Våra avtal

Här kan du läsa mer om våra olika avtal.

Vi har elavtal som passar alla! Läs mer om skillnaden mellan de olika avtalen här nedan.

VIVA Trend – ett förvaltat avtal

VIVA Trend är ett bekvämt avtal för er som vill följa elprisets utveckling på marknaden, men inte själva vara aktiva. Ert elpris sätts i efterhand varje månad och baseras på gjorda prissäkringar och det rörliga elpriset för den aktuella månaden. 

Avtalet löper tillsvidare och har en uppsägningstid på 12 kalendermånader eftersom vi löpande handlar el 12 månader framåt. 

Med VIVA Trend sprider ni riskerna bättre än med ett traditionellt bundet elpris och ni får ett mer stabilt pris jämfört med ett rörligt elpris.Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka meddelande till epost kundservice@varbergenergi.se

Vill ni teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare

VIVA Bundet – ett tryggt avtal

Tecknar ni er för ett avtal med bundet pris har ni full kontroll över vad ni betalar per använd kWh och ni påverkas inte av prisrörelserna på elmarknaden. VIVA Bundet innebär att ni tecknar ett avtal med oss på 1 år eller 3 år.

I god tid innan ert avtal löper ut får ni ett nytt avtalserbjudande från oss.


Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka meddelande till epost kundservice@varbergenergi.se

Vill ni teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare

VIVA Rörligt – följer marknaden

VIVA Rörligt är till för er som vill att ert elpris följer prisförändringarna månadsvis på elmarknaden Nord Pool, både upp och ned, och innebär att ditt elpris sätts i efterhand. Det pris ni ser på hemsidan är det senast kända priset för VIVA Rörligt.

Avtalet har en uppsägningstid på tre månader (vid byte av elhandelsföretag) men ni kan enkelt byta till VIVA Trend eller VIVA Bundet när ni vill. Det ger er som kund hos oss en stor frihet.Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka meddelande till epost kundservice@varbergenergi.se

Vill ni teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare

VIVA Bas – ett rörligt avtal utan bindningstid

Om ni inte gör ett aktivt val av elhandelsavtal får ni VIVA Bas. Det fungerar på samma sätt som VIVA Rörligt men med ett högre påslag.

VIVA Bas är vårt anvisade elpris som ni automatiskt får om ni inte väljer någon annan form av VIVA-avtal i samband med inflyttning.

Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka meddelande till epost kundservice@varbergenergi.se

 

Vill ni teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare

VIVA Portfölj - sprider riskerna

VIVA Portfölj passar de större företagen med en elanvändning över 5 GWh.

Genom vår portföljförvaltning hjälper vi er att sprida risken genom att göra finansiella prissäkringar vid olika tillfällen för att optimera ert elpris.

Frågor?
Kontakta Staffan Kollberg på telefonnummer 0340-62 88 83, eller skicka meddelande till epost staffan.kollberg@varbergenergi.se 

 

Vi har en elanvändning över 100 000 kWh och vill gärna bli kontaktade för information och rådgivning om elavtal: