Flextjänster för framtidens företag

Har ni redan laddstationer installerade eller funderar på att investera i ett batteri för ert företag eller bostadsrättsförening? Delta i Nätflex, vårt virtuella nätverk av flexibla resurser

Nu kan ni spara och tjäna pengar genom att använda era resurser effektivare och delta i Nätflex, vårt virtuella nätverk av flexibla resurser. Här kan alla vara med och skapa framtidens flexibla elmarknad.

Gemensamt har vi en viktig roll i framtidens energisystem, då en ökad andel förnybar produktion ska möta ett växande behov av el. Med ditt batteri eller laddstationer kan du delta i Nätflex, oberoende var i Sverige du har din verksamhet, och bidra till ett stabilare elnät samt en effektivare användning av vår energi.

Kort och gott; flexibilitet sparar pengar åt dig samtidigt som den bidrar till ett mer hållbart klimat!

Nätflex för bättre balans i energisystemet

Energisystemet kräver konstant balans och rätt mängd el behöver produceras i samma stund som den används. Om det blir obalans kan det leda till exempelvis elavbrott eller skador på elektrisk utrustning.

För framtiden eftersträvar vi en allt större andel förnybar elproduktion, i form av exempelvis vind- och solkraft, som är väderberoende och svårare att planera. Samtidigt vill vi fasa ut fossila bränslen samt elektrifiera våra industrier och transporter, vilket medför en ökad användning av el. Med en mer oplanerbar produktion och en snabbt ökande elanvändning finns en större risk för obalans i framtidens elnät. Det här behöver vi hantera.

Tidigare har förändringar i elanvändning och elproduktion i stort hanterats av vattenkraften eller större energianvändare som till exempel industrier, som kan pausa eller tillfälligt sänka sina energikrävande processer för att skapa balans på elnätet.

Nu får alla möjligheten att vara med och skapa ett stabilt energisystem genom våra Flextjänster. I Nätflex samlar vi nämligen våra och våra kunders olika energiresurser och ser till att de tillsammans kan samverka för att stötta det svenska elnätet.

Nätflex fungerar över hela Sverige, så var er verksamhet än finns så kan ni vara med och bidra till ett startare energisystem.

 

Tillsammans skapar vi energi

Våra flextjänster går ut på att många elanvändare och elproducenter tillsammans ska kunna bidra till en bättre balans i energisystemet.

Du kan till exempel bidra med egen elproduktion eller elen du lagrat i ditt batteri. Det kan även vara så enkelt som att din laddbox automatiskt pausar eller minskar laddningen under ett par sekunder när belastningen på nätet är hög. Helt enkelt inget som påverkar dig eller dina produkters funktionalitet.

Luta dig tillbaka och se filmen om hur vi tillsammans antar energiutmaningen. 


Våra Flextjänster

På Varberg Energi går vi i täten och är bland de första i världen att erbjuda våra kunder delaktighet i framtidens energisystem. För att kunna utnyttja våra flextjänster behöver du vara elhandelskund och teckna ett flexavtal hos Varberg Energi. Flextjänsterna passar fastighetsägare, industri, BRF, förening eller dig som har någon annan typ av verksamhet.


Flex Batteri

Med ett batteri kan du t.ex. nyttja din solel bättre, eller ladda batteriet direkt från elnätet. Den lagrade energin kan du nyttja vid tillfällen då du använder extra mycket el, eller sälja när elen är dyr (load shifting). Batteriet används även med fördel till att få ner effekttopparna i din elanvändning, vilket kan reducera elnätsavgiften mot ditt elnätsföretag (peak shaving). Har du dessutom utmaning med nya elanvändare som t.ex. laddstationer är batteri ett utmärkt komplement.

Förutom besparing genom smartare elanvändning får du möjlighet att delta i Nätflex. Genom att vara med på flexmarknaden hjälper du elnätet och som tack för detta får du en god avkastning på investeringen.


Tjäna på våra Flextjänster

Här nedan kan du uppskatta den Flexersättning ett batteri kan ge dig, utöver de fördelar du får med eventuellt ökad andel egenproducerad el, flytt av last och så vidare.

Beräknad flexersättning för Flex Batteri baseras på marknadspriser för stödtjänster för de senaste två åren. Flexersättning för uppkopplad laddstation beräknas genom en antagen laddning på 3 000 kWh/år för en laddpunkt samt med ett rörligt elpris baserat på historiska värden i elprisområde 3.

I nästa steg kan du även göra en intresseanmälan för Flex Batteri.

 

 

Har ditt företag redan ett batteri installerat eller vill ni köpa ett, vi kan tillsammans med våra samarbetspartners hjälpa dig hela vägen.

 

Flex Ladda

Vår lösning Flex Ladda passar dig som har, eller funderar på att skaffa, laddstation till era elbilar. Med Flex Ladda får du ett reducerat elpris för den el som du använder för laddning. Detta är möjligt för att du tillåter att laddningen av era elbilar kan pausas under några sekunder då belastningen på elnätet är hög. På så vis bidrar du till en effektivare användning av vårt gemensamma energisystem.

Flex Ladda för företag och BRF:er kommer att lanseras under hösten 2023, men du kan redan nu ta kontakt med oss för mer information. I samband med denna lansering kommer det även finnas möjlighet till olika typer av betallösning och vi hjälper er gärna med installationen av laddstationer, till personbilar eller tunga fordon.

Flex Producent

Genom att installera ett batteri i anslutning till din förnybara elproduktion kan du förbättra intäktskalkylen väsentligt. Batteriet kan lagra energi under perioder när det är ett överskott på produktion och spotpriset är lågt, för att sedan mata ut energin på nätet när spotpriset är högre. Dessutom så får du en väldigt bra intjäning av att ställa batteriets kapacitet till förfogande på frekvensregleringsmarknaden.

Även om du inte vill investera i ett batteri så finns det goda möjligheter att ”spilla” vind, sol eller vatten och på så sätt erbjuda kapacitet till Svenska Kraftnät. Kontakta oss för en genomgång vilka förutsättningar som just din produktionsanläggning har för att bidra med flexibilitet och skapa nya intäkter.