Gasnät


Gasnätavgifter 

Varberg Energi äger och förvaltar Sveriges minsta gasnät och även om gasen används i allt mindre utsträckning är den ofta vital för vissa industrier och reservkraftsanläggningar.

Den totala nätintäkten som Varberg Energi får in från sina nätkunder skall täcka de kostnader som kan härledas till gasnätet. Kostnaderna består främst av kapitalkostnad men även drift och underhåll, mät-och faktureringskostnad. Nätmyndigheten kommer sedan årligen att kontrollera att den intäkt nätavgifterna genererar inte är större än vad myndigheten bestämt.

Gasaffären är en förhållandevis liten affär för oss och sysselsätter varken speciellt många resurser eller driver stora underhållskostnader. Därför blir prishöjningen på gasnätet densamma som vad Swedegas höjer priset mot Varberg Energi, det vill säga plus 12%.

Priser 2023

Överföringsavgift för enskilt anslutna hushållskunder.

Konsumenter

Fast avgift
kr/år

Rörlig avgift
öre/kWh

exkl. moms 

inkl. moms 

exkl. moms 

inkl. moms 

Villor > 20 000 kWh/år

4 091

5 114

- 

- 

Villor <= 20 000 kWh/år 

1 417

1 772

14,75

18,44

 

Priser 2024

Överföringsavgift för enskilt anslutna hushållskunder.

Konsumenter

Fast avgift
kr/år

Rörlig avgift
öre/kWh

exkl. moms 

inkl. moms 

exkl. moms 

inkl. moms 

Villor > 20 000 kWh/år

4 582

5 728

- 

- 

Villor <= 20 000 kWh/år 

1 587

1 984

17,00

21,25

 

 

Hur stort är gasnätet i Varberg?
Länk till karta med området för vårt gasnät (bild som öppnas i nytt fönster)

 

Har du frågor gällande, eller önskar prisblad över, Varberg Energis nätavgifter, ring 0340-62 88 39.