Gasnät

Gasnät


Gasnätavgifter 

Den totala nätintäkten som Varberg Energi får in från sina nätkunder skall täcka de kostnader som kan härledas till naturgasnätet. Kostnaderna består främst av kapitalkostnad men även drift och underhåll, mät-och faktureringskostnad. Nätmyndigheten kommer sedan årligen att kontrollera att den intäkt nätavgifterna genererar inte är större än vad myndigheten bestämt. 

Priser

Överföringsavgift för enskilt anslutna hushållskunder med en årlig förbrukning understigande 20 000 kWh

Fast årlig avgift: 1 600 kr

Rörlig nätavgift: 16,8 öre/kWh

 

Överföringsavgift för enskilt anslutna hushållskunder med en årlig förbrukning överstigande 20 000 kWh

Fast årlig avgift: 4 735 kr

Rörlig nätavgift: 0 öre/kWh


Alla priser inklusive moms

För- och färdiganmälan

Här hittar du blanketten för För- och färdiganmälan Gas
Anmälan för gas skickas till karin.hallstrom@varbergenergi.se

 

Länk till översikt (bild) över var gasnätet i Varberg finns.

 

Har du frågor gällande, eller önskar prisblad över, Varberg Energis nätavgifter, ring 0340-62 88 39.