Vår koncern

Vi finns med dig hela dagen, från det att du sätter på frukostkaffet till dess att du tittar på tv på kvällen och kanske avslutar men en bra bok i sänglampans sken.

Däremellan märker du av oss genom gatubelysningen, när du surfar på internet, värmen i skolan, på jobbet och hemma och genom smidigt fungerande telefoni. Vi finns med dig dygnet runt - för både nyttans och nöjets skull. Dessutom alltid med miljön i fokus.

Vårt företag

Varberg Energi är en energi- och bredbandskoncern som ägs av Varbergs kommun genom Varbergs Stadshus AB. Vi är idag ca 130 anställda och omsatte under 2023 strax under 900 miljoner kronor. Våra verksamhetsgrenar är el, fjärrvärme, gas, energioptimering, bredband, internettjänster och energilösningar som t ex laddinfrastruktur, batterier och solcellspaket.

Vår omtanke om miljön innebär satsningar på egen produktion av förnybar energi. Som elleverantör säljer vi fossilfri och förnybar el till kunder över hela landet samtidigt som vi adderar flexibilitetstjänster till elhandelserbjudandet.

Vi har sedan starten expanderat både med nya verksamhetsgrenar och med nya medarbetare. Med ett tydligt fokus på innovation och hållbarhet fortsätter vi att agera i branschen för att visa vägen i energiomställningen för andra samhällsaktörer."

Vår affärsfilosofi

Vi ska optimera vårt bidrag till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Förändringens vindar blåser, inte minst på Västkusten och i Varberg. De branscher som vi verkar i ställs inför nya utmaningar och vi behöver nya perspektiv för att vara en kraft att räkna med i framtiden.

Vårt fokus ligger på innovation och genom att alltid utgå från människors behov kan vi ge våra kunder en ännu bättre upplevelse. Med nya lösningar och ny teknik vill vi göra människors vardag lite enklare.

Vår målsättning är att våra kunder ska vara våra fans och följa med oss på vår resa mot en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det är vår ledstjärna och därför har vi valt att bara jobba med vår affärsfilosofi och lämna visioner och affärsidéer bakom oss.


Våra värderingar

Värderingarna vi tagit fram är vår kompass i vardagen och vi arbetar dagligen med att dom ska synas i allt det vi gör.

Kunskap - "Jag utvecklar ständigt mitt kunnande och lär av mina egna och andras erfarenheter och delar gärna med mig av vad jag kan. Jag är medveten om och bidrar till en hållbar utveckling av samhället samt förstår de utmaningar kunden och kundens kund står inför!"

Nytänkande - "Fantasin får flöda. Jag är den som ser fördelarna med en ny innovation eller ny tanke. Jag utmanar andra med nya idéer och är gränsöverskridande i det jag gör och säger. Att jobba tillsammans för att utveckla och leverera våra tjänster är en självklarhet!"

Framåtanda - "Jag utmanar det etablerade arbetssättet genom att ständigt förbättra hur jag gör mina arbetsuppgifter, vilka verktyg jag använder och hur effektiv jag är. Jag vill framåt, men tänker efter före!"

Mod - "Jag är ärlig, rak och omtänksam i mina egna relationer och med mina kunder. Jag tar det extra steget för att underlätta för andra och är generös med beröm och uppskattande ord. Modig nog att ta upp brister och fel hos mig själv men även hos mina kamrater. Jag agerar med beslutsamhet."