Sponsring

Vi sponsrar klubbar, föreningar och organisationer inom bland annat idrott, kultur och samhälle i vår kommun och på orter där vi har verksamhet.

Det som ger Varbergs invånare glädje, liv och rörelse tycker vi är viktigt, det hjälper Varberg att grönska i framtiden. Vi satsar på aktiviteter vi tror på och kan stå för. Sponsring är en del av vår totala kommunikation och marknadsföring. Den ska återspegla våra värderingar och vårt varumärke. Vi vill också att vår sponsring ska inspirera föreningslivet till att tänka hållbarhet i sin verksamhet.

Alla ansökningar vill vi ska...

 • ske skriftligt och komma in i god tid. Om det gäller ett event ska din ansökan göras senast två månader innan.
 • tydligt visa hur Varberg Energi kan synliggöras och andra samarbetsförslag samt vilket belopp som är aktuellt.
 • visa upp hur föreningen bidrar till en hållbar insats inom något av områdena miljö, ekonomi, socialt eller kulturellt.
 • tydligt visa en marknadsföringseffekt som uppfyller sponsringsbeloppet
  sändas till e-post sponsring@varbergenergi.se


Vi tackar nej till...

 • politiska partier eller religiösa organisationer.
 • enskilda delar av en förening (exempelvis ett enskilt ungdomslag). 
 • organisationer som bedriver verksamhet som uppenbart skadar människor och/eller miljö.
 • enskilda personer utan föreningstillhörighet.
 • passiv och rutinmässig sponsringsverksamhet.

Vad är sponsring?

Sponsring är ett kommersiellt samarbete mellan två parter till ömsesidig nytta och skiljer sig därför från rena gåvor. Vilka regler som ska gälla och under vilka former sponsringen ska ske, bestäms i ett samarbetsavtal. Målet är ett jämlikt förhållande, där båda parter tjänar något på sponsringssamarbetet.

Behandling av personuppgifter

Vår sponsringspolicy samt sponsringsarbete är förenlig med Dataskyddsförordningens krav och principer gällande behandling av personuppgifter.

Länk till sidan om hur vi behandlar din personuppgifter