Tryggt med gas

Gas är ett tryggt och bekvämt bränsle som har många fördelar.

I Varberg används gas som bränsle i verksamheter som t ex ytbehandlar eller bereder mat, i lackeringsverkstäder och i restaurangkök. Gasen används också för uppvärmning av hus och lokaler samt som fordonsbränsle.

Har du gas till din fastighet kan du installera en snabbuppvärmd gasspis eller en vacker öppen spis så du slipper ved och aska. På uteplatsen kan du installera gasinfravärmare, snygga lyktor och kanske en gasgrill. Utbudet på marknaden av effektiva och energisnåla produkter för gas växer hela tiden!

Biogas

Vi erbjuder endast biogas till alla våra kunder. Biogasen produceras av gårdar i Danmark och förs sedan i befintliga gasledningar till din fastighet. Vid produktionen av biogas tilldelas den ett antal biogascertifikat som sedan annulleras när biogasen säljs till Varberg Energimarknad.

Vår biogas är certifierad enligt REDCert-EU (tillverkad och certifierad inom EU). All biogas vi handlar med kräver hållbarhetsbesked vilket innebär att vi har dokumentation (”paper trail”) på att vi varken köper eller säljer rysk naturgas.

Genom att vi har ersatt naturgasen med biogas reducerar vi koldioxidutsläppen ytterligare och värnar om vår miljö. Ännu ett tillskott till vårt fortsatta arbete för en renare och bättre omvärld.

För företagskunder faktureras energi- och koldioxidskatt på gasfakturan från Varberg Energi. Företaget ansöker sedan hos Skatteverket om att få tillbaka den erlagda skatten.