Ekonomisk hållbarhet

Energibranschen står inför stora utmaningar och vi, liksom de flesta andra, påverkas av både låga elpriser och en alltmer hårdnande konkurrens.

Ekonomisk hållbarhet för oss handlar mycket om att vårda våra befintliga resurser och investera i långsiktiga lösningar. Men det gäller att ha kontroll på kostnaderna, samtidigt som det är lika viktigt att våga satsa på det vi tror på och fortsätta arbeta för att nå våra uppsatta mål. Vi är ett ekonomiskt stabilt företag och genom att fortsätta ta kloka beslut ska vi vara det även i framtiden.

Grön framtid

Varberg Energis låneportfölj är numera till största delen grön. Under året har befintliga lån för våra vindkraftverk, våra vattenkraftverk och vår solcellspark skrivits om till gröna lån för en mer hållbar framtid.

Hållbarhet har tre dimensioner – social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. I dagens samhälle ökar kraven på ett hållbart företagande hela tiden och en följd av det är att vi behöver nya sätt att mäta och följa upp vårt hållbarhetsarbete. Det gör vi på en mängd olika sätt, som alla ger bidrag till helheten.

Hållbarhetsmålen

Vi bidrar också till ett flertal av FN:s globala hållbarhetsmål för att vara långsiktigt hållbara, till exempel genom utbildning och friskvård till personal, produktion av förnybar el, innovationsarbete, skolmaterial och åtgärder som främjar jämställdhet på företaget.

Redan idag är fler än två tredjedelar av Varberg kommuns invånare anslutna till det öppna stadsnätet net@seaside. Förutom att vår pågående utbyggnad av fibernätet ger snabbare surf för en större del av kommuninvånarna innebär det också att vi är med och skapar samhällsnytta. Undersökningar visar att ett utbyggt fibernät bland annat kan leda till nya jobb, ökade miljövinster och större kommunala skatteintäkter.