliga kunder som omfattas av flödespremien.

Premien gäller under perioden oktober - april. Är medelvärdet för den aktuella månaden till exempel 28 m3/MWh, jämförs ditt värde med detta. Har du ett lägre värde får du från och med 2010-01-01 en premie på 2,50 kr per m3.

2024

Månad Varberg
Januari 17,25
Februari 17,36
Mars 17,92
April 20,05
Oktober  
November  
December  

(tabell uppdaterad 2024-02-09)

 

2023

Månad Varberg
Januari 17,9
Februari 17,75
Mars 17,53
April 18,18
Oktober 20,28
November 18,63
December 17,75

(tabell uppdaterad 2024-01-10)Så här räknar du ut din premie

Begrepp och formler

Q=m3 Mängd av fjärrvärmevatten (Flödet genom centralen) 
W=MWh Energimängd 
P=Priset i kr/m3 (2,5 kr/m3) Q kund/W Kund = m3 per MWh ger värde för kundens fjärrvärmecentral. 
Q Alla/W Alla = m3 per MWh ger medelvärde för alla fjärrvärmekunder. 

Så här räknar du ut premie och avgift
(Q Kund/W Kund - Q Alla/W Alla) × P (kr/m3) × W (kund) 

 

Exempel på två fastigheter med samma energibehov

 • Hus A, med en väl fungerande fjärrvärmecentral (80° C inkommande och 37° C returledning):
  Under en månad har du använt 1 600 m3 (Q) för ett energiuttag av 80 MWh (W), vilket ger ditt Q/W = 20.
  Medelvärdet för alla den månaden var 28.
  (20 - 28) x 2,50 x 80 = - 1 600 kr
  Din premie blir: 1 600 kr exkl. moms.
 • Hus B, med en sämre fungerande fjärrvärmecentral ((80° C inkommande och 55° C returledning):
  Under en månad har du använt 2 720 m3 (Q) för ett energiuttag av 80 MWh (W), vilket ger ditt Q/W = 34. 
  Medelvärdet för alla den månaden var 28.
  (34 - 28) x 2,50 x 80 = 1 200 kr
  Din avgift: 1 200 kr exkl. moms.

Ditt Q/W-värde specificeras på fakturan.