2017-10-21

Det stadsnät net@seasideavbrott som inträffade i Valinge (Säm) 20 oktober 2017 15:00 är nu åtgärdat. Ca 70 kunder berördes av avbrottet.

2017-10-20

Arbete pågår för ett stadsnät net@seasideavbrott som inträffade i Valinge (Säm). Avbrottet inträffade 20 oktober 2017 15:00. Ca 70 kunder berörs av avbrottet.

2017-10-20

Arbete pågår för ett stadsnät net@seasideavbrott som inträffade i Valinge (Säm). Avbrottet inträffade 20 oktober 2017 15:08. Ca 70 kunder berörs av avbrottet.