Våra avtal

Våra avtal

Här kan du läsa mer om våra olika avtal.

Vi har elavtal som passar alla! Läs mer om skillnaden mellan de olika avtalen här nedan.

VIVA Bundet

VIVA Bundet är till för dig som vill ha koll på dina utgifter. Ett tryggt avtal som gör att du vet vad din el kommer att kosta. Du påverkas inte av eventuella prissänkningar eller prishöjningar. Oftast är VIVA Bundet lite dyrare än till exempel VIVA Rörligt, men du undviker stora svängningar.

Du väljer själv om du vill teckna dig på ett år, VIVA Bundet 1, eller tre år, VIVA Bundet 3. VIVA Bundet justeras årligen med aktuell energiskatt på el. Strax innan ditt avtal går ut kommer du att få ett nytt VIVA-erbjudande att ta ställning till.

Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka ett mail till kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Välj avtal här.

VIVA Rörligt

VIVA Rörligt är till för dig som vill att ditt elpris följer prisförändringarna på elmarknaden, både upp och ned. En liten chansning, men som oftast lönar sig i längden. Är elpriset lågt får du ett förmånligt elpris, är priset högt blir ditt elpris högre. Känner du när du valt VIVA Rörligt att du hellre vill ha en annan avtalsform kan du enkelt byta.

VIVA Rörligt är baserat på vårt inköpspris och sätts i efterhand. 

Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka ett mail till kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Välj avtal här. 

VIVA Aktiv

VIVA Aktiv är ett rörligt timpris som vänder sig till dig som vill vara aktiv och är engagerad i din energianvändning. Vill du ha koll är VIVA Aktiv avtalet för dig. 

Din elmätare registrerar elanvändningen varje timme och eftersom elpriset varierar timme för timme på Nord Pool - den Nordiska elbörsen - kan du också påverka dina elkostnader genom att använda elen de timmar på dygnet när priset är lägre. 

Om du vill minska dina elkostnader med timmätning behöver du följa upp när du använder din el. Om du använder mycket el på timmar med högt elpris kan resultatet bli det omvända. 

På Nordpool - den Nordiska elbörsen- kan du se vad elen kostar olika timmar under dygnet. Välj område Sverige - SE och svenska kronor - SEK. Bor du i Varberg är det elområde SE3 som gäller. Du kan se morgondagens priser omkring klockan 13 varje dag. 

Med hjälp av vår Timvisare kan du se hur mycket energi du använt timme för timme. Timvisaren hittar du här.

VIVA Aktiv är baserat på Nord Pools timspotpris med ett påslag. Kostnad för elcertifikat tillkommer och prissätts månadsvis efter aktuellt marknadspris och gällande kvotplikt.

Vill du teckna VIVA Aktiv och få din el mätt timme för timme kontaktar du vår kundservice. Vi gör en beställning till ditt nätbolag som inom tre månader ställer om din elmätare till timmätning. Tjänsten kostar inget extra. 

Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka ett mail till kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Välj avtal här.

VIVA Vinter

VIVA Vinter är till för dig som vill försäkra dig om att inte det rörliga priset som du har på sommarmånaderna blir alltför högt på vintern. Med VIVA Vinter slipper du överraskningar och vet vad din el kommer att kosta.

VIVA Vinter innebär att du binder ditt rörliga elpris under månaderna december, januari, februari och mars. Under de här månaderna påverkas du inte av eventuella prissänkningar eller prishöjningar. I april återgår VIVA Vinter till VIVA Rörligt automatiskt.

Frågor?
Vill du teckna VIVA Vinter eller har frågor kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka ett mail till kundservice@varbergenergi.se

VIVA Bas

För våra kunder som inte har ett tidsbundet avtal erbjuder vi VIVA Bas - ett löpande elhandelspris. Det är vårt tillsvidarepris/anvisade pris som du automatiskt får om du inte väljer någon annan form av VIVA-avtal. VIVA Bas följer elmarknaden något lugnare än t ex VIVA Rörligt och ändras därför inte så många gånger per år.

Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka ett mail till kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Välj avtal här.

VIVA Portfölj

VIVA Portfölj är en skräddarsydd lösning som passar bäst för det större företaget.

Genom att köpa el vid flera olika tillfällen kan du med VIVA Portfölj sprida riskerna och på så sätt få bättre pris. Vi kan med vår kunskap hjälpa dig att hitta en unik lösning som passar just ditt företag.

Frågor?
Kontakta Staffan Kollberg på telefonnummer 0340-62 88 83, eller skicka ett mail till staffan.kollberg@varbergenergi.se 

 

Jag vill gärna bli kontaktad för information och rådgivning om elavtal:

Godkännande lagring personuppgifter