Våra avtal

Här kan ni läsa mer om våra olika avtal.

Med lång erfarenhet har vi elavtal som passar alla! Läs mer om skillnaden mellan de olika avtalen här nedan.

Trend – ett förvaltat avtal

Trend är ett bekvämt avtal för er som vill följa elprisets utveckling på marknaden, men inte själva vara aktiva. Trend är ett förvaltat avtal där det regelbundet görs prissäkringar till en portfölj löpande för kommande 12 månader.

Elpriset sätts månadsvis och baseras på utfallet av portföljens gjorda prissäkringar tillsammans med månadens rörliga elpris. Förhållandet mellan andelen prissäkringar och rörligt pris i portföljen kan variera. Avtalet gäller tillsvidare med en uppsägningstid på 12 kalendermånader.

Med Trend sprider ni riskerna bättre än med ett traditionellt fast pris och ni får ett mer stabilt pris jämfört med ett rörligt pris.

Årsavgift 292 kr exkl moms.

Vill ni se historik över priset för Trend?
Länk till en sida med tabeller över historiska priser


Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 70, eller skicka meddelande till epost energihandel@varbergenergi.se

Vill ni teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare

Fast Pris – ett tryggt avtal

Tecknar ni er för ett avtal med fast pris har ni full kontroll över vad ni betalar per använd kWh och ni påverkas inte av prisrörelserna på elmarknaden. Fast Pris innebär att ni tecknar ett avtal med oss på 1 år eller 3 år.

I god tid innan ert avtal löper ut får ni en påminnelse om detta från oss.

Årsavgift 292 kr exkl moms.


Har ni en årlig elanvändning över 150 000 kWh? Hör av er till vår elförsäljning för en offert.
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 70, eller skicka meddelande till epost energihandel@varbergenergi.se

Vill ni teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare

Vill ni se de aktuella priserna för nya avtal via Fast Pris?
Länk till en sida med aktuella fasta priser

Mix - förutsägbarhet med begränsad risk

Har ni en årlig elanvändning över 150 000 kWh och är ute efter fast pris? Då kan vårt avtal Mix passa er bra.

Avtalet är tidsbundet och ger er ett avtalat elpris till fasta månadsvolymer per elanläggning. Använder ni mer el än de avtalade månadsvolymerna blir de till Rörligt Pris/Dynamiskt Pris (beroende på avräkningstyp).

Med den här avtalsmodellen kan vi minska våra riskpåslag och därmed finns möjligheten att erbjuda er ett extra bra fast pris. Tillsammans tittar vi på vilka månadsvolymer som är aktuella att prissäkra för just er.


Har ni en årlig elanvändning över 150 000 kWh? Hör av er till vår elförsäljning för en offert.
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 70, eller skicka meddelande till epost energihandel@varbergenergi.se

Rörligt Pris – följer marknaden

Rörligt Pris är till för er som vill att ert elpris följer prisförändringarna på elmarknaden Nord Pool, både upp och ned, och innebär att ert elpris sätts månadsvis i efterhand.

Rörligt Pris baseras på vårt månadsvisa volymvägda medelpris för aktuellt elområde med påslaget 3,8 öre/kWh exkl moms. Till priset tillkommer aktuell kostnad för ursprungsgarantier, avgifter till Svenska kraftnät, balans- och handelsavgifter samt elcertifikatavgift. Det totala elpriset för er elanvändning hittar ni i prishistoriken.

Årsavgift 292 kr exkl moms.

Avtalet har en uppsägningstid på 14 dagar så ni kan snabbt byta till något av våra andra avtalsalternativ. Det ger er som kund hos oss en stor frihet.

Länk till en sida med tabeller över historiska priser

OBS! Har ert elabonnemang en dygnsavräknad (timvis alt kvartsvis) elmätning kan inte vårt avtal Rörligt Pris väljas utan vårt avtal Dynamiskt Pris (timpris) blir då aktuellt. Läs mer under Dynamiskt Pris. Elabonnemang för konsumtion som även har produktion och/eller en säkringsstorlek på 80A eller större har vanligtvis dygnsavräknad elmätning per automatik.


Har ni en årlig elanvändning över 150 000 kWh? Hör av er till vår elförsäljning för en offert.
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 70, eller skicka meddelande till epost energihandel@varbergenergi.se

 

Dynamiskt Pris (timpris) – aktivt påverka era elkostnader

Med Dynamiskt Pris (timpris) ges ni möjlighet att själv påverka era elkostnader genom att aktivt styra er elanvändning till lågpristimmar.

Dynamiskt Pris baseras på Nord Pools timspotpris för aktuellt elområde med påslag 3,80 öre/kWh exkl moms. Till priset tillkommer aktuell kostnad för ursprungsgarantier, avgifter till Svenska kraftnät, balans- och handelsavgifter samt elcertifikatavgift.

Årsavgift 292 kr exkl moms.

Tänk på att om ni aktivt bevakar prisvariationerna på marknaden och styr en majoritet av er elanvändning till lågpristimmar så ökar sannolikheten för att Dynamiskt Pris ska bli ett lönsamt alternativ för er. Alternativet är att installera teknik som automatiskt bevakar en sådan styrning i er anläggning.

Normalt sett ser man pristoppar vardagar på morgonen kl 06-10 och på eftermiddagen kl 16-20. Senare kvällar, nätter och helger ligger normalt sett timpriserna på lägre nivåer.

Aktuella timpriser hittar ni på Nord Pool (elbörsen) eller i vår Varberg Energi-app.

Timpriserna är olika beroende på i vilket elområde ni har ert elabonnemang. Här får ni hjälp med att hitta ert elområde Nätområden.se (natomraden.se).

Vid beställning av avtal med Dynamiskt Pris kontaktar vi elnätsföretaget som då har upp till 3 månader på sig att ställa om er elmätare till dygnsavräkning kostnadsfritt. Är er elmätare redan dygnsavräknad görs skiftet till Dynamiskt Pris så snart som möjligt.


Har ni en årlig elanvändning över 150 000 kWh? Hör av er till vår elförsäljning för en offert.
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 70, eller skicka meddelande till epost energihandel@varbergenergi.se

Vill ni teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare

Anvisat Pris – tilldelat avtal vid inflyttning

Om ni inte aktivt väljer något elhandelsavtal, till exempel i samband med inflyttning i Varberg Energis elnät, får ni Anvisat Pris. Anvisat Pris baseras på vårt månadsvisa volymvägda medelpris för elområde 3 med påslaget 9,8 öre/kWh exkl moms.

Till priset tillkommer aktuell kostnad för ursprungsgarantier förnybar el, avgifter till Svenska kraftnät, balans- och handelsavgifter samt elcertifikatavgift.

Årsavgift 292 kr exkl moms.

Avtalet har en uppsägningstid på 14 dagar så ni kan snabbt byta till något av våra andra avtalsalternativ.


Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 70, eller skicka meddelande till epost energihandel@varbergenergi.se

Vill ni teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare

Portföljförvaltning - sprider riskerna

Portföljförvaltning passar de större företagen med en elanvändning över 5 GWh.

Genom vår portföljförvaltning hjälper vi er att sprida risken genom att göra finansiella prissäkringar vid olika tillfällen för att optimera ert elpris.


Frågor?
Kontakta Staffan Kollberg på telefonnummer 0340-62 88 83, eller skicka meddelande till epost staffan.kollberg@varbergenergi.se 

 

Vi har en elanvändning över 150 000 kWh och vill gärna bli kontaktade för information och rådgivning om elavtal: