2021-08-25

Satsning på batterier och flextjänster

Varberg Energi blir uppmärksammade för sin satsning på batterier och flextjänster.

Under våren beslutade Varberg Energi att investera i två stycken nätbatterier för att avlasta elnätet vid höglasttimmar och samtidigt öka lönsamheten i företagets förnybara elproduktion. Nu uppmärksammas även företagets satsningar på efterfrågeflexibilitet i form av en artikel hos tidningen Energi.

– Batterierna är en del i den satsning som vi nu genomför. Det andra är att ta fram ett it-verktyg för att aggregera våra kunders flexibla resurser, till exempel kombinationer av solel och batterier. Efterfrågeflexibilitet kommer att bli en viktig del av energisystemet och våra kunders elräkning om några år, säger Jens Nordberg, energihandelschef på Varberg Energi.

Läs gärna mer om vår satsning!
Länk till artikeln i tidningen Energi (öppnas i nytt fönster)

 

För mer information, kontakta:
Jens Nordberg, Energihandelschef, Varberg Energi
070-698 38 86

 

man sitter vid två dataskärmar med statistik, vänder sig mot kameran och ler