Solsidan - vår solcellspark

Varberg Energi äger och förvaltar tillsammans med Coop Varberg en av landets största solcellsanläggningar, vilket ligger helt i linje med företagets mål att optimera sitt bidrag till ett hållbart samhälle.

Vi byggde år 2016 en av landets då i särklass största solcellsparker - Solsidan. Genom att ha byggt den här solcellsanläggningen bidrar vi till att minska de stora utsläppen av växthusgaser, vilket vi ser som väldigt positivt. Det känns också bra att vi kan leverera vår vind- och vattenproducerade el kompletterad med solproducerad el till våra kunder. 

På en sex hektar stor yta, vilket motsvarar nästan tio fotbollsplaner, finns 9 300 paneler som producerar runt 3 GWh el per år. En volym som räcker till elanvändningen för 250 villor eller 1500 lägenheter under samma tid. 

Solcellspark en naturlig etablering

Marken som anläggningen är byggd på ägs av Region Halland och arrenderas av Varberg Energi.
- Etableringen av en solcellspark passar bra in i vår tillväxtstrategi och det har känts naturligt för oss att ställa upp med mark för en sådan här satsning, förklarar Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande. Vi ser gärna fler satsningar på olika alternativ till vår energiförsörjning och det ska bli spännande att följa Solsidan och se hur en så här stor anläggning fungerar. 

Johan Öhnell, styrelseordförande i Solkompaniet som levererat solcellspanelerna, är också mycket nöjd. 
- Varberg Energis satsning visar att det går att bygga solcellsparker till väsentligt lägre kostnader när man bygger stort. Solsidan ligger 20% under i kostnad jämfört med IEA-statistiken för Sverige. Varberg Energi ligger långt framme som redan börjat bygga i stor skala och Varberg är snabbt på väg att bli en av de kommuner som har mest solel. 

- Vi fortsätter på det innovativa spåret och lutar oss mot det DNA som vi har, säger Varberg Energis VD Björn Sjöström och konstaterar att det är en samverkansekonomi som vi lever i. Vi försöker samarbeta med olika aktörer och addera vår kompetens. Där har vi en fördel med att vi är ett brett bolag. Vi har en förståelse för helheten och är ganska små och lätta att umgås med.

Vill du veta mer om vår solcellspark? Länk till en artikel i Dagens Industri 2015.

 

Fakta Solsidan

  • Antal solcellspaneler 9 300 stycken
  • Planerad elproduktion ca 3 GWh (motsvarar elanvändningen för 250 villor under 1 år)
  • Investeringskostnad 23 miljoner kronor
  • 2021 köpte Coop Varberg in sig med en femtedel i solcellsparken.