Elnätspriser

Varberg Energi äger och underhåller det elnät som finns i Varbergsområdet och i Varbergs kommuns södra delar.

Oavsett om du är elkund hos oss eller hos något annat elföretag är det ändå vi som bevakar elnätet dygnet runt och ser till att din el kommer fram som den ska, året runt. 

Om du är vår elnätskund men inte vår elhandelskund, får du en faktura från oss för ditt elnät och en faktura från ditt elhandelsföretag istället för en samlad faktura.

Säkringsabonnemang 2024

Avser anläggningar med max 200 A säkring.

Nättaxa

Abonnemang

Abonnemangsavg/år exkl moms

Abonnemangsavg/år inkl moms

N 100

16 A lgh

1 684 kr

2 105 kr

N 102

16 A

2 622 kr

3 277 kr

N 103

20 A

3 642 kr

4 553 kr

N 104

25 A

6 060 kr

7 575 kr

N 105

35 A

9 623 kr

12 029 kr

N 106

50 A

13 456 kr

16 820 kr

N 107

63 A

17 247 kr

21 559 kr

N 108

80 A

21 905 kr

27 382 kr

N 109

100 A

27 413 kr

34 266 kr

N 110

125 A

34 169 kr

42 711 kr

N 111

160 A

43 546 kr

54 433 kr

N 112

200 A

54 098 kr

67 622 kr


Elöverföringsavgift

Elöverföringsavgift, per kWh 18 öre/kWh inkl moms (14,4 öre/kWh exkl moms)

Utdrag ur tillämpningsbestämmelser
För lägenheter tillämpas nättaxa N100 (max 16 A) som är avsedd för boende i flerbostadshus med gemensam elservis där särskilt abonnemang tecknats av fastighetsägaren för fastighetens allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst två lägenheter, dock inte kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.

För fritidsfastigheter med enfasanslutning tillämpas nättaxa N 102, max 25A.
 
Säsongsmässig eller periodisk återkommande ändring i tariff eller huvudsäkring tillåts inte.

Tillfälliga elanläggningar 2024

En tillfällig anslutning används för att få tillgång till el under till exempel byggnation eller vid tillfälliga evenemang.

Grundavgift på abonnemang exkl. moms inkl. moms
Upp t.o.m. 63 A 4 052 kr 5 065 kr
Från 80 A upp till max 250 A 7 236 kr 9 045 kr
Från 300 A upp till max 500 A 14 416 kr 18 020 kr
Från 600 A upp till max 750 A 21 780 kr 27 225 kr
Från 800 A upp till max 1 000 A 29 076 kr 36 345 kr
Högre än 1 000 A Enligt offert  

 


Nättaxa Abonnemang Fast årlig
avgift
exkl moms
Fast årlig
avgift
inkl moms

Elöverförings-avgift
exkl moms

Elöverförings-avgift
inkl moms
N 902  16 A (foodtruck) 2 620 kr 3 275 kr    
N 904 25 A 6 772 kr 8 465 kr    
N 905 35 A 10 208 kr 12 760 kr    
N 906 50 A

13 908 kr

17 385 kr    
N 907 63 A 17 680 kr 22 100 kr    
N 908 80 A 26 352 kr 32 940 kr    
N 909 100 A 27 944 kr 34 930 kr    
N 910 125 A 34 000 kr 42 500 kr 14,4 öre/kWh 18 öre/kWh
N 911 160 A 43 492 kr 54 365 kr    
N 912 200 A 54 620 kr 68 275 kr    
N 913 250 A 66 648 kr 83 310 kr    
N 914 315 A 84 980 kr 106 225 kr    
N 915 400 A 106 956 kr 133 695 kr    
N 916 500 A 132 492 kr 165 615 kr    
N 917 630 A 159 564 kr 199 455 kr    

 Tillämpningsbestämmelser

  • Grundavgift tas ut vid inkoppling.
  • Fast avgift tas ut per kalenderdag, dock minst 30 dagar.
  • Flyttningsavgift inom samma projekt: 1 500 kr exkl moms, 1 875 kr inkl moms.
  • Besöksavgift om byggcentral ej finns på plats vid överenskommen tid: 420 kr exkl moms, 525 kr inkl moms.
Anslutningsavgifter elnät 2024

Anslutningsavgiften bestäms av avstånd (fågelvägen) till närmaste anslutningspunkt och till den punkt där en anslutning är tekniskt genomförbar med bibehållen elkvalitet. Angivna priser är exklusive moms.

Avstånd 16A-25A 35A 35A-1000A > 1000 A
0 - 200 meter 40 000 kr 45 200 kr Enligt offert Enligt offert
200 - 600 meter 40 000 + 342 kr/m 45 200 kr + 342 kr/m Enligt offert Enligt offert
600 - 1200 meter 176 800 kr + 810 kr/m Enligt offert Enligt offert Enligt offert
1200 - 1800 meter 662 800 kr + 475 kr/m Enligt offert Enligt offert Enligt offert
> 1800 meter Enligt offert Enligt offert Enligt offert Enligt offert

 

Anslutningsavgifter produktion 2024

Anslutningsavgift debiteras enligt ellagen.

I Ellag (1997:857), 4 kapitlet, 11 § (stycket) anges att;
en elanvändare som har ett abonnemang för en säkring om högst 63A ska inte betala någon avgift för att ansluta en produktionsanläggning som
   1. producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt, och
   2. ansluts
      a) där en anläggning för användning av el redan är ansluten, och
      b) med en effekt som inte överstiger uttagsabonnemangets effekt. Lag (2022:596).

Anläggningar som överstiger 63A säkring och 43,5 kW debiteras anslutningsavgift enligt nedanstående uppgifter i vår prislista.

Storlek anläggning, kW Pris
0-43,5 kW 0 kr
43,5 kW -1,5 MW Enligt offert
1,5 MW < Enligt offert

 

Elnätspriset

I Varberg är det vi som äger kablarna i marken som transporterar el hem till dig. Den kostnad som du betalar för elnätet är för drift, underhåll och förnyelse av elledningar. Även en avgift per använd kilowattimme och för abonnemanget tas ut - allt för att vi säkert skall kunna leverera el hem till dig. Energimarknadsinspektionen kontrollerar att du som vår kund alltid har ett skäligt elnätspris jämfört med marknaden. Hos Energimarknadsinspektionens kan du läsa mer om elnätspriser. 

Energimarknadsinspektionen

Vårt elnät

Som nätägare svarar vi på Varberg Energi för distributionen av el i varbergsområdet och i Varbergs kommuns södra delar. Elen levereras från stamnätet in till Varberg Energis elnät via några större mottagningsstationer.