Vision och platsen där vi skapar kraft

Varbergs nya stadsdel Västerport utgör en enorm möjlighet för nytänk - en helt ny stadsdel mitt i staden. Vilket tillfälle!

Varberg Energi vill vara med i att skapa en urban, intuitiv och inkluderande stadsdel. I stadsdelen skall det vara lätt att göra rätt - både för miljön, medmänniskorna och individen. Men vi ser många utmaningar för att nå dit. Flera av de stora samhällsförändringar vi upplever idag påverkar staden – den åldrande befolkningen, klimatförändringar och digitaliseringen. Varbergs kommuns planering är i full gång och i framtiden kommer 2 500 nya lägenheter att byggas i området.

En unik start för en innovativ region

Vi tycker att den nya stadsdelen innebär en otrolig möjlighet för nytänkande och innovation. Digitala tjänster/lösningar och sociala innovationer skapar nya sätt att leva, jobba och röra på sig i staden. Vi vill vara med och möjliggöra att stadsdelen blir ett fantastiskt ställe att bo på och håller därför på att arbeta fram tankar eller kanske till och med vår vision för Västerport och Varberg. Ambitionen är att denna ”start” skall sprida sig och bli vårt bidrag till en fantastisk stadsdel och region.

Varberg Energis mål i utvecklingen av projektet

Vi vill vara en katalysator för skapande kraft. Vi vill bidra med infrastruktur, smart teknik och kraft för att vi tillsammans ska kunna utnyttja resurserna mer effektivt. En ökad förståelse av framtida städer, samhälleliga förändringar och teknologiska trender som påverkar den nya stadsdelen på strategisk nivå men även konkreta och framåtblickande idéer kring den nya stadsdelen och regionen i sin helhet.