Gasnät

Gasnät


Gasnätavgifter 

Den totala nätintäkten som Varberg Energi får in från sina nätkunder skall täcka de kostnader som kan härledas till naturgasnätet. Kostnaderna består främst av kapitalkostnad men även drift och underhåll, mät-och faktureringskostnad. Nätmyndigheten kommer sedan årligen att kontrollera att den intäkt nätavgifterna genererar inte är större än vad myndigheten bestämt. 

Priser 2021

Överföringsavgift för enskilt anslutna hushållskunder med en årlig
förbrukning understigande 20 000 kWh

Fast årlig avgift: 1 686 kr

Rörlig nätavgift: 17,3 öre/kWh

 

Överföringsavgift för enskilt anslutna hushållskunder med en årlig
förbrukning överstigande 20 000 kWh

Fast årlig avgift: 4 868 kr

Rörlig nätavgift: 0 öre/kWh


Alla priser inklusive moms

 

Hur stort är gasnätet i Varberg?
Länk till karta med området för vårt gasnät (bild som öppnas i nytt fönster)

 

Har du frågor gällande, eller önskar prisblad över, Varberg Energis nätavgifter, ring 0340-62 88 39.