Trygg arbetsmiljö

Vi utbildar våra medarbetare kontinuerligt för att alltid säkerställa kompetens som ger oss en trygg arbetsmiljö. Ett bra exempel under året är att några av våra medarbetare på vindkraftssidan utbildats i livräddning på hög höjd. Dessutom har samtlig personal på företaget fått HLR-utbildning och våra kollegor på Elnät och Entreprenad uppdaterat sina kunskaper i elsäkerhet. Åtgärder som samtliga bidrar till en trygg arbetsmiljö.

Under hösten 2018 begav sig sex av våra duktiga vindkraftsarbetare till Cresto i Halmstad för en utbildningsdag i avancerad höghöjdsräddning. Eftersom våra medarbetare som arbetar med vindkraft ofta befinner sig i en utsatt miljö, där de inte kan förvänta sig stöd från räddningstjänst och sjukvårdspersonal, behöver de kunna hantera akuta situationer själva.

Kursen kallad ART – Advanced Rescue Training – ingår i vindkraftsorganisationen GWO:s (Global Wind Organisation) utbildningar och syftar till att kunna rädda sig själv och nödställda i svåra situationer.

Utbildningsdagen varvade teori i säkerhetstänk med praktiska övningar i livräddning på hög höjd. Om olyckan är framme är vår personal nu certifierade att snabbt kunna rädda liv, även om de befinner sig högt uppe i ett vindkraftverk.

– Det är en helt ny utbildning. Vi på Varberg Energi är först i Norden att få den här utbildningen, troligtvis också de första i världen, så det är väldigt spännande att vara först, säger driftingenjör Fredric Jillhag-Dahlén.

Se filmen om höghöjdsträningen hos Cresto i Halmstad.

HLR för samtliga

Samtlig personal på företaget har utbildats i hjärt-lungräddning av kommunens företagshälsovård Kommunhälsan. Under våren 2018 samlades våra medarbetare var sin halvdag i matsalen för att få kunskaper som kan rädda liv.

Fram till årsskiftet 2019 hade det gått 928 dagar sedan den senaste arbetsskadan med sjukfrånvaro inträffade på Varberg Energi. Ett glädjande kvitto på vårt säkerhetstänk som vi gör allt vi kan för att behålla. 

Anställda som deltar i HLR-utbildning och står på knä bredvid var sin docka och håller på med kompression av lungor

30 kompressioner och 2 inblåsningar. Upprepa tills hjälp anländer.

Uppdaterade kunskaper

I september 2018 uppdaterade våra kollegor på Elnät och Entreprenad sina kunskaper i elsäkerhet. Repetitionsutbildningen som avsåg ”kontroll för idrifttagning av elanläggningar” gjordes som en del i vårt egenkontrollprogram och handlar om att se till att alla elanläggningar är säkra när de tas i bruk. Kontrollerna gäller i de flesta fall nyproduktioner men också redan driftsatta anläggningar ska kontrolleras efter att vi har utfört jobb på dessa.

Utbildningen, som är ett krav från Elsäkerhetsverket och ska göras vart femte år, ligger i linje med våra egna högt ställda säkerhetskrav. Att våra kollegor på elsidan har koll på alla säkerhetsrutiner är en självklar trygghetsstämpel för såväl vår personal som våra kunder. 

Fyra kollegor som studerar insidan av ett elskåp tillsammans

Utbildning i elsäkerhet och rutiner inför drifttagning.