För elinstallatörer

Elsäkerhetslagen innebär att alla elinstallationsföretag måste ha en auktoriserad elinstallatör. Här finns även information om hålltider för anslutningar.

Elinstallationsföretaget måste ha ett egenkontrollprogram i verksamheten för att få bedriva elinstallationsarbete och ska vara registrerat i Elsäkerhetsverkets register. Detta för att säkerställa att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens. För dig som vill läsa mer besök Elsäkerhetsverket webbplats.

Länk till Elsäkerhetsverkets hemsida och mer information (öppnas i nytt fönster)

 

För privatpersoner

Den första juli 2017 trädde en ny Elsäkerhetslag i kraft som nu innebär att alla elinstallationsföretag måste ha en auktoriserad elinstallatör.

Hos KollaElföretaget.se kan du kontrollera att det elföretag du anlitar är registrerat hos Elsäkerhetsverket och även säkerställa att det faktiskt får utföra de arbeten som du behöver hjälp med.

 

Vårt nya ärendehanteringssystem

Installatörswebben  är ett snabbt och enkelt verktyg för dig som är elinstallatör. På installatörswebben kan du föranmäla arbeten på vårt elnät direkt på webben, skicka in dina blanketter, följa dina pågående ärenden och enkelt komma i kontakt med ansvarig handläggare.

När du för- och färdiganmäler dina arbeten genom installatörswebben kräver vi inte någon underskrift, din inloggning räcker som identifikation.

Tidigare ärendehanteringssystem ”Föranmälan.nu” är spärrad för nyregistrering, pågående ärenden som anmälts kommer fortsättningsvis hanteras där som tidigare och behöver inte återanmälas på Installatörsportalen.

Registrera användare

 


Hålltider för ärenden

Våra hålltider för nya ärenden tillämpas utan undantag och syftar till att kunderna tidsmässigt ska få en rättvis behandling och att vi får rimlig tid att genomföra projekten.

Inom område med befintligt elnät, och där kapacitet finns, ska föranmälan/beställning vara oss tillhanda enligt följande;

Inom område med befintligt elnät

”Inom område med befintligt elnät” innebär ett område där det finns ett färdigt elnät, t ex ett industriområde med färdig infrastruktur, eller en dito färdig villagata, där kapacitet finns.

 • Nyanslutning 16A till 63A senast 6 månader innan önskat tillkopplingsdatum.
 • Nyanslutning 80A till 200A senast 6 månader innan önskat tillkopplingsdatum.
 • Nyanslutning 250A till 1000A senast 12 månader innan önskat tillkopplingsdatum.

 • Servisändring el utökning t o m 63A senast 3 månader innan önskat tillkopplingsdatum.
 • Servisändring el utökning 80A till 200A senast 6 månader innan önskat tillkopplingsdatum.
 • Servisändring el utökning 250A till 1000A senast 12 månader innan önskat tillkopplingsdatum.

 • Anmälan av produktionsanläggning senast 12 veckor innan önskat tillkopplingsdatum.

 • Tillfällig anläggning mellan 25A och 200A senast 3 veckor innan önskat tillkopplingsdatum.
 • Tillfällig anläggning mellan 250A och 1000A senast 3 månader före önskat tillkopplingsdatum
  (tillfällig anläggning kan skickas in som både för- och färdiganmälan samtidigt).

Inom område utan befintligt elnät

”Inom område utan befintligt elnät” innebär att närmaste anslutningspunkt ligger långt ifrån och innebär en större arbetsinsats från vår sida, att vi till exempel behöver sätta en ny transformatorstation eller begära tillstånd från berörda myndigheter.

 • Nyanslutning senast 12 månader innan önskat tillkopplingsdatum.
 • Tillfällig anläggning senast 6 månader innan önskat tillkopplingsdatum.

 

Färdiganmälan

Färdiganmälan ska vara oss tillhanda enligt följande;

 • Nyanslutning senast 3 veckor innan önskat tillkopplingsdatum.
 • Servisändring senast 3 veckor innan önskat tillkopplingsdatum.
 • Montage produktionsmätare senast 3 veckor innan önskat tillkopplingsdatum.
 • Säkringsändring senast 2 veckor innan önskat tillkopplingsdatum.

 

 • I de fall offert har begärts i ett ärende, ska den av kunden påskrivna offerten bifogas i anmälan på Installatörswebben.
 • Föranmälan avseende nyanslutning eller servisändring ska alltid bifogas en nybyggnadskarta eller likvärdig karta/ritning med anslutningspunkten inritad.
 • Anmälan om flerfamiljsbostad ska bifogas lista över mätarplatsers märkning.
 • Föranmälan avseende produktionsanläggning typ A ska bifogas påskriven bilaga; ”Bilaga ALP-blankett”.
 • Installatör ska kontrollera att aktuell växelriktare är listad på Rikta Rätt och intyga på ”Bilaga ALP-blankett”.
 • Om växelriktaren INTE är listad så ska ”ALP - bilaga 1” bifogas i ärendet ihop med ”Bilaga ALP-blankett”.

  Observera att större ändrade förutsättningar under projektets gång innebär att projekteringen får göras om och att projekttiden då förlängs.