Energideklarationer

Våra certifierade energiexperter besöker dig och utför en energideklaration av din fastighet enligt de krav som finns.

I en energideklaration får du på ett överskådligt sätt reda på hur mycket energi som används i din fastighet samt att vi hjälper dig att få bättre koll på din energianvändning. Energideklarationen kan även ge dig förslag på hur du kan utföra energiförbättrande åtgärder samtidigt som du sänker dina kostnader.

Du måste energideklarera om du har byggnader med nyttjanderätt, till exempel lokaler eller hyreslägenheter samt när du tänker sälja din villa eller fastighet. En verifikation av energibalansen måste göras via en energideklaration inom två år efter att nya byggnader tagits i bruk. Bor man i en bostadsrätt så är det bostadsrättsföreningen som är ansvarig för att fastigheten är energideklarerad. Deklarationen gäller i 10 år.


Frågor och Svar om Energideklarationer

 

Vad är energideklaration?

En energideklaration är ett dokument som visar hur mycket energi som går åt i en byggnad under normalt brukande. Byggnaden blir klassificerad och får ett primärenergital, kWh/m2 Atemp (den uppvärmda golvarean i huset).

Syftet med energideklarationen är att minska energianvändningen i våra byggnader och kunna jämföra olika byggnaders energibehov. Skalan för energiklassningen är A-G, där A är den bästa klassen.

Gröna Bolån 

Flera banker erbjuder så kallade gröna bolån, med rabatt på boräntor men med vissa krav. Ett sådant krav brukar vara att byggnaden ska uppnå en viss energiklass. En energideklaration krävs för att verifiera byggnadens energiklass.


Har du frågor kring energideklarationer? Kontakta oss gärna!

Ja tack, kontakta mig angående Energideklaration

 

 

Länk till Boverkets hemsida om energideklarationer
Länk till Energimyndighetens hemsida om hur du kan energieffektivisera din fastighet