Sol

Varberg är snabbt på väg att bli en av de kommuner som har mest solel.

I takt med att samhället och våra kunder blivit alltmer intresserade av hållbara lösningar för sin energiförbrukning, har vi under senare år satsat mer och mer på solenergi och försäljning av solcellspaneler till allmänheten. Förutom att vi tillsammans med Coop Varberg äger och förvaltar en av landets i särklass största solcellsparker - Solsidan - har vi i många år satsat på utveckling av hållbara alternativ.

Länk till mer information om solcellsparken Solsidan 

År 2016 verifierade vi oss för ISO 26000 (socialt ansvarstagande och en hållbar framtid) och jobbar vidare med att vara delaktiga i uppfyllandet av det sjunde av FN:s 17 globala mål; det att alla människor i hela världen ska ha tillgång till ren och säker energi senast 2030.  Vi ser oss därför som en större och mer betydande samhällsaktör nu än tidigare.

Länk till mer information kring det sjunde av FN:s 17 globala mål (öppnas i nytt fönster)

 

Är du intresserad av solenergi och vill satsa på en egen solcellsanläggning? Våra experter hjälper dig.

Länk till sidan om att skaffa sig solcellsanläggning