Flextjänster för framtidens företag

Har ni redan laddstationer installerade eller funderar på att investera i ett batteri för ert företag eller bostadsrättsförening? Då kan ni delta i Nätflex, vårt virtuella nätverk av flexibla resurser.

Nu kan ni spara och tjäna pengar genom att använda era resurser effektivare och delta i Nätflex. Det spelar ingen roll var i landet ni har er verksamhet - ni kan ändå vara med och stötta elnätet  Tillsammans skapar vi framtidens flexibla elmarknad.


Våra Flextjänster

På Varberg Energi går vi i täten och är bland de första i världen att erbjuda våra kunder delaktighet i framtidens energisystem - Nätflex. För att kunna utnyttja våra flextjänster behöver du vara elhandelskund och teckna ett flexavtal hos Varberg Energi. Flextjänsterna passar fastighetsägare, industri, BRF, förening eller dig som har någon annan typ av verksamhet.

Läs mer om Nätflex - framtidens energisystem

Företag och föreningar kan med hjälp av batterier tjäna mycket på att bland annat minska sina effekttoppar.

Den som har en egen produktionsanläggning kan nu ta nästa steg mot den flexibla energimarknaden.

 


Nätflex - ett virtuellt nätverk

Gemensamt har vi en viktig roll i framtidens energisystem, då en ökad andel förnybar produktion ska möta ett växande behov av el. Med ditt batteri eller laddstationer kan du delta i Nätflex, oberoende var i Sverige du har din verksamhet, och bidra till ett stabilare elnät samt en effektivare användning av vår energi.

Kort och gott; flexibilitet sparar pengar åt dig samtidigt som den bidrar till ett mer hållbart klimat!

Nätflex för bättre balans i energisystemet

Energisystemet kräver konstant balans och rätt mängd el behöver produceras i samma stund som den används. Om det blir obalans kan det leda till exempelvis elavbrott eller skador på elektrisk utrustning.

För framtiden eftersträvar vi en allt större andel förnybar elproduktion, i form av exempelvis vind- och solkraft, som är väderberoende och svårare att planera. Samtidigt vill vi fasa ut fossila bränslen samt elektrifiera våra industrier och transporter, vilket medför en ökad användning av el. Med en mer oplanerbar produktion och en snabbt ökande elanvändning finns en större risk för obalans i framtidens elnät. Det här behöver vi hantera.

Tidigare har förändringar i elanvändning och elproduktion i stort hanterats av vattenkraften eller större energianvändare som till exempel industrier, som kan pausa eller tillfälligt sänka sina energikrävande processer för att skapa balans på elnätet.

Nu får alla möjligheten att vara med och skapa ett stabilt energisystem genom våra Flextjänster. I Nätflex samlar vi nämligen våra och våra kunders olika energiresurser och ser till att de tillsammans kan samverka för att stötta det svenska elnätet.

Nätflex fungerar över hela Sverige, så var er verksamhet än finns så kan ni vara med och bidra till ett startare energisystem.