En framtid tillsammans

InQb är ett utvecklingsprogram där vi öppnar upp för innovativa samarbeten med andra företag och innovatörer vilka arbetar med tjänster och produkter inom energi och IoT.

Vårt innovativa utvecklingsprogram lyder under namnet:

logotype InQb

Inbjudan till samarbete inom InQb riktas som sagt främst till företag som arbetar med tjänster och produkter inom energi och IoT. Exempel på detta kan vara solceller, laddinfrastruktur, vätgas, energioptimering, batterilager, Internet of Things och Smarta Hem.

Målsättningen är att vi inom ramen för utvecklingsprogrammet ska få fram nya tjänster och produkter som är till ny nytta för oss alla, på vårt eller andras initiativ.

Varberg Energi samarbetar kring nya IoT-tjänster

Ett exempel på en ny innovation inom InQb är vårt projekt med nya IoT-tjänster. Tillsammans med Kalejdo och tech-bolaget Indentive har vi utvecklat tre olika tjänster som finns tillgängliga för de i Varberg som har tillgång till stadsnätet net@seaside. 

De tjänster som nu erbjuds är bland annat s.k. smartplugs för att styra och läsa av elanvändningen hemma, villalarm och anhöriglarm. Och mer lär det bli. Kunderna kan välja fritt bland olika leverantörers tjänster via samma app. Fiberanslutningen är själva ryggraden för IoT-tjänsterna och ger en snudd på obegränsad möjlighet till att skapa fler tjänster.