Elens ursprung

Vår el är hållbar och kommer från förnybara eller fossilfria energikällor.

Vårt klimat och miljön omkring oss är lika viktigt för oss alla. Vi väljer hållbara lösningar och säljer el från förnybara eller fossilfria energikällor. Så när ni väljer el från oss har vi redan tänkt på miljön åt er. Att ha omtanke om miljön är ett sätt att leva.

​Elens ursprung 2023

Som kund till oss har du möjlighet att välja el från antingen förnybara eller fossilfria energikällor. Genom köp av ursprungsgarantier ser vi till att den el vi säljer matchar våra kunders val av ursprungsmärkt el.

Total el

2023 bestod vår totala försäljning av el av 75,7 % vindkraft, 7,4 % vattenkraft,1,5 % solkraft samt 15,4 % kärnkraft och var 100 % baserad på ursprungsgarantier.

Diagram elens ursprung 2023 = 75,7 procent vindkraft, 7,4 procent vattenkraft, 1,5 procent solkraft och 15,4 procent kärnkraft

Förnybar el

2023 bestod vår totala försäljning av förnybar el av 89,8 % vindkraft, 8,8 % vattenkraft samt 1,4 % solkraft och var 100 % baserad på ursprungsgarantier.

Diagram ursprung förnybar el = 89,8 procent vindkraft, 8,8 procent vattenkraft och 1,4 procent solkraft

Fossilfri el

2023 bestod vår totala försäljning av fossilfri el av 100 % kärnkraft och var 100 % baserad på ursprungsgarantier.

Diagram ursprung fossilfri el = 100 procent kärnkraft

 


Våra elavtal 

Via knapplänken kan ni läsa mer om våra olika avtalsalternativ.

Våra olika elavtal