Fjärrvärmepriser

Hur mycket kostar en fjärrvärmeanslutning och vad kommer uppvärmningen att kosta? Vad du betalar för din fjärrvärme beror på vart vi levererar fjärrvärmen och framför allt på hur mycket värme du använder.

Vi tillämpar säsongspriser på vår fjärrvärme eftersom vi behöver hushålla så mycket som möjligt med de energiresurser vi har. Det är helt enkelt ett viktigt ställningstagande och ett effektivt sätt att inspirera alla våra användare till att energieffektivisera.

Priser 

Anslutningskostnad

Anslutningskostnad är den avgift som betalas till Varberg Energi för att fastigheten skall anslutas till fjärrvärmenätet via en fjärrvärmeservis.

Fjärrvärmeservisens storlek det vill säga diametern på rören varierar beroende på kundens effektbehov. En villa ansluts med en mindre servis än t ex en större hyresfastighet. Anslutningskostnaden sätts efter offert och beror på servisens storlek och längd. 

Vid anslutning av befintlig fastighet ingår förläggning inom tomt i anslutningsavgiften om ej annat anges. Efter förläggning grovåterställer Varberg Energi. Eventuell toppbeläggning (t ex asfaltering och sådd av gräs) ombesörjes av fastighetsägaren. Vid anslutning av befintliga fastigheter kan andra anslutningskostnader förekomma. Vid nyproduktion står fastighetsägaren för schakt samt återfyllnad inom tomt.

Fjärrvärmepris Centrala nätet 2023

Energipris

 • Energipriset består av ett sommar- och ett vinterpris, där vi under maj till september har ett lägre energipris än på vinterhalvåret.  
 • Energipriset står för ca 60% av ert totala fjärrvärmepris. 
 • Den här delen av fjärrvärmepriset motsvarar våra bränsle- och produktionskostnader för att producera värme. 
   

Energipris 

exkl. moms 
öre/kWh

inkl. moms
öre/kWh

Vinterpris (Oktober-April)  

45,80 

57,25 

Sommarpris (Maj-September)  

27,50 

34,38


Nätpris

 • Nätpriset består av ett fast och effektbaserad del. 
 • Nätpriset baseras på januari och februaris månads graddagskorrigerad energianvändning, dividerad med antal timmar för januari och februari som är 1416 timmar. 
 • Avgiften justeras årligen i mars månad. Nätavgiften står för cirka 25% av ert totala fjärrvärmepris.  
 • Den här delen av fjärrvärmepriset motsvarar våra kostnader för fjärrvärmenätet. 

Nätpris: Fast del +(Effektbaserad fast del × (Jan-feb användning/1416) 

 

Fast Nätavgift 

 

Nätutnyttjande kW 

exkl. moms 
kronor

inkl. moms 
kronor

0–50 

  960 

1 200 

51–100 

2 550 

3 188 

101–200 

6 790 

8 488 

201–400 

15 290 

19 113 

över 400 

28 080 

35 100 

 

Effektbaserad Nätavgift kr 

 

Nätutnyttjande kW 

exkl. moms 
kronor

inkl. moms 
kronor

Effekt  

0–50 

930  

1 163 

× effekt 

51–100 

890  

1 113 

× effekt 

101–200 

850  

1 063 

× effekt 

201–400 

810  

   1 013 

× effekt 

över 400 

780  

   975 

× effekt 

 


Effektpris

 • Effektpriset är månadens högsta dygnsmedeluttag och ligger till grund för priset av effektavgiften. 
 • Effektpriset räknas fram genom att ta varje månads högsta energianvändning under ett dygn och dividera detta värde med 24 timmar. Då får man fram månadens högsta dygnsmedeluttag. 
 • Effektpriset justeras varje månad. Effektavgiften står för ca 15% av ert totala fjärrvärmepris.  
 • Den här delen av fjärrvärmepriset motsvarar våra produktionskostnader för fjärrvärmen. 
   
Effektpris exkl. moms 
kronor
inkl. moms
kronor
Januari-December 61,60 77,00

 

Fjärrvärmepris Centrala nätet 2024

Energipris

 • Energipriset består av ett sommar- och ett vinterpris, där vi under maj till september har ett lägre energipris än på vinterhalvåret.  
 • Energipriset står för ca 60% av ert totala fjärrvärmepris. 
 • Den här delen av fjärrvärmepriset motsvarar våra bränsle- och produktionskostnader för att producera värme. 
   

Energipris 

exkl. moms 
öre/kWh

inkl. moms
öre/kWh

Vinterpris (Oktober-April)  

50,00 

62,50

Sommarpris (Maj-September)  

30,00 

37,50

Nätpris

 • Nätpriset består av ett fast och effektbaserad del. 
 • Nätpriset baseras på januari och februaris månads graddagskorrigerad energianvändning, dividerad med antal timmar för januari och februari som är 1416 timmar. 
 • Avgiften justeras årligen i mars månad. Nätavgiften står för cirka 25% av ert totala fjärrvärmepris.  
 • Den här delen av fjärrvärmepriset motsvarar våra kostnader för fjärrvärmenätet. 

Nätpris: Fast del +(Effektbaserad fast del × (Jan-feb användning/1416) 

 

Fast Nätavgift 

 

Nätutnyttjande kW 

exkl. moms 
kronor

inkl. moms 
kronor

0–50 

  1 152 

1 440

51–100 

3 060 

3 826 

101–200 

8 148 

10 186

201–400 

18 348 

22 936

över 400 

33 696

42 120

 

Effektbaserad Nätavgift kr 

 

Nätutnyttjande kW 

exkl. moms 
kronor

inkl. moms 
kronor

Effekt  

0–50 

1 116 

1 396

× effekt 

51–100 

1 068 

1 336

× effekt 

101–200 

1 020 

1 276

× effekt 

201–400 

972 

  1 216

× effekt 

över 400 

936 

   1 170

× effekt 

 


Effektpris

 • Effektpriset är månadens högsta dygnsmedeluttag och ligger till grund för priset av effektavgiften. 
 • Effektpriset räknas fram genom att ta varje månads högsta energianvändning under ett dygn och dividera detta värde med 24 timmar. Då får man fram månadens högsta dygnsmedeluttag. 
 • Effektpriset justeras varje månad. Effektavgiften står för ca 15% av ert totala fjärrvärmepris.  
 • Den här delen av fjärrvärmepriset motsvarar våra produktionskostnader för fjärrvärmen. 
   
Effektpris exkl. moms 
kronor
inkl. moms
kronor
Januari-December 68,00 85,00

 

Fjärrvärmepris Närvärme Bua, Veddige, Tvååker 2023

Varberg Energis prismodell för flerbostadshus och lokaler i fjärrvärmenäten i Bua, Tvååker och Veddige 

Energipris

 

exkl. moms 
öre/kWh 

inkl. moms
öre/kWh 

Januari - December 

74,30 

92,88 

 


Nätpris

För att beräkna fram nätavgiften behöver man beräkna fram den nätutnyttjande effekten. Det fås genom att årlig energianvändningen [kWh] divideras med kategorital som beror på fastighetstyp. Detta ger den abonnerade effekten. 

 

Fast Nätavgift 

 

Nätutnyttjande kW 

exkl. moms 
kronor

inkl. moms 
kronor

0–100

  1 369 

1 711

101-200

2 738

3 423

201-300

5 477

6 846

301-400

9 584

11 980

över 400 

15 060

18 825

 

 

Effektbaserad Nätavgift kr 

 

Nätutnyttjande kW 

exkl. moms 
kronor

inkl. moms 
kronor

Effekt  

0–100 

151  

189 

× effekt 

101-200 

137  

172 

× effekt 

201–300 

123  

153 

× effekt 

301–400 

109  

   137 

× effekt 

över 400 

96  

   120 

× effekt 

 

 

 

Flerbostadshus
h (timmar)

Lokaler/industri 
h (timmar) 

 

Kategorital 

2 200 

1 900 

 

Fjärrvärmepris Närvärme Bua, Veddige, Tvååker 2024

Varberg Energis prismodell för flerbostadshus och lokaler i fjärrvärmenäten i Bua, Tvååker och Veddige 

Energipris

 

exkl. moms 
öre/kWh 

inkl. moms
öre/kWh 

Januari - December 

81,00 

101,25 

 


Nätpris

För att beräkna fram nätavgiften behöver man beräkna fram den nätutnyttjande effekten. Det fås genom att årlig energianvändningen [kWh] divideras med kategorital som beror på fastighetstyp. Detta ger den abonnerade effekten. 

 

Fast Nätavgift 

 

Nätutnyttjande kW 

exkl. moms 
kronor

inkl. moms 
kronor

0–100

1 676

2 095

101-200

3 286

4 108

201-300

6 573

8 216

301-400

11 501

14 376

över 400 

18 072

22 590

 

 

Effektbaserad Nätavgift kr 

 

Nätutnyttjande kW 

exkl. moms 
kronor

inkl. moms 
kronor

Effekt  

0–100 

182

228

× effekt 

101-200 

165

206

× effekt 

201–300 

148

185

× effekt 

301–400 

131

  164

× effekt 

över 400 

116

  145

× effekt 

 

 

 

Flerbostadshus
h (timmar)

Lokaler/industri 
h (timmar) 

 

Kategorital 

2 200 

1 900 

 

Flödespremie från 2023

Flödespremie

Returtemperaturen visar hur väl fungerande fastighetens värmesystem och fjärrvärmecentral är. Har man ett väl fungerande system, kommer det utvinna större mängd energi för varje kubikmeter fjärrvärmevatten som flödar genom fjärrvärmecentralen än en sämre fungerade central. Ju mer energi man kan utvinna ur det varma fjärrvärmevattnet desto lägre temperatur återgår i fjärrvärmebolagets returledning.  

Flödespremien fungerar så att den kommer belöna fastighetsägare som håller en låg returtemperatur med en premie. Detta gör att fastighetsägaren aktivt kan sänka sina kostnader genom att hålla fjärrvärmeanläggningen resursoptimerad. De som har en högre returtemperatur än månadens medelvärde av all fjärrvärmecentralers värde, kommer få betala en extra avgift.

Flödespremien tillämpas i det centrala nätet för företag under de kallare månaderna - oktober till och med april. 

Flödespremie exkl. moms 
kr/m3
inkl. moms
kr/m3
Oktober-April 2,60 3,25

 

Q=m3 Mängd av fjärrvärmevatten (Flödet genom centralen) 
W=MWh Energimängd 
P=Priset i kr/m3 (2,6 kr/m3) 

Q kund/W Kund = m3 per MWh ger värde för kundens fjärrvärmecentral. 

Q Alla/W Alla = m3 per MWh ger medelvärde för alla fjärrvärmekunder. 

Beräkning av premien: 
(Q Kund/W Kund - Q Alla/W Alla) × P (kr/m3) × W (kund) 

Installationskostnad

Fjärrvärmeleveranser regleras i "Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme". Dessa avtalsvillkor finns i två versioner, en för konsumenter och en för näringsidkare. Utöver de allmänna avtalsvillkoren regleras fjärrvärmeleveransen av ingånget leveransavtal.

Installationskostnaden är kostnaden för att anpassa fastigheten för fjärrvärme. Man installerar en fjärrvärmecentral och ansluter den i ena änden till inkommande fjärrvärmeservis och i den andra ansluts fastighetens uppvärmnings- och varmvattensystem.


För-och färdiganmälan

Här hittar du blanketten för För- och färdiganmälan Fjärrvärme.

För- och färdiganmälan (pdf)