Leverantörer

Här hittar du information och faktureringsunderlag för dig som är samarbetspartner med oss.

Som en följd av ändringar i ellagen kommer Varberg Energi AB från den 1 januari 2024 att genomföra en omstrukturering av sin koncern. Leverantörer till oss kommer därför i fortsättningen att leverera sina tjänster till något eller flera av dessa bolag:

  Organisationsnummer
  • Varberg Energi AB
559465-0037
  • Varberg Energimarknad AB
556524-3010
  • Varberg Energi Elnät AB
556013-1459
  • Varberg Energi Infra AB
559465-0045


Bolagsbeskrivningar

 

Detta innebär också att faktureringsrutinerna förändras i våra ekonomiflöden. Som leverantör till oss är det därför mycket viktigt att ni, inför och från årsskiftet 2023-2024, skickar era fakturor till rätt bolag.

Här får du reda på vilka uppgifter som en faktura ska innehålla, våra nya Peppol-nummer samt faktura-mailadresser till samtliga fyra bolag.


 

Elektroniska fakturor

I samband med vår nya koncernbildning upphör vår gamla faktureringsprocess och vi byter till en ny process.

Eftersom vi vill tänka hållbart i alla led, önskar vi ta emot alla fakturor i elektroniskt format. Det ökar säkerheten, ger effektivitet och är positivt för miljön. Inköp som görs av oss ska enligt lag faktureras med e-faktura. Bolagen kräver separata beställningar och därtill tillhörande fakturering.

Krav på fakturainformation

Nedan listas de krav på information vi har för att kunna godkänna en faktura som skickas till oss. Fakturor som saknar någon av nedanstående information kommer returneras med begäran om en ny faktura med korrekt information.

  Innehåll Övrigt
Beställande bolag hos VEAB Organisationsnummer för mottagande bolag. meddelas av oss vid order
Vår referens

VEnummer - VE samt tre siffror (ex. VE123) eller inköpsordernummer.

OBS! Får ej kombineras med annan information i samma fält.

meddelas av oss vid order
Märkning Arbetsorder-nummer.  meddelas av oss vid order
Adress Fakturamottagarens fullständiga bolagsnamn och adress.   
Faktura Fakturadatum.   
Fakturanummer     
Leveransadress  Fullständig leveransadress.   
Förfallodatum     
Betalningsvillkor   30 dagar om inget annat avtalats i förväg
Beskrivning Tydlig specifikation av vad fakturan avser - varor, tjänster m.m.  
Momsbelopp och momssats Fakturans momsbelopp och gällande momssats eller om fakturan har omvänd moms.   
Moms  Leverantörens momsregistreringsnummer.  
Organisationsnummer  Leverantörens organisationsnummer.  
Betalningsinformation     
Leverantörsinformation Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.  


Ränta eller övriga kostnader som uppstår till följd av brister i något av ovanstående kriterier accepteras inte.

Vi använder oss av Peppol

Peppol-id för företagen inom Varberg Energi-koncernen:

 

Företag

PEPPOL-ID

Varberg Energi AB

  • Peppol nr: 0007:5594650037

Varberg Energimarknad AB  

  • Peppol nr: 0007:5565243010

Varberg Energi Elnät AB

  • Peppol nr: 0007:5560131459

Varberg Energi Infra AB 

  • Peppol nr: 0007:5594650045

 

  • För samtliga bolag gäller VAN: Kofax Fakturaportalen

 

Pdf-fakturor

Om ni inte använder Peppol e.d. skickar ni er pdf-faktura till någon av dessa epost-adresser, beroende på vilket företag hos oss som ska faktureras:

 


 

För frågor kan du kontakta oss via telefon eller e-post:
Telefon: 0340-62 88 00
E-post: info@varbergenergi.se