Gashandel företag

Vi erbjuder endast miljövänlig biogas till alla våra kunder.

Biogasen produceras av gårdar i Danmark och förs sedan i befintliga gasledningar till din fastighet. Vid produktionen av biogas tilldelas den ett antal biogascertifikat som sedan annulleras när biogasen säljs till Varberg Energimarknad.

Genom att vi ersatt naturgas med biogas reducerar vi koldioxidutsläppen ytterligare och värnar om vår miljö. Ännu ett tillskott till vårt fortsatta arbete för en renare och bättre omvärld.

Har du en gasledning till din fastighet kan du köpa din gas från Varberg Energi var du än har din verksamhet i Sverige. 

Skattelättnader för biogas

Företagskunder faktureras energi-och koldioxidskatt. Företaget ansöker sedan hos Skatteverket om att få tillbaka den erlagda skatten.

 

Önskar du offert på ett gaspris kontakta Staffan Kollberg på 0340-62 88 83 alternativt staffan.kollberg@varbergenergi.se