Vår verksamhet

Vi på Varberg Energi jobbar både med tradition och innovation.

På samma gång som vi driver verksamhet inom de mer traditionella grenarna är vi med och utvecklar nya eltjänster som kan komma till nytta i framtiden.

Under denna rubrik kan du läsa mer om våra satsningar främst inom Vind, vatten och sol. Framöver kommer också mer information från våra övriga verksamhetsområden.