Våra avtal

Våra avtal

Här kan du läsa mer om våra olika avtal.

Vi har elavtal som passar alla! Läs mer om skillnaden mellan de olika avtalen här nedan.

VIVA Bundet

VIVA Bundet är till för dig som vill ha koll på dina utgifter. Ett tryggt avtal som gör att du vet vad din el kommer att kosta. Du påverkas inte av eventuella prissänkningar eller prishöjningar. Oftast är VIVA Bundet lite dyrare än till exempel VIVA Rörligt, men du undviker stora svängningar.

Du väljer själv om du vill teckna dig på ett år, VIVA Bundet 1, eller tre år, VIVA Bundet 3. VIVA Bundet justeras årligen med aktuell energiskatt på el. Två månader innan avtalet går ut får du ett nytt VIVA-erbjudande att ta ställning till.


Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka meddelande till epost kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare

VIVA Trend

VIVA Trend är ett bekvämt elavtal för dig som vill följa elprisets utveckling på marknaden, men inte själv vara aktiv. Vi köper in din el på förhand och vi gör det genom att regelbundet handla en del av din elanvändning varje dag. Ditt slutliga elpris grundar sig sedan på vårt genomsnittliga inköp för den aktuella månaden. Med VIVA Trend sprider du riskerna bättre än med ett traditionellt bundet elpris och du får ett mer stabilt pris jämfört med ett rörligt elpris.

Avtalet löper tillsvidare med en uppsägningstid på 12 kalendermånader. 

VIVA Trend passar för kunder med årsanvändning under 5 GWh.Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka meddelande till epost kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare

VIVA Rörligt

VIVA Rörligt är till för dig som vill att ditt elpris följer prisförändringarna på elmarknaden, både upp och ned. En liten chansning, men som oftast lönar sig i längden. Är elpriset lågt får du ett förmånligt elpris, är priset högt blir ditt elpris högre. VIVA Rörligt är baserat på vårt inköpspris och sätts i efterhand.

VIVA Rörligt har 3 månaders uppsägningstid. Under pågående avtalsperiod kan du byta till VIVA Trend eller VIVA Bundet.

Vill du hellre ha ett rörligt pris som sätts timvis i efterskott, går det också bra. För att teckna ett rörligt timpris och kunna vara aktiv och engagerad i din energianvändning, vänder du dig till vår kundservice.Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka meddelande till epost kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare

VIVA Bas

VIVA Bas är till för dig som vill att ditt elpris följer prisförändringarna på elmarknaden, både upp och ned. En liten chansning, men som oftast lönar sig i längden. Är elpriset lågt får du ett förmånligt elpris, är priset högt blir ditt elpris högre. Känner du när du valt VIVA Bas att du hellre vill ha en annan avtalsform kan du enkelt byta.

VIVA Bas är baserat på vårt inköpspris och sätts i efterhand.

Våra kunder som inte har ett tidsbundet avtal erbjuds VIVA Bas - ett löpande elhandelspris. Det är vårt anvisade elpris som du automatiskt får om du inte väljer någon annan form av VIVA-avtal.

Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka meddelande till epost kundservice@varbergenergi.se

 

Vill du teckna avtal? Länk till vår avtalsväljare

VIVA Portfölj

VIVA Portfölj är en skräddarsydd lösning som passar bäst för det större företaget.

Genom att köpa el vid flera olika tillfällen kan du med VIVA Portfölj sprida riskerna och på så sätt få bättre pris. Vi kan med vår kunskap hjälpa dig att hitta en unik lösning som passar just ditt företag.

Frågor?
Kontakta Staffan Kollberg på telefonnummer 0340-62 88 83, eller skicka meddelande till epost staffan.kollberg@varbergenergi.se 

 

Jag vill gärna bli kontaktad för information och rådgivning om elavtal: