Våra avtal

Här kan ni läsa mer om våra olika avtal.

Vi har elavtal som passar alla! Läs mer om skillnaden mellan de olika avtalen här nedan.

Trend – ett förvaltat avtal

Trend är ett bekvämt avtal för er som vill följa elprisets utveckling på marknaden, men inte själva vara aktiva. Ert elpris sätts i efterhand varje månad och baseras på gjorda prissäkringar och det rörliga elpriset för den aktuella månaden. 

Avtalet löper tillsvidare och har en uppsägningstid på 12 kalendermånader eftersom vi löpande handlar el 12 månader framåt. 

Med Trend sprider ni riskerna bättre än med ett traditionellt bundet elpris och ni får ett mer stabilt pris jämfört med ett rörligt elpris.Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 70, eller skicka meddelande till epost energihandel@varbergenergi.se

Vill ni teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare

Bundet Pris – ett tryggt avtal

Tecknar ni er för ett avtal med bundet pris har ni full kontroll över vad ni betalar per använd kWh och ni påverkas inte av prisrörelserna på elmarknaden. Bundet Pris innebär att ni tecknar ett avtal med oss på 1 år eller 3 år.

I god tid innan ert avtal löper ut får ni ett nytt avtalserbjudande från oss.


Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 70, eller skicka meddelande till epost energihandel@varbergenergi.se

Vill ni teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare

Rörligt Pris – följer marknaden

Rörligt Pris är till för er som vill att ert elpris följer prisförändringarna på elmarknaden Nord Pool, både upp och ned, och innebär att ert elpris sätts i efterhand. 

Rörligt Pris baseras på vårt månadsvisa volymvägda medelpris för aktuellt elområde med påslaget 3,80 öre/kWh exklusive moms. Har er elanläggning timmätning baseras priset på Nord Pools timspotpriser för aktuellt elområde med påslag 3,80 öre/kWh exklusive moms. Timavläsning och timavräkning har alla elanläggningar med en mätarsäkring på 80 A och uppåt automatiskt.

Till priset tillkommer aktuell kostnad för ursprungsgarantier förnybar el, avgifter till Svenska kraftnät, balans- och handelsavgifter samt elcertifikatavgift. 

Avtalet har en uppsägningstid på tre månader (vid byte av elhandelsföretag) men ni kan enkelt byta till Trend eller Bundet Pris vid nästkommande månadsskifte. Det ger er som kund hos oss en stor frihet.

Vill ni se historik över vårt volymvägda månadspris för Rörligt Pris ?
Länk till en sida med tabeller över historiska priser


Vill ni påverka er elkostnad genom att styra er elanvändning till lågpristimmar?

Har er elanläggning en lägre säkringsstorlek än 80 A? Då har ni förmodligen månadsmätning idag men möjligheten finns att välja Rörligt Pris med timpris. Avtalet Rörligt Pris med timpris ger er möjlighet att själva påverka era elkostnader genom att aktivt styra er elanvändning till lågpristimmar. Tänk på att ni bör kunna styra en majoritet av er elanvändning för att detta ska bli ett lönsamt alternativ för er. Normalt sett ser man pristoppar vardagar på morgonen kl 06-10 och på eftermiddagen kl 16-20. Senare kvällar, nätter och helger ligger normalt sett timpriserna på lägre nivåer.

Aktuella timpriser hittar du på Nord Pool (elbörsen) - Nord Pool (nordpoolgroup.com) .

Timpriserna är olika beroende på i vilket elområde ni har er elanläggning. Här får ni hjälp med att hitta ert elområde Nätområden.se (natomraden.se).

Vid beställning av Rörligt Pris med timpris kontaktar vi ert elnätsföretag som då har 3 månader på sig att ställa om er elmätare till att samla in timvärden. Ändring till timmätning är kostnadsfritt. Har ni frågor eller vill beställa Rörligt Pris med timpris, kontakta Kundservice.Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 70, eller skicka meddelande till epost energihandel@varbergenergi.se

Vill ni teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare

Anvisat Pris – ett rörligt avtal utan bindningstid

Anvisat Pris fungerar på samma sätt som Rörligt Pris, men med påslaget 6,80 öre/kWh exklusive moms istället för 3,80 öre/kWh exklusive moms som gäller för Rörligt Pris.

Avtalet har ingen uppsägningstid.

Anvisat Pris använder vi som vårt anvisade elpris som ni automatiskt får om ni inte väljer någon annan form av våra elavtal i samband med inflyttning.

Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 70, eller skicka meddelande till epost energihandel@varbergenergi.se

Vill ni teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare

Portföljförvaltning - sprider riskerna

Portföljförvaltning passar de större företagen med en elanvändning över 5 GWh.

Genom vår portföljförvaltning hjälper vi er att sprida risken genom att göra finansiella prissäkringar vid olika tillfällen för att optimera ert elpris.

Frågor?
Kontakta Staffan Kollberg på telefonnummer 0340-62 88 83, eller skicka meddelande till epost staffan.kollberg@varbergenergi.se 

 

Vi har en elanvändning över 150 000 kWh och vill gärna bli kontaktade för information och rådgivning om elavtal: