Så här får in fjärrvärme i din bostad | Varberg Energi

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är ett driftsäkert, enkelt och miljövänligt sätt att värma upp sin bostad eller fastighet. Men hur fungerar det?

Valet av uppvärmning påverkar klimatet mer än vad man kanske kan tro - det är därför vi bör överväga att välja fjärrvärme. Inte bara för att den är enkel, driftsäker och prisvärd, den bygger dessutom på förnybar energi och resurser som annars skulle gå förlorade.

Så vad väntar vi på? Ju fler vi är som väljer en klimatsmart uppvärmningsform, desto bättre är det för vår jord. Tillsammans kan vi göra skillnad. Läs mer här nedan om fjärrvärme:

Prisvärt alternativ

Vi värmer upp lägenheter, villor, företag, skolor och kommunala fastigheter med fjärrvärme. Detta är ett prisvärt uppvärmningsalternativ som varken luktar eller bullrar och som ger dig en behaglig och bekymmersfri värme.

Med restvärme från Södra Cell Värö, där resurser annars skulle gått förlorade, värmer vi upp det vatten som genom rör i marken transporterar värme in till din fastighet. Tanken är; en stor värmekälla istället för flera små. Att ta vara på restvärme är inte bara bra för dig som fjärrvärmekund utan även för vår miljö.

 

Så här funkar det

Vi samarbetar med Södra Cell där vi använder deras restvärme för att värma upp det vatten som i sin tur värmer upp din bostad. Restvärme är resurser som tidigare släppts ut i havet. Förutom spillvärme används även flis och bioolja samt biogas. 

Fjärrvärmevattnet värms upp till ungefär 90 grader via en värmeväxlare som finns på Södra Cell Värö. Det uppvärmda vattnet transporteras sedan i isolerade rör in till Varberg via en 20 km lång överföringsledning, vattnet tappar ca 2 grader under sin resa från Värö in till Varberg.

Fjärrvärmevattnet leds sedan vidare till värmecentralen i ditt hus. Centralen består av två olika växlare. En växlare för producera tappvarmvatten och en växlare för att värma upp vattnet i dina element. Det avsvalnade fjärrvärmevattnet som lämnar ditt hus har nu en temperatur på ca 40 grader. Det pumpas tillbaka till Södra Cell där det värms upp på nytt. Så fungerar det - enkelt, smart och energisparande.

I stort sett hälften av alla svenska hushåll får idag sin värme och sitt varmvatten från fjärrvärme. Med ökad miljömedvetenhet och med stigande olje- och elpriser önskar fler och fler få möjlighet att ansluta sig till ett fjärrvärmenät, vilket innebär en kontinuerlig utbyggnad av fjärrvärmen i Sverige. 

Anslutningskostnad

Anslutningskostnad är den avgift som betalas till Varberg Energi för att fastigheten skall anslutas till fjärrvärmenätet via en fjärrvärmeservis.

Fjärrvärmeservisens storlek det vill säga diametern på rören varierar beroende på kundens effektbehov. En villa ansluts med en mindre servis än t ex en större hyresfastighet. Anslutningskostnadens storlek beror på servisens storlek.

Anslutningsavgifter 2020

Typ av anslutning

Pris exkl moms

Pris inkl moms

Villa / Parhus

fr. 20 000 kr

fr. 25 000 kr


Anslutning flerbostadshus och kommersiella fastigheter enligt offert.

Vid anslutning av befintlig fastighet ingår förläggning inom tomt i anslutningsavgiften om ej annat anges. Efter förläggning grovåterställer Varberg Energi. Eventuell toppbeläggning (t ex asfaltering och sådd av gräs) ombesörjes av fastighetsägaren. Vid anslutning av befintliga fastigheter kan andra anslutningskostnader förekomma. Vid nyproduktion står fastighetsägaren för schakt samt återfyllnad inom tomt.

Driftkostnad


Driftskostnaden är den avgift kunden betalar för köp av energi. Kostnaden består av en fast avgift som beräknas utifrån kundens årliga energiuttag, gäller ej för enskilt anslutna fastigheter så som villor. Utöver fast årlig avgift betalas en avgift för den energi per kWh kunden använder.

Fjärrvärmepris Villa och 2-familjsfastigheter centrala fjärrvärmenätet

 

 

Pris exkl moms

Pris inkl moms

Fast årlig avgift

1 552 kr/år

1 940 kr/år

Energipris vinter: jan-apr, okt-dec

65,30 öre/kWh

81,60 öre/kWh

Energipris sommar: maj-sep

40,00 öre/kWh

50,00 öre kWh

 

 

Näringsidkare Centrala fjärrvärmenätet  
    Pris exkl moms

Energipris vinter: jan-apr, okt-dec 42,50 öre/kWh
  sommar: maj-sep 25,50 öre/kWh
     
Effektpris beräknas månadsvis 58,00 kr/kW
Effektpris beräknas utifrån högsta dygnsmedeleffekten för månaden  

 

 Nätpris

Nätutnyttjande Nätpris (kr/kW)
<50 kW 900 + 870*E
50-100 kW 2 400 + 840*E
100-200 kW 6 400 + 800*E
200-400 kW 14 400 + 760*E
>400 kW 26 400 + 730*E

E* = abonnerad effekt i kW.  Beräknas utifrån januari och februari månads graddagskorrigerade energiförbrukning, dividerad med antal timmar.

 

Fjärrvärmepris Närvärme villa och tvåfamiljsfastigheter

Bua, Veddige och Tvååker

 

Pris exkl moms

Pris inkl moms

Fast årlig avgift

1 552 kr/år

1 940 kr/år

Energipris 

59,80 öre/kWh

74,80 öre/kWh

 

Fjärrvärmepris Närvärme näringsidkare      
Bua, Veddige och Tvååker      

Energipris 

70,00 öre/kWh

 

 

 

 

 

kW

Fast årlig avgift

< 100 kW

1293,00

+

142,19

x

E*

101 - 200 kW

2585,00

+

129,27

x

E*

201 - 300 kW

5171,00

+

116,34

x

E*

301 - 400 kW 

9049,00

+

103,41

x

E*

> 400 kW

14219,00

+

90,49

x

E*

E* =abonnerad effekt

Abonnerad effekt för bostadsfastigheter fås genom att årlig energiförbrukning i kWh delas med 2 200h. I övriga fall fås abonnerad effekt genom att dela årlig energiförbrukning med 1 900h.

Installationskostnad

Villkor för fjärrvärmeleverans

Fjärrvärmeleveranser regleras i "Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme". Dessa avtalsvillkor finns i två versioner, en för konsumenter och en för näringsidkare. Utöver de allmänna avtalsvillkoren regleras fjärrvärmeleveransen av ingånget leveransavtal.


Installationskostnaden är kostnaden för att anpassa fastigheten för fjärrvärme. Man installerar en fjärrvärmecentral och ansluter den i ena änden till inkommande fjärrvärmeservis och i den andra ansluts fastighetens uppvärmnings- och varmvattensystem.

Mindre ombyggnader på värmesidan kan i vissa fall bli aktuellt, detta för att kunden skall kunna nyttja fjärrvärmen optimalt. För installationer i villor och mindre fastigheter, upp till 20 lägenheter, kan fasta priser lämnas medan i de större fastigheter görs en projektering innan pris lämnas.

Prisexempel

Småhus (vid fördelning 83 % vinter, 17 % sommar)

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Fast avgift

Rörlig del

15 000 kWh

13 160 kr

1 940 kr

11 220 kr

20 000 kWh

16 900 kr

1 940 kr

14 960 kr

30 000 kWh

24 380 kr

1 940 kr

22 440 kr

40 000 kWh

31 860 kr

1 940 kr

29 920 kr

  

Flerbostadshus och lokaler (vid fördelning 83 % vinter, 17 % sommar)

Årlig förbrukning kWh

Total kostnad per år

Nätpris

Effektpris

Energipris

15 000 kWh

13 901 kr

4 005 kr

2 625 kr

7 271 kr

20 000 kWh

18 035 kr

4 965 kr

3 375 kr

9 695 kr

30 000 kWh

25 802 kr

6 885 kr

4 375 kr

14 542 kr

40 000 kWh

33 444 kr

8 805 kr

5 250 kr

19 389 kr

Samtliga priser inkl. moms. Effekt- och nätpriset kan variera beroenden på uttagsmönster.

 

Förklarande text till tabellen
Energipris: Sommar- och vinterpris, med ett lägre energipris på sommarhalvåret. Energipriset står för ca 60 % av ert totala fjärrvärmepris.  Den här delen av fjärrvärmepriset motsvarar våra bränslekostnader.

Nätpris: Januari och februari månads graddagskorrigerade förbrukning ligger till grund för avgiften som justeras årligen i mars. Nätavgiften står för ca 25 % av ert totala fjärrvärmepris. Den här delen av fjärrvärmepriset motsvarar våra kostnader för fjärrvärmenätet.

Effektpris: Medeleffekten för månadens högsta dygnsuttag ligger till grund för priset. Effektavgiften står för ca 15 % av ert totala fjärrvärmepris. Den här delen av fjärrvärmepriset motsvarar våra produktionskostnader för fjärrvärmen.

För- och färdiganmälan

Här hittar du blanketten för För- och färdiganmälan Fjärrvärme
Länk till För- och färdiganmälan (pdf som öppnas i nytt fönster)
Anmälan för fjärrvärmeanslutning skickas till epost fjarrvarme@varbergenergi.se

 

Anslut dig

Är du intresserad av fjärrvärme? Vi bygger löpande ut och förtätar fjärrvärmenätet. Kontakta gärna våra säljare för besked om just du kan få fjärrvärme till din fastighet.

Vill du ha hjälp eller svar på frågor, kontakta oss gärna!