Så här får in fjärrvärme i din bostad | Varberg Energi

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är ett driftsäkert, enkelt och miljövänligt sätt att värma upp sin bostad eller fastighet. Men hur fungerar det?

Valet av uppvärmning påverkar klimatet mer än vad man kanske kan tro - det är därför vi bör överväga att välja fjärrvärme. Inte bara för att den är enkel, driftsäker och prisvärd, den bygger dessutom på förnybar energi och resurser som annars skulle gå förlorade.

Så vad väntar vi på? Ju fler vi är som väljer en klimatsmart uppvärmningsform, desto bättre är det för vår jord. Tillsammans kan vi göra skillnad. Läs mer här nedan om fjärrvärme:

Prisvärt alternativ

Vi värmer upp lägenheter, villor, företag, skolor och kommunala fastigheter med fjärrvärme. Detta är ett prisvärt uppvärmningsalternativ som varken luktar eller bullrar och som ger dig en behaglig och bekymmersfri värme.

Med restvärme från Södra Cell Värö, där resurser annars skulle gått förlorade, värmer vi upp det vatten som genom rör i marken transporterar värme in till din fastighet. Tanken är; en stor värmekälla istället för flera små. Att ta vara på restvärme är inte bara bra för dig som fjärrvärmekund utan även för vår miljö.

 

Så här funkar det

Vi samarbetar med Södra Cell där vi använder deras restvärme för att värma upp det vatten som i sin tur värmer upp din bostad. Restvärme är resurser som tidigare släppts ut i havet. Förutom spillvärme används även flis och bioolja samt biogas. 

Fjärrvärmevattnet värms upp till ungefär 90 grader via en värmeväxlare som finns på Södra Cell Värö. Det uppvärmda vattnet transporteras sedan i isolerade rör in till Varberg via en 20 km lång överföringsledning, vattnet tappar ca 2 grader under sin resa från Värö in till Varberg.

Fjärrvärmevattnet leds sedan vidare till värmecentralen i ditt hus. Centralen består av två olika växlare. En växlare för producera tappvarmvatten och en växlare för att värma upp vattnet i dina element. Det avsvalnade fjärrvärmevattnet som lämnar ditt hus har nu en temperatur på ca 40 grader. Det pumpas tillbaka till Södra Cell där det värms upp på nytt. Så fungerar det - enkelt, smart och energisparande.

I stort sett hälften av alla svenska hushåll får idag sin värme och sitt varmvatten från fjärrvärme. Med ökad miljömedvetenhet och med stigande olje- och elpriser önskar fler och fler få möjlighet att ansluta sig till ett fjärrvärmenät, vilket innebär en kontinuerlig utbyggnad av fjärrvärmen i Sverige. 

Anslutningskostnad

Anslutningskostnad är den avgift som betalas till Varberg Energi för att fastigheten skall anslutas till fjärrvärmenätet via en fjärrvärmeservis.

Fjärrvärmeservisens storlek det vill säga diametern på rören varierar beroende på kundens effektbehov. En villa ansluts med en mindre servis än t ex en större hyresfastighet. Anslutningskostnadens storlek beror på servisens storlek.

 
 

Pris exkl moms

Pris inkl moms

Anslutningsavgift

fr. 20 000 kr

fr. 25 000 kr


Anslutning flerbostadshus och kommersiella fastigheter enligt offert.

Vid anslutning av befintlig fastighet ingår förläggning inom tomt i anslutningsavgiften om ej annat anges. Efter förläggning grovåterställer Varberg Energi. Eventuell toppbeläggning (t ex asfaltering och sådd av gräs) ombesörjes av fastighetsägaren. Vid anslutning av befintliga fastigheter kan andra anslutningskostnader förekomma. Vid nyproduktion står fastighetsägaren för schakt samt återfyllnad inom tomt.

Fjärrvärmepris villor Centrala nätet

Driftskostnaden för fjärrvärmen består av en fast avgift som beräknas utifrån kundens årliga energiuttag samt en avgift för den energi per kWh kunden använder.


Energipris

Energipriset i Centrala nätet består av ett sommar- och ett vinterpris, där sommarhalvåret har ett lägre energipris.  

 

exkl. moms
öre/kWh

inkl. moms
öre/kWh
 

Oktober-April Vinterpris 

63,30 

81,60 

Maj-September Sommarpris 

40,00 

50,00 

 


Nätpris

 

exkl. moms
kr/år 

inkl. moms
kr/år 

Nätpris 

1552 

1940 

 

Fjärrvärmepris villor Närvärme Bua, Veddige och Tvååker

Driftskostnaden för fjärrvärmen består av en fast avgift som beräknas utifrån kundens årliga energiuttag samt en avgift för den energi per kWh kunden använder.


Energipris

 

exkl. moms
öre/kWh 

inkl. moms
öre/kWh 

Januari - December 

59,8 

74,75 

 


Nätpris

 

exkl. moms
kr/år
 

inkl. moms
kr/år
 

Nätpris 

1552 

1940 

 

Installationskostnad

Villkor för fjärrvärmeleverans

Fjärrvärmeleveranser regleras i "Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme". Dessa avtalsvillkor finns i två versioner, en för konsumenter och en för näringsidkare. Utöver de allmänna avtalsvillkoren regleras fjärrvärmeleveransen av ingånget leveransavtal.


Installationskostnaden är kostnaden för att anpassa fastigheten för fjärrvärme. Man installerar en fjärrvärmecentral och ansluter den i ena änden till inkommande fjärrvärmeservis och i den andra ansluts fastighetens uppvärmnings- och varmvattensystem.

Mindre ombyggnader på värmesidan kan i vissa fall bli aktuellt, detta för att kunden skall kunna nyttja fjärrvärmen optimalt. För installationer i villor och mindre fastigheter, upp till 20 lägenheter, kan fasta priser lämnas medan i de större fastigheter görs en projektering innan pris lämnas.

Prisexempel

Småhus (vid fördelning 83 % vinter, 17 % sommar)

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Fast avgift

Rörlig del

15 000 kWh

13 160 kr

1 940 kr

11 220 kr

20 000 kWh

16 900 kr

1 940 kr

14 960 kr

30 000 kWh

24 380 kr

1 940 kr

22 440 kr

40 000 kWh

31 860 kr

1 940 kr

29 920 kr

  

För- och färdiganmälan

Här hittar du blanketten för För- och färdiganmälan Fjärrvärme
Länk till För- och färdiganmälan (pdf som öppnas i nytt fönster)
Anmälan för fjärrvärmeanslutning skickas till epost fjarrvarme@varbergenergi.se

 

Anslut dig

Är du intresserad av fjärrvärme? Vi bygger löpande ut och förtätar fjärrvärmenätet. Kontakta gärna våra säljare för besked om just du kan få fjärrvärme till din fastighet.

Vill du ha hjälp eller svar på frågor, kontakta oss gärna!