Göra egen el

Vill du också testa att producera el med hjälp av vindens, vattnets och solens kraft?

Gör din egen el och sälj det du inte använder till oss. Idag finns flera olika sätt att producera sin egen el som vindkraft, vattenkraft och solceller.

Den el som du producerar kommer ju i första hand att användas i din egen fastighet. Men all el du producerar och konsumerar mäts varje timme. Det gör att det kommer att uppstå tillfällen när du producerar mer el än du använder. Om du vill sälja den el som du inte använder - ditt överskott - kan du sälja det till oss. Vi köper in förnybar el till vår portfölj. Producerar du inte lika mycket el som du använder köper du den extra del som du behöver av oss.

Ersättningar mikroproduktion

  • Vi köper din överskottsproduktion av el till elbörsen Nord Pools timspotspris med en extra ersättning på 5 öre/kWh.

  • Vi köper dina elcertifikat och ursprungsgarantier till aktuellt marknadspris.

  • Hos oss tillkommer det inga andra avgifter för elhandeln.

För att få ersättning för sin överskottsproduktion, elcertifikat och ursprungsgarantier, krävs det att du har ett elhandelsavtal för din elanvändning hos Varberg Energimarknad.

Du vet väl att du kan få skattereduktion för produktion av förnybar el? Reglerna innebär möjlighet till skattereduktion på upp till 18 000 kronor per kalenderår och omfattar anläggningar om max 100A och skattereduktionen blir 60 öre/kWh upp till 30 000 kWh. Underlaget för skattereduktionen är den mängd förnybar el som producenten har levererat in på elnätet under året, dock maximalt lika mycket som denne har tagit ut under samma punkt.

Dessutom kan du få elcertifikat för din produktion. Du ansöker om godkännande av anläggningen hos Energimyndigheten och de elcertifikat du får kan du sälja till oss. Priset varierar beroende på tillgång och efterfrågan på marknaden.

Du får dessutom ersättning från ditt elnätsföretag för den nätnytta din produktion tillför. Läs mer på sidan Producera egen el.

Anslutningsavgifter

Aktuella anslutningsavgifter för produktionsanläggningar hittar du på vår sida Elnätspriser.


Vi erbjuder genom våra samarbetspartners nyckelfärdiga solcellspaket med varierande effektnivåer och olika prisklasser för din fastighet. Solceller ger dig ren energi

På Solelportalen kan du läsa mer om solceller och vilka ersättningar du kan få.

Solelportalen