Nätflex

Ett virtuellt kraftverk för flexibel energianvändning.

Varberg Energi äger ett flertal energiproduktionsanläggningar och har kunder över hela Sverige. Vi hanterar både fysisk och ekonomisk energihandel på olika platser, där varje kund har olika energibehov och kopplar elektriska enheter, så som produktionsanläggningar och energilager, till en virtuell kraftverksplattform som vi kallar Nätflex.

Bilden nedan illustrerar hur olika enheter, så som sol-, vind- och batteriparker, företag och privatpersoner med fordonsladdning samt offentliga aktörer (sjukhus, transport, värmeverk etc.) - samtliga med egna batterilager - kan vara uppkopplade mot vår digitala plattform Nätflex för gemensam kommunikation och styrning.

olika enheter, så som sol-, vind- och batteriparker, företag och privatpersoner med fordonsladdning samt offentliga aktörer (sjukhus, transport, värmeverk etc.) - samtliga med egna batterilager - kan vara uppkopplade mot vår digitala plattform Nätflex för gemensam kommunikation och styrning.

Med Nätflex kan vi snabbt justera energiproduktion och förbrukning på olika platser med snabb responstid. Det hjälper oss att säkerställa en pålitlig elförsörjning genom att erbjuda flexibel förmåga för att stabilisera parametrar såsom frekvens, spänning och effekt.


Fördelar med Nätflex

 • Fler intäktsströmmar:

  Genom att ansluta flexibla enheter till Nätflex kan kunder generera fler intäktsströmmar.

 • Förbättrade elhandelsavtal:

  Nätflex kan förbättra befintliga elhandelsavtal

 • Flexibilitetsintäkter:

  De intäkter som genereras genom flexibilitet presenteras användarvänligt i mobilappen (privat kund) eller webbportalen (företag).
 • Stabil elförsörjning:

  Nätflex bidrar till ett stabilt elsystem.

 • Förbättrad energianvändning:

  Genom att ansluta till Nätflex kan man vara med och skapa en mer effektiv energianvändning.

 • Ökad lönsamhet:

  För producenter kan Nätflex göra energiproduktionen mer lönsam.

 


Tillsammans antar vi energiutmaningen!​

Våra flextjänster går ut på att många elanvändare tillsammans ska kunna bidra till en bättre balans i energisystemet.​

Du kan till exempel bidra med egen elproduktion eller elen du lagrat i ditt batteri. Det kan även vara så enkelt som att din laddbox automatiskt pausar eller minskar laddningen under ett par sekunder när belastningen på nätet är hög. Helt enkelt inget som påverkar dig eller dina produkters funktionalitet.​​

Luta dig tillbaka och se filmen om hur vi tillsammans antar energiutmaningen.

 

 


Kontakta oss gärna för att se om dina flexibla enheter kan anslutas till Nätflex och bli en del av vår flexibla gemenskap. Tillsammans skapar vi energi!