Historia

Elektrisk belysning har funnits i Varberg sedan 1902. Våra rötter finns i Varbergs Elverk som sedan 1937 ansvarat för elförsörjning och eldistribution i Varberg.

Varberg Energi AB ägs av Varbergs Kommun genom Varbergs Stadshus AB och våra verksamheter är elnät, gas, fjärrvärme och bredbands-tjänster. Varberg Energimarknad AB är ett helägt dotterbolag till Varberg Energi AB och bildades 1996 efter avregleringen på elmarknaden. I detta bolag bedrivs elhandel, elproduktion och gashandel.

Beslutet om utbyggnad av gasnätet och kabel-tv togs redan 1987 och första steget mot fjärrvärme inleddes 1991. Då byggdes också vårt första vindkraftverk som ett led i ambitionen att tillhandahålla ett brett utbud av miljövänliga energialternativ.

Vår första vattenkraftstation har sitt ursprung i Tvååker Kraft sedan 1914. Vi förvärvade ytterligare vattenkraftstationer i Oskarström 1997 och 2001, vilket var ungefär samtidigt som vi grävde ner vår första fiberoptiska kabel.


Viktiga årtal 

 

   
1890  Hugo Gerlach anlägger Varbergs första elverk.
1902 Det första officiella elverket uppförs i Varberg. 
1907 Varbergs stad låter Yngeredsfors Kraft AB sköta eldistributionen i staden.
1937

Varbergs stad bildar Varbergs Stads Elverk och tar över eldistributionen i egen regi och tar samtidigt över elverksbyggnaden i hamnen. 
1964  Elverket köper upp Tvååker Kraft AB. 
1988 Vi övergår från förvaltning till bolag - Varberg Energi AB bildas. Naturgasen introduceras.
1989 Varberg Kabel AB bildas. 
1990  Kabel-tv-utbyggnad på bl a Sörse och Håsten.
1991

Fjärrvärmedistributionen startar i Breared och fjärrvärme levereras från sjukhusets panncentral. 
Vår första vindkraftpark uppförs i Bäckagård, Tvååker.
1995 Vår nästa vindkraftpark uppförs i Utterås, Tvååker.
1996


På grund av avreglering av elmarknaden delas bolaget i två juridiska bolag: Varberg Energi AB och Varberg Energimarknad AB. 
Bredbandsutbyggnaden i Varberg påbörjas. 
1997  Förvärv av vattenkraftstationerna Oskarström Övre och Maredsfors.
1998 Vi bygger tre stycken vindkraftverk i Värö.
2001Vi blir miljöcertifierade enligt ISO 14001. 
Överföring av restvärme från Södra Cell Värö till Varberg tas i drift. 
Sjukhusets panncentral med tre gaspannor förvärvas av Landstinget i Halland. 
Vi köper vattenkraftstationen Oskarström Nedre, Halmstad.
2004

Ny hetvattengaspanna tas i drift. 
Varbergs stadsnät net@seaside sjösätts. 
2005

Varbergs kommun säljer tre närvärmeanläggningar i Tvååker, Träslövsläge och Veddige till Varberg Energi AB. 
Varberg Energikoncernen blir en del av Varbergs Stadshus AB.
2006

I Munkagård, Tvååker tar vi tre stycken vindkraftverk i drift. 
Ny hetvattengaspanna på 10 MW tas i drift. 
2008
Vi blir arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001:2007 och enligt AFS2001:1. 
Nu säljer vi 100% förnybar el från vind- och vattenkraft under namnet VIVA.
2009 Vi inviger ytterligare två vindkraftverk i Tvååker Norr. 
Vi bygger en ny närvärmeanläggning i Bua som eldas med biobränsle, pellets och briketter. 
Vi driftsätter 10 MW hetvattenpanna som eldas med bioolja.
2010 En ny vindkraftspark uppförs i Gummaråsen.
2013 Värmeverket "Flisan af Varberg" invigs av H.K.H Kronprinsessan Victoria.
2016 Vi bygger Solsidan - Sveriges då största solcellspark.
Som första energibolag i landet blir vi verifierade enligt ISO 26000, ett kvalitetssäkringssystem för socialt ansvarstagande.
Vi köpte över infrastrukturen för gatubelysningen i hela Varbergs kommun.
2017 Varberg Energimarknads affärsområde Elhandel blir kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015.
Tog emot priset för Årets solcellsanläggning 2016 av branschföreningen Svensk Solenergi.
2018 Vi ingick i ett större, långsiktigt samarbete med Derome Plusshus gällande förnybar energi till Deromes nya husfabrik.
Invigning av ny biogaspanna på värmeverket som ska utvinna energi av rötgas som produceras på Getteröverket/VIVAB.
2019

Vi inledde att samarbete med Chargenode för att vara med i utvecklingen av ett helt nytt elbilsladdningssystem.Vi tog över ansvaret för vinterbelysningen i Varberg.

2020

Vi valde att bli arena-sponsorer och Varbergs fotbolls- och friidrottsarena går nu under namnet Varberg Energi Arena.
Det fleråriga arbetet, med utbyte av högtrycksnatrium (det gula ljuset) till mer energieffektiv LED-belysning, blev för det kommunala belysningsnätet klart i september 2020.

2021 Under 2021 nådde vi fram till 30 år som klimatneutrala och 1 år som fossilfria i egen verksamhet.
2022

Utvecklat en aggregeringsplattform för att börja sälja flextjänster till alla målgrupper. Tilldelats priset ”Swedish Arts and Business Awards” för eventet Rys & Mys.