Ansluta

När du bygger eller bygger om är det viktigt att du tar del av de tekniska bestämmelser som gäller för att du ska få en så säker fjärrvärmeleverans som möjligt. 

Våra tekniska bestämmelser och anvisningar används vid projektering, upphandling och installation av fjärrvärmecentraler. Anvisningarna följer huvudsakligen den handling som tagits fram av Energiföretagen och har anpassats till de lokala förutsättningar som Varberg Energi tillämpar.

Tekniska bestämmelser

Varberg Energis tekniska bestämmelser beskriver de krav som gäller vid byggnation av fjärrvärmecentralen, fjärrvärmecentralrummet och mätarplatsen. Följande länkar öppnas i nytt fönster.

Det är inte tillåtet för utomstående att göra ingrepp eller manövrera utrustning som Varberg Energi äger och ansvarar för på fjärrvärmesidan, eftersom det kan leda till en olycka och orsaka skador.

I en nödsituation har ni som kund rätt att stänga av ventiler på Varberg Energis anläggning, även om de tillhör oss. Ni som kund är skyldiga att omgående anmäla denna åtgärd till oss så att vi kan rätta till felet om det beror på fel i vår anläggning.