Flex Producent

Flex Producent för dig som äger en produktionsanläggning och vill ta nästa steg mot den flexibla energimarknaden.

Genom att installera ett batteri i anslutning till din förnybara elproduktion kan du förbättra intäktskalkylen väsentligt. Batteriet kan lagra energi under perioder när det är ett överskott på produktion och spotpriset är lågt, för att sedan mata ut energin på nätet när spotpriset är högre. Dessutom så får du en väldigt bra intjäning av att ställa batteriets kapacitet till förfogande på frekvensregleringsmarknaden.

Även om du inte vill investera i ett batteri så finns det goda möjligheter att ”spilla” vind, sol eller vatten och på så sätt erbjuda kapacitet till Svenska Kraftnät.

Kontakta oss för en genomgång vilka förutsättningar som just din produktionsanläggning har för att bidra med flexibilitet och skapa nya intäkter.

 

Ett vindkraftsverk rotorblad sedda underifrån med blå himmel bakom.