Kvalitet

Varberg Energimarknad AB har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt ISO 9001 gällande vår energihandel och försäljning av förnybar el.

Varberg Energi är ett kvalitetsmedvetet företag som ständigt strävar efter att uppfylla våra kunders krav och önskemål.

Våra kunder och samhällets behov är grunden till vår verksamhet. Vi sätter kunden i fokus och anpassar våra erbjudanden så att vi möter våra kunders behov nu och i framtiden. Vi har höga mål gällande kundnöjdhet och varje leverans ska ske med hög kvalitet. Vi följer upp vår prestation och gör ständiga förbättringar.

Våra värdeord; framåtanda, kunskap, mod och nytänkande ligger alltid som grund för vårt arbetssätt.

Länk till vårt certifikat för ISO 9001 (öppnas i nytt fönster)