Gasnät

Varberg Energi äger och förvaltar Sveriges minsta gasnät och även om gasen används i allt mindre utsträckning är den ofta vital för vissa industrier och reservkraftsanläggningar.

 

Från 2024 har vi fjärravläsning på alla gasmätare i vårt gasnät. Det innebär alltså att du inte själv behöver läsa av din användning eftersom vi varje månad får in din mätarställning per automatik.

Läsa av gasmätaren

Det går att läsa av mätarställningen själv, om så önskas, genom att trycka på knapp B för att lysa upp displayen. Det är det så kallade Vc-värdet som ligger till grund för din faktura.

 

gasmätare med grön markering av knapp B i mitten av tre knappar.
Knapp B sitter i mitten av de tre knapparna i det röda området på mätarens framsida. Se markering på bilden ovan.Gasnätavgifter 

Den totala nätintäkten som Varberg Energi får in från sina nätkunder skall täcka de kostnader som kan härledas till gasnätet. Kostnaderna består främst av kapitalkostnad men även drift och underhåll, mät-och faktureringskostnad. Nätmyndigheten kommer sedan årligen att kontrollera att den intäkt nätavgifterna genererar inte är större än vad myndigheten bestämt.

Gasaffären är en förhållandevis liten affär för oss och sysselsätter varken speciellt många resurser eller driver stora underhållskostnader. Därför blir prishöjningen på gasnätet densamma som vad Swedegas höjer priset mot Varberg Energi, det vill säga plus 12%.

Priser 2023

Överföringsavgift för enskilt anslutna hushållskunder.

Konsumenter

Fast avgift
kr/år

Rörlig avgift
öre/kWh

exkl. moms 

inkl. moms 

exkl. moms 

inkl. moms 

Villor > 20 000 kWh/år

4 091

5 114

- 

- 

Villor <= 20 000 kWh/år 

1 417

1 772

14,75

18,44

 

Priser 2024

Överföringsavgift för enskilt anslutna hushållskunder.

Konsumenter

Fast avgift
kr/år

Rörlig avgift
öre/kWh

exkl. moms 

inkl. moms 

exkl. moms 

inkl. moms 

Villor > 20 000 kWh/år

4 582

5 728

- 

- 

Villor <= 20 000 kWh/år 

1 587

1 984

17,00

21,25

 

 

Hur stort är gasnätet i Varberg?
Länk till karta med området för vårt gasnät (bild som öppnas i nytt fönster)

 

Har du frågor gällande, eller önskar prisblad över, Varberg Energis nätavgifter, ring 0340-62 88 39.