Framgångar

Vi arbetar hela tiden på att bli bättre därför är det extra roligt när vårt arbete uppmärksammas. Detta ger oss kraft att fortsätta vårt ständiga förbättringsarbete.

Swedish Arts and Business Awards 2022

Höstlovsevenemanget "Rys och Mys" tilldelades år 2022 priset Swedish Arts and Business Awards i Borås på Textile Fashion Centre för bästa kultur- och näringslivssamarbete.

"Rys och Mys" är ett samarbete mellan Hallands kulturhistoriska museum, Varberg Energi AB och Varbergs kommun och genomförs i partnerskap med Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen Varberg, Varbergs Fastighets AB, Statens Fastighetsverk och med stöd av Region Halland.

Utmärkelsen är ett kvitto på att vi tänker rätt i Varberg som samverkar med alla våra fina resurser: stadskärnan och de unika historiska miljöerna runt museet och fästningen, den breda besöksnäringen med hotell och restauranger, ljuset och mörkret – och inte minst varbergare och turister som i hög grad är med och aktiverar staden under "Rys och Mys".

Årets Hållbarhetspris 2021

Under 2021 fick vi motta Varbergs kommuns hållbarhetspris för det ihärdiga hållbarhetsarbete som har bedrivits under lång tid och vi fick glädjande nog dela priset med en av våra kunder som vi har stöttat med hållbara val och produkter under det senaste året. Det motiverar oss att fortsätta samverka med vår omgivning för en hållbar kommun.

Juryns motivering:
”Varberg Energi har länge varit en pionjär inom förnybara energialternativ och har nu nått målet att vara 100 % fossilfri i egen verksamhet. Med framtidsinriktade projekt som fjärrkyla och energilagring i batterier visar bolaget på goda exempel och skapar förutsättningar för kommunens invånare och verksamheter att bli mer hållbara nu och i framtiden.”

SKI:s undersökning 2019

Precis som de senaste åren nådde vi under 2019 goda resultat i Svenskt Kvalitetsindex undersökning av energibranschen. Undersökningen visade att kundnöjdheten för branschen som helhet har gick upp och där kammade vi hem hedrande fjärdeplatser på såväl elhandel privat som elhandel företag. 

När det gällde elhandel privat ökade kundnöjdheten från 72,5 procent till 77,6 procent jämfört med föregående år vilket var en fantastisk utveckling. Också vad gällde lojalitet, image, förväntningar, produktkvalitet, service och prisvärdhet hade våra siffror förbättrats jämfört med föregående år. 

På företagssidan gav kundnöjdheten på 71,6 procent exakt samma siffra som under 2018. Däremot så toppade vi listan över lojalitet och hade därmed Sveriges mest lojala företagskunder. Vi nådde också fina siffror vad gällde image där vi var det bolag som fick näst högst betyg av kunderna vad gällde att ta samhällsansvar. Förväntningarna och service hade också ökat. Våra kunder tyckte också att var proaktiva och placerade oss i topp.

 

Pris av Ignite Sweden som bästa Startup-partner 2018

Att skapa starkare band mellan startups och etablerade företag är helt avgörande för att öka innovationstakten och främja ekonomisk tillväxt. Vi har därför engagerat oss i Ignite Sweden för att träffa startups och för att nätverka med företag som står inför samma utmaningar och innovationsbehov. Ett samarbete som ledde till att Varberg Energi blev uppmärksammade och tog hem priset ”Best Startup Collaborator". 

-Varberg Energi visar att det är möjligt att driva innovation genom startupsamarbeten. Det är svårt för stora företag att samarbeta med startups, de största hindren är ofta upphandlingsregler och skillnad i kultur. Det krävs både eldsjälar samt ett öppet och innovativt förhållningssätt för att det ska lyckas. Här är Varberg Energi en förebild för andra storföretag, och vi är väldigt glada över att ha med dem i Ignite, säger Stina Lantz, Projektledare för Ignite Sweden.


Vinnare av Årets kreativa medarbetare 2018

Varbergs kommuns medarbetarpriser delas årligen ut till medarbetare som inspirerar och visar vägen mot visionen, Varberg - Västkustens kreativa mittpunkt. För att bli nominerad måste man i visionens anda ha visat prov på exempelvis nytänkande, framåtanda, kunskap, mod och ett inkluderande förhållningssätt.

”-Gruppen belysning har i sitt uppdrag hittat vägar till nya arbetssätt. Deras idéer har bidragit till miljövinster och förbättrad cirkulär ekonomi, med minskad materialanvändning och tidsbesparing i arbetsmoment.”

SKI:s kundundersökning 2018

För första gången på fem år gjorde vi åter en kundnöjdhetsmätning för vårt Elnät och vi hamnade på en hedersam andraplats i Sverige. Vårt kundnöjdhetsindex ökade till 71,2 jämfört med 70,1 för fem år sedan. Elnätskunderna på företagssidan är dessutom landets tredje mest lojala kunder! Privatkunderna ger oss högst betyg på frågan om att vi månar om våra kunder och tar samhällsansvar.

Kunderna har också mycket höga förväntningarna på sin leverantör, vilket tyder på ett stort engagemang i det vi gör. Elnätet har höga betyg på produktkvalitet, servicekvalitet image och prisvärdhet.

Sveriges vackraste värmekraftverk 2017

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige utsåg Flisan af Varberg till Sveriges vackraste värmeverk med motiveringen: 

"Precis vid havet och Varbergs hamn, väl designat av arkitekt Tomas Hago vid Liljewalls Arkitekter i Göteborg för att knyta an till kust och hav och harmonisera med närmiljön, ligger Flisan af Varberg. Likt ett skepp som stävjar mot framtiden är Flisan en symbol för Varberg Energis omtanke om det förnybara och ansvaret för att skapa ett framtida hållbart samhälle. Grattis Flisan af Varberg och Varberg Energi till vinsten i Sveriges vackraste värmeverk!"


SKI:s kundundersökning 2017 - ökad kundnöjdhet och lojalitet

På privatsidan ökade både vårt kundnöjdhetsindex och lojaliteten hos våra kunder. Andra aspekter som förbättrades var image, förväntningar, prisvärdhet samt produktkvalitet och servicekvalitet.

Bland företagskunderna hamnade vi på tredje plats. Vårt kundnöjdhetsindex ökade till 74,5 jämfört med 73,8 året innan. Vi hade även landets mest lojala kunder med de högsta förväntningarna på sin leverantör, vilket tyder på ett stort engagemang i det vi gör. Vi hade också högsta betyg på produktkvalitet samt nästa högsta på servicekvalitet och prisvärdhet.

SKI:s kundundersökning 2015 – Första plats

När SKI - Svensk Kvalitetsindex presenterade resultatet av 2015 års kundnöjdhets-undersökning på elmarknaden för företagskunder hamnade Varberg Energi på första plats.

Våra företagskunder, inom elhandel, är de mest nöjda i hela Sverige.  Vi upplevs bland annat vara det bolag som månar allra mest om våra kunder, som är bäst på att hålla kunderna informerade och som har det största samhällsengagemanget. Även bland våra privatkunder har kundnöjdheten ökat markant och vi finns på en femte plats. Fantastiskt roligt med så fina placeringar!
 

EMC:s Energi- och miljöpris 2013

Med Energi- och miljöpriset 2013 valde EMC - Energi och miljöcentrum att lyfta fram företag som är goda exempel inom området byggnation. Varberg Energi blev årets Energi- och Miljöföretag med motiveringen:

"Varberg Energi har byggt ett arkitektritat värmeverk, som förutom miljöprövade material och bästa tillgängliga teknik, även innehåller nya lösningar för effektivare utnyttjande av energi för uppvärmning och kylning. Varberg Energi har dessutom tagit ett samhällsansvar genom att bygga på förorenad mark efter en omfattande sanering och de fasadintegrerade solcellerna visar att företaget tänker på vad som är långsiktigt hållbart och inte bara på det kortsiktigt lönsamma. Hela byggprojektet vittnar om ett stort engagemang som går långt utöver det vanliga och som inte hade kommit i hamn utan eldsjälar.”


SKI:s kundundersökning 2012 - Tredje plats

I slutet av året presenterade SKI - Svenskt Kvalitetsindex - resultatet av 2012 års kundnöjdhetsundersökning bland landets elhandelskunder. Vi får ett gott betyg från våra kunder - fantastiskt roligt!

På företagssidan finns vi på tredje plats bland de elhandelsbolag som har störst kundnöjdhet. Våra kunder tycker att både våra produkter och service håller hög kvalitet. Bland våra elhandelskunder på privatsidan får vi också ett gott betyg och ligger i topp tio bland de företag som har landets mest nöjda kunder.

Svenskt Kvalitetsindex mäter kundnöjdhet, vilket beräknas på image, kundens förväntningar, den upplevda produkt- och servicekvalitén, prisvärdhet och lojalitet.EMC:s Energi- och miljöpris 2012

Med Energi- och miljöpriset 2012 valde EMC - Energi och miljöcentrum att lyfta fram företag som är goda exempel inom området miljökommunikation. Varberg Energi var ett av de nominerade företagen med motiveringen:

"Varberg Energis kommunikation kring fördelarna med fjärrvärme och förnybar el visar på ett stort engagemang att minska miljöpåverkan nu och i framtiden. De har dessutom visat prov på nytänkande och handlingskraft genom sin breda marknadsföring av varumärket VIVA för el från vind- och vattenkraft."SKI:s kundundersökning 2011 - Fjärde plats

När Svensk Kvalitetsindex presenterade resultatet av 2011 års kundnöjdhetsundersökning på elmarknaden tog Varberg Energi hem fjärde platsen. Våra kunder är lika nöjda som de var 2010. Speciellt nöjda är de med vår produkt- och servicekvalitet. När de kunder som varit i direktkontakt med oss det senaste året svarar på frågan hur de upplevde kontakten är det vi som får högst betyg i landet.

Att våra kunder uppskattar vårt arbete är otroligt roligt och det visar sig också i undersökningen att våra kunder är mycket lojala och vill fortsätta vara kunder hos oss - en mycket stor andel kan inte tänka sig ett annat elhandelsföretag.EMC:s Energi- och miljöpris 2011

Med Energi-och miljöpriset 2011 valde EMC - Energi och Miljöcentrum att lyfta fram företag som ska tjäna som mycket goda exempel inom området transporteffektivisering. Varberg Energi var ett av de nominerade företagen med motiveringen:

"Varberg Energi har en miljö- och resepolicy med flera olika åtgärder för att minska miljöpåverkan från egna transporter och redovisar tydligt mätbara resultat i miljöbokslut som exempel för andra företag. De har dessutom visat prov på nytänkande och handlingskraft genom att utveckla Sveriges första skylift med el-hybriddrift."


SKI:s kundundersökning 2010 - Tredje plats

I december presenterade SKI - Svenskt Kvalitetsindex - resultatet av 2010 års kundnöjdhetsundersökning bland landets elhandelskunder på privatsidan. Årets mätning visar på en fortsatt uppgång för Varberg Energi.

Vi finns på tredje plats bland de elhandelsbolag som har störst kundnöjdhet och vi är dessutom bland de tre som förbättrat sig mest jämfört med föregående år. Svenskt Kvalitetsindex mäter kundnöjdhet, vilket beräknas på image, kundens förväntningar, den upplevda produkt- och servicekvalitén, prisvärdhet och lojalitet.

Framför allt så lever vi upp till de förväntningar som våra kunder har inom både produktkvalitet och servicekvalitet.Bästa arbetsmiljöidén 2010

Ett hedersomnämnande gick till våra engagerade medarbetare i skyddskommittén för sättet att arbeta för effektivare skyddskommittémöten. Priset delades ut av tidningen Du & jobbet och motiveringen löd:

"Ett lika enkelt som bra sätt att få fart på skyddskommittén."SKI:s kundundersökning 2009 - Topp Tre

I december 2009 presenterade SKI - Svensk Kvalitetsindex - resultatet av sin årliga kundnöjdhet-undersökning bland elhandelsbolagen privatkunder. Vi är en av landets tre bästa!

”Varberg Energi är tillsammans med Telge och Luleå Energi det elhandelsföretag som ökar mest i nöjdhet och har ett kundnöjdhetsvärde på 71,3. Framför allt upplever kunderna att Varberg Energi är ett avsevärt mer prisvärt alternativ jämfört med 2008. Man är också det elhandelsföretag som 2009 bäst har levt upp till sina kunders förväntningar. Detta är även den huvudsakliga orsaken till den ökade kundnöjdheten”.


Årets Elhandlare 2009

Varberg Energimarknad tog bronsplatsen över Sveriges bästa rörliga elpris under 2009. Förutom att vi har ett bra pris får våra elkunder bara förnyelsebar el från vind och vatten - VIVA!  

"Uppsala El, Skellefteå Kraft och Varberg Energi är bolag som i jämförelse med konkurrenterna har erbjudit lägst elpriser flest dagar under 2009. De är således marknadsaktörer som genom sin strävan att vara billigast på marknaden sätter press på andra elhandelsbolag – och som dessutom erbjuder relativt sett låga elpriser till sina kunder."


Greenpeace miljölista 2008 - 2013

En stor del av den el vi säljer kommer redan nu från egna vind- och vattenkraftverk, men inköpet av ursprungsgarantier avseende resten av levererad volym, innebär att våra kunder numera enbart får el som är förnybar och därigenom inte påverkar växthuseffekten. Detta har  även uppmärksammats av Greenpeace som fört upp oss på sin officiella lista över elhandelsbolag som säljer 100% förnybar el.Global District Energy Climate Award 2009

Genom priset Global District Energy Climate Award vill man lyfta fram de städer och kommuner som använder sig av energilösningar som fjärrvärme och fjärrkyla. Den stad, kommun eller företag som kan visa att de har sänkt CO2-utsläppen och primärenergianvändningen i byggnader, använder lokala och förnybara bränslen, utvecklat ny teknik och satsar på kundvård och konkurrenskraftiga priser är med och tävlar om priset.

Varberg Energi var ett av de 27 företag/kommuner från de 11 länderna som var nominerade i sex olika klasser till Global District Energy climate Award som ägde rum i Köpenhamn.Årets stadsnätsentreprenör 2006

Genom Svenska stadsnätsföreningen har Varberg Energi, med vår IT-chef Lars Wessman, i en ledande roll för projektet, blivit utnämnd till 2006 års stadsnätsentreprenör. Motiveringen löd:

"Lars Wessman, Varberg Energi, har en mångårig historia som stadsnätsentreprenör. Lars har genom sin kompetens inom tv-distribution varit med och dragit det tunga lasset som pionjär i att leverera en öppen tv-lösning på Bredbandsnätet. Genom sitt arbete har man bevisat att det, som många ansåg var omöjligt, faktiskt är möjligt. Att leverera bredbands-tv enligt principerna om öppna tv-nät! Varberg Energi har därmed blivit en föregångare för många andra stadsnät och satt Varberg på kartan inom bredbandsområdet."Årets fjärrvärmeföretag 2005

Branschorganisationen Svensk Fjärrvärme gav priset med motiveringen:

"Genom sitt samarbete med Södra Cell Värö förverkligar Varberg energi på ett framgångsrikt sätt fjärrvärmens idé – att ta tillvara resurser som annars skulle gå förlorade. Genom att värmeförlusterna från sodapannan istället blir nyttig fjärrvärme minskar koldioxidutsläppen och klimatpåverkan kraftigt i Varbergs kommun. Men Varberg Energi nöjer sig inte med detta utan fortsätter att successivt öka resurseffektiviteten i hela fjärrvärmesystemet – från produktion till kundanläggningar."Varberg Kommuns miljöpris 2005

Varbergs kommuns miljöpris utdelas för insats som är ett steg på vägen mot hållbar utveckling ur ekonomisk, social och/eller miljömässig synpunkt. Juryn skall premiera insatser som: - kan tjäna som goda exempel, nu och i framtiden, - kännetecknas av originalitet och nytänkande, - präglas av engagemang och handlingskraft. Tillsammans med Södra Cell AB mottog vi Varbergs kommuns miljöpris. Motiveringen löd:

"Södra Cell AB / Varberg Energi AB - Spillvärmeprojektet minskar koldioxidutsläppen och växthuseffekten. Varbergs hittills största miljöprojekt har möjliggjorts genom föredömligt samarbete mellan dessa företag."