Ett smartare Varberg

Har du någon gång undrat om man kan ha koll på saker på ett enklare och mer effektivt sätt? För dig som är större fastighetsägare eller företagare finns nu lösningen i Varberg, då vi bygger ut ett så kallat LoRa-nätverk. Tryggt, säkert och enkel kommunikation mellan sensorer.

I vårt LoRa-nätverk kan du enkelt hämta sensorvärden oavsett var någonstans i Varbergs kommun du vill mäta. LoRa-nätet, som inom en snar framtid täcker hela kommunen, ger dig mätvärden på ett kostnadseffektivt sätt.


Vad kan jag ha ett LoRa-nätverk till?

Med hjälp av sensorer kan man till exempel mäta:

  • fukt och få larm vid läckage eller om koldioxidhalten i ett garage blir för högt kan ventilationen justeras automatiskt.
  • fuktvärden för automatisk bevattning av parkanläggningar, trädgårdar, rabatter etc.
  • hur mycket sopor som faktiskt finns i en avfallsanläggning eller när sopbilen skall hämta fulla soptunnor på ett bostadsområde.
  • användning av kall- och varmvatten.

Man kan även mäta rörelse för att trigga andra funktioner som att låsa eller öppna, eller vid mätning av ljus, reglera ljusinsläpp i byggnader etc.

Användningsområdena är nästan oändliga och det är bara du själv som sätter gränserna för vad som kan styras. En stor fördel är också att batteritiden i sensorerna oftast är mycket lång, så du slipper lägga kostnad och tid på batteribyten. Beroende på hur ofta och hur mycket som mäts kan ett batteri vara så länge som upp till 10 år.

Ditt eget kontrollrum

Om du väljer att mäta och samla in data med LoRa-tekniken kan du koppla ihop den nya informationen med din befintliga plattform eller så hjälper vi dig att sätta upp en ny plattform - ett slags "Mina Sidor" för att visualisera de insamlade uppgifterna.

Exempelbild över en visualiserande plattform på datorskärmen med cirkeldiagram, kurvor, tabeller med mera


Är du nyfiken på hur den nya LoRa-tekniken kan utveckla din verksamhet på ett smart sätt? Hör av dig till oss så berättar vi mer.