Fördelar med fjärrvärme

Valet av uppvärmning påverkar klimatet mer än vad man kanske kan tro.

Det är därför vi bör välja fjärrvärme. Inte bara för att den är enkel, driftsäker och prisvärd. Den bygger dessutom på förnybar energi och resurser som annars skulle gå förlorade.

Så vad väntar vi på? Ju fler vi är som väljer en klimatsmart uppvärmningsform, desto bättre är det för vår jord. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Hos Energiföretagen kan du läsa mer om fjärrvärme. 

Energiföretagen

Restvärme från Södra Cell Värö

Vi värmer upp lägenheter, villor, företag, skolor och kommunala fastigheter med fjärrvärme. Detta är ett prisvärt uppvärmningsalternativ som varken luktar eller bullrar och som ger dig en behaglig och bekymmersfri värme.

Med restvärme från Södra Cell Värö, där resurser annars skulle gått förlorade, värmer vi upp det vatten som genom rör i marken transporterar värme in till din fastighet. Tanken är - en stor värmekälla istället för flera små. Att ta vara på restvärme är inte bara bra för dig som fjärrvärmekund utan även för vår miljö.

Bränslemix centrala fjärrvärmenätet 

”Med 78 % restvärme från Södra Cell Värö och 22% förnybart biobränsle(skogsavfall, bioolja och biogas) hade fjärrvärmen under år 2022 så låga utsläpp som 1 gram CO2 ekv/kWh i det centrala fjärrvärmenätet.

Cirkeldiagram ursprungsmärkning fjärrvärme centralvärmenätet, visar 78% återvunnen energi samt 22% förnybar energi.

Bränslemix närvärmenäten

Skogs och trävaruindustrin levererar inte bara kvalitativt virke till samhället, utan även restprodukter såsom spån. Detta används för att tillverka bränslepellets och bränslebriketter som vi sedan använder i våra närvärmenät. Det gör att du som kund i våra närvärmenät i Veddige, Bua och Tvååker under 2022 hade så pass låga utsläpp som  6 gram CO2 ekv/kWh.

Under 2022 var produktionen i våra närvärmenät helt fossilfri.

Cirkeldiagram ursprungsmärkning fjärrvärme närvärmenätet, visar 100% förnybar energi.

 

Så här funkar det

Vårt samarbete med Södra Cell Värö

Vi samarbetar med Södra Cell där vi använder deras restvärme för att värma upp det vatten som i sin tur värmer upp din bostad. Restvärme är resurser som tidigare släppts ut i havet. Förutom spillvärme används även flis och bioolja samt biogas. 

Fjärrvärmevattnet värms upp till ungefär 90 grader via en värmeväxlare som finns på Södra Cell Värö. Det uppvärmda vattnet transporteras sedan i isolerade rör in till Varberg via en 20 km lång överföringsledning, vattnet tappar ca 2 grader under sin resa från Värö in till Varberg.

Fjärrvärmevattnet leds sedan vidare till värmecentralen i ditt hus. Centralen består av två olika växlare. En växlare för producera tappvarmvatten och en växlare för att värma upp vattnet i dina element. Det avsvalnade fjärrvärmevattnet som lämnar ditt hus har nu en temperatur på ca 40 grader. Det pumpas tillbaka till Södra Cell där det värms upp på nytt. Så fungerar det - enkelt, smart och energisparande.

I stort sett hälften av alla svenska hushåll får idag sin värme och sitt varmvatten från fjärrvärme. Med ökad miljömedvetenhet och med stigande olje- och elpriser önskar fler och fler få möjlighet att ansluta sig till ett fjärrvärmenät, vilket innebär en kontinuerlig utbyggnad av fjärrvärmen i Sverige.