Smart liv

Intelligenta lösningar lockar Västerportsinvånare till att utnyttja det gemensamma stadsrummet som en utvidgning av sitt hem - för möten, distansarbete och ökad hälsa.

En attraktiv stadskärna är inte bara ett kommersiellt centrum, utan en möjliggörare för ett urbant liv. Viktiga egenskaper i en livskraftig urban miljö är tillgång till tjänster och sociala mötesplatser på gångavstånd, goda transportmöjligheter och en känsla av trygghet.

Här kan du se exempel och idéer på hur en framtida stadsmiljö skulle kunna se ut och fungera.