Tryggt med gas

Tryggt med gas

Gas är ett tryggt och bekvämt bränsle som har många fördelar.

I Varberg används gas som bränsle i verksamheter som t ex ytbehandlar eller bereder mat, i lackeringsverkstäder och i restaurangkök. Gasen används också för uppvärmning av hus och lokaler samt som fordonsbränsle.

Har du gas till din fastighet kan du installera en snabbuppvärmd gasspis eller en vacker öppen spis så du slipper ved och aska. På uteplatsen kan du installera gasinfravärmare, snygga lyktor och kanske en gasgrill. Utbudet på marknaden av effektiva och energisnåla produkter för gas växer hela tiden!

Naturgas och biogas

Vi erbjuder både biogas och naturgas till våra kunder. Den naturgas som används i Sverige kommer i huvudsak från de danska gasfälten Tyra och Harald i Nordsjön och importeras via en överföringsledning som når Sverige strax söder om Malmö.

Vid förbränning ger naturgasen inte upphov till utsläpp av svavel eller tungmetaller. Det är en färglös, gift- och luktfri gas som består av 90 % metan. Den reducerar också utsläppen av koldioxid med 25 % per energienhet i jämförelse med olja.