Flextjänster för framtidens elmarknad

Nu kan du spara pengar genom att använda dina resurser effektivare. ​Detta är vad vi kallar Flex - ett smart och enkelt sätt att använda din el samtidigt som du hjälper till att skapa framtidens flexibla elmarknad.​

Med din laddbox, solceller, hembatteri eller värmepump kan du vara med och bidra till ett stabilare elnät och en effektivare användning av vår energi. Kort och gott; en flexibilitet som sparar pengar åt dig samtidigt som den bidrar till ett mer hållbart klimat!​

Våra Flextjänster​

På Varberg Energi går vi i täten och är bland de första i världen att erbjuda våra kunder delaktighet i framtidens energisystem. Först ut bland våra flextjänster är Flex Ladda och Flex Batteri. För att kunna utnyttja våra flextjänster behöver du vara elhandelskund och teckna ett flexavtal hos Varberg Energi. 


 

Flex Ladda - Halva elpriset när du laddar bilen​​​​

Vår lösning Flex Ladda passar dig som har, eller funderar på att skaffa, en laddbox till elbilen. Med Flex Ladda betalar du endast halva ditt avtalade pris per kilowattimme oavsett vilket elhandelsavtal du har med oss.

Laddboxar som fungerar med vår flextjänst​​

För närvarande fungerar följande laddboxar med vår flextjänst:​

  • CTEK (Chargestorm connected)
  • Charge Amps (Aura, Halo, Dawn)
  • Wallbox (Pulsar|Commander 2)
  • Easee (Home, Charge)
  • Zaptec (Go|Pro)
  • Garo (Entity)

Saknas din laddbox på listan?​
Vi arbetar kontinuerligt för att utöka uppkopplingen med fler laddboxar. Hör gärna av dig om du har frågor om en specifik leverantör. ​

 


Skaffa Flex Ladda

 

Flex Batteri - Spara pengar på ditt hembatteri

Vår lösning Flex Batteri passar dig som har, eller funderar på att skaffa, ett hembatteri. ​Det kostar inget att nyttja Flex Batteri, du behöver bara ett kompatibelt batteri och ett elhandelsavtal med oss. 

Pilotprojekt Ferroamp

Just nu pågår ett pilotprojekt där Varberg Energi har kopplat upp ett antal elhandelskunder med Ferroamp-system för att testa dess kollektiva förmåga att snabbt erbjuda elsystemet nödvändiga stödtjänster.

Pilotprojektet har i en första fas riktat sig till ett begränsat antal av Varberg Energis elkunder över hela landet som kunnat anmäla sig för att prova ut tjänsten. Målsättningen är att inom kort kunna lansera tjänsten brett över hela landet.

Projektet är för tillfället fullt, men det går ändå att anmäla sitt intresse om vi skulle behöva fler piloter framöver.

Kontakta Varberg Energi via denna länken:

Intresseanmälan pilotprojekt

 

 

Läs mer om Flex Batteri

 

Vad är efterfrågeflexibilitet?

Balans i energisystemet​

Energisystemet kräver konstant balans och rätt mängd el behöver produceras i samma stund som den används. Om det blir obalans kan det leda till exempelvis elavbrott eller skador på elektrisk utrustning.​

För framtiden eftersträvar vi en allt större andel förnybar elproduktion, i form av exempelvis vind- och solkraft, som är väderberoende och svårare att planera. Samtidigt vill vi fasa ut fossila bränslen, skaffa elbilar och elektrifiera våra industrier, vilket medför en ökad användning av el. Med en mer oplanerbar produktion och en snabbt ökande energianvändning finns en större risk för obalans i framtidens elnät. Det här behöver vi hantera.​​

​​Tillfälliga ökningar eller minskningar av elanvändningen hanteras idag av vattenkraften eller större energianvändare som till exempel  industrier, som kan pausa eller tillfälligt sänka sina energikrävande processer för att skapa balans på elnätet. ​

Nu får alla möjligheten att vara med och skapa ett stabilt energisystem genom våra Flextjänster.

 

 

Tillsammans antar vi energiutmaningen!​

Våra flextjänster går ut på att många elanvändare tillsammans ska kunna bidra till en bättre balans i energisystemet.​

Du kan till exempel bidra med egen elproduktion eller elen du lagrat i ditt batteri. Det kan även vara så enkelt som att din laddbox automatiskt pausar eller minskar laddningen under ett par sekunder när belastningen på nätet är hög. Helt enkelt inget som påverkar dig eller dina produkters funktionalitet.​​

Luta dig tillbaka och se filmen om hur vi tillsammans antar energiutmaningen.

 


Varberg Energis app

I Varberg Energis app kan du se din laddbox, ditt hembatteri och dina andra flex-kompatibla produkter och hur du drar fördel av våra flextjänster. Du kan exempelvis följa när och hur mycket din elbil laddar, hur stora dina flexintäkter är och hur mycket dina solceller producerar.​

Läs mer om och ladda ner den populära energiappen - bli en del av vårt energisystem redan idag!

 

Varberg Energi-appen


Flexibilitet för företag och föreningar

Flex Flerfamiljshus

Flex Flerfamiljshus

Det kan finnas stora energibesparingar att göra i din bostadsrättsförening eller flerfamiljshus. Tillsammans med ledande företag inom energiteknik kan vi erbjuda Flex med ny smart teknik för fastighetens energisystem.

Kontakta oss för en genomgång av hur just din/dina fastigheter kan spara energi och pengar med våra Flextjänster.

Flex Företag

Flex Företag

Det finns stora möjligheter att spara och tjäna pengar i ditt företag med våra flextjänster.

Företagets lätta och tunga elfordon kan laddas för halva elpriset, genom att via flextjänsten bidra till en effektivare användning av elnätet.

Med ett batteri kan företaget spara pengar på att öka utnyttjandet av egen solel, möjlighet att gå ner till ett billigare säkringsabonnemang och att flytta energi från lågpristimmar till högpristimmar. Med flextjänsten kan företaget även få betydande intäkter genom att ställa batteriets effekt till förfogande och fungera som stödtjänst till Svenska Kraftnät.

Kontakta oss för en genomgång hur ditt företag kan använda sig av våra flextjänster.

 

Flex Producent

Flex Producent

Genom att installera ett batteri i anslutning till din förnybara elproduktion kan du förbättra intäktskalkylen väsentligt. Batteriet kan lagra energi under perioder när det är ett överskott på produktion och spotpriset är lågt, för att sedan mata ut energin på nätet när spotpriset är högre. Dessutom så får du en väldigt bra intjäning av att ställa batteriets kapacitet till förfogande i Svenska Kraftnäts frekvensregleringsmarknader.

Även om du inte vill investera i ett batteri så finns det goda möjligheter att ”spilla” vind, sol eller vatten och på så sätt erbjuda kapacitet till Svenska Kraftnät. Kontakta oss för en genomgång vilka förutsättningar som just din produktionsanläggning har för att bidra med flexibilitet och skapa nya intäkter.