Göra egen el

Vill du också testa att producera el med hjälp av vindens, vattnets och solens kraft?

Gör din egen el och sälj det du inte använder till oss. Idag finns flera olika sätt att producera sin egen el som vindkraft, vattenkraft och solceller.

Den el som du producerar kommer ju i första hand att användas i din egen fastighet. Men all el du producerar och konsumerar mäts varje timme. Det gör att det kommer att uppstå tillfällen när du producerar mer el än du använder. Om du vill sälja den el som du inte använder - ditt överskott - kan du sälja det till oss. Vi köper in förnybar el till vår portfölj. Producerar du inte lika mycket el som du använder köper du den extra del som du behöver av oss.

Ersättningar mikroproduktion

  • Vi köper din överskottsproduktion av el till elbörsen Nord Pools timspotspris med en extra ersättning på 5 öre/kWh.
  • Har du köpt ditt solcellspaket av oss betalar vi i stället Nord Pools timspotpris med en extra ersättning på 15 öre/kWh under de tre första åren. 
  • Vi köper dina elcertifikat och ursprungsgarantier till aktuellt marknadspris.
  • Hos oss tillkommer det inga andra avgifter. 

Du vet väl att du kan få skattereduktion för produktion av förnybar el? Reglerna för detta träder i kraft den 1 januari 2015 och innebär möjlighet till en skattereduktion på upp till 18 000 kronor per kalenderår. De nya reglerna omfattar anläggningar om max 100A och skattereduktionen blir 60 öre/kWh upp till 30 000 kWh. Underlaget för skattereduktionen är den mängd förnybar el som producenten har levererat in på elnätet under året, dock maximalt lika mycket som denne har tagit ut under samma punkt.

Dessutom kan du få elcertifikat för din produktion. Du ansöker om godkännande av anläggningen hos Energimyndigheten och de elcertifikat du får kan du sälja till oss. Priset varierar beroende på tillgång och efterfrågan på marknaden.

Du får dessutom ersättning från ditt elnätsbolag för den nätnytta din produktion tillför. Läs mer här.

Vi erbjuder nyckelfärdiga solcellspaket med varierande effektnivåer och olika prisklasser för din fastighet. Läs mer här.

 

Ja, tack - jag vill gärna veta mer om mikroproduktion och hur det kan anpassas efter mina behov!

Godkännande lagring personuppgifter