Lätt att göra rätt

I stadsdelen Västerport ska det vara lätt och tryggt att göra intuitivt hållbara val - för miljön, medmänniskorna och individen.

Infrastrukturen och tjänsterna skapar lösningar som intuitivt lockar invånarna till att minimera sitt ekologiska fotavtryck och maximera sitt eget och varandras välmående.

Här kan du se exempel och idéer på hur en framtida stadsmiljö skulle kunna se ut och fungera.