Gasnät

Gasnät

Höjda gasnätsavgifter 

Under hösten 2018 höjde Swedegas, som äger det svenska naturgasnätet, sina gasnätsavgifter mot Varberg Energi och övriga distributörer med 7 %. Varberg Energi kan tyvärr inte påverka denna prisökning.

Vi har tillsammans med övriga distributörer gjort allt i vår makt för att få Swedegas att ändra sitt beslut. De valde dock att inte lyssna på våra åsikter. Detta innebär att Varberg Energi från och med 2019-01-01 tvingades höja nätavgiften för naturgas med ca 5 %.


Gasnätavgifter 

Den totala nätintäkten som Varberg Energi får in från sina nätkunder skall täcka de kostnader som kan härledas till naturgasnätet. Kostnaderna består främst av kapitalkostnad men även drift och underhåll, mät-och faktureringskostnad. Nätmyndigheten kommer sedan årligen att kontrollera att den intäkt nätavgifterna genererar inte är större än vad myndigheten bestämt. 

Exempel på nätavgifter

Överföringsavgift för enskilt anslutna hushållskunder med en årlig förbrukning understigande 20000 kWh

Fast årlig avgift: 1 600 kr

Rörlig nätavgift: 16,4 öre/kWh

 

Överföringsavgift för enskilt anslutna hushållskunder med en årlig förbrukning överstigande 20000 kWh

Fast årlig avgift: 4 620 kr

Rörlig nätavgift: 0 öre/kWh


Alla priser inklusive moms

För- och färdiganmälan

Här hittar du blanketten för För- och färdiganmälan Gas
Anmälan för gas skickas till jan.sundquist@varbergenergi.se

 

Klicka här för att se en bild över var gasnätet finns i Varberg.

Har du frågor gällande, eller önskar prisblad över, Varberg Energis nätavgifter, 
ring 0340-62 88 39.