Bäckagård

Vindkraftsprojektet som söker en partner!

Efter närmare 25 år i drift har nu Sveriges första vindkraftspark monterats ner. De sju vindmöllorna som invigdes i oktober 1991 i Bäckagård i Tvååker strax söder om Varberg, har under åren blivit lite av ett landmärke. Nu väntar ett nytt liv för dem utomlands och efter en välbehövlig renovering kommer de att kunna fortsätta att producera el i ytterligare 10-15 år.

Vindmölla ligger ner på marken. Kollega går bredvid och tittar

Plats för modernare teknik

Istället för att skrota de gamla vindkraftverken säljs dom efter renovering till något av de länder i vilka det finns stödsystem för småskalig vindkraft. Det ger ett bra resursutnyttjande samtidigt som det ger Varberg Energi möjligheten att ersätta de gamla verken med två nya, vilket skulle kunna öka produktionen från ca 3 GWh till 10-11 GWh per år.

- Man kan se det som en form av växelbruk. Vi bygger de nya verken på samma plats, men använder oss av en modernare och mer effektiv teknik. Genom att ha samma placering som för de gamla, kan vi utnyttja den befintliga infrastrukturen med exempelvis vägar och elnät, menar Björn Sjöström, VD på Varberg Energi.

Söker en partner

Vi söker företag som är intresserade av att köpa energi direkt från vindkraftproducenten utan att behöva investera i vindkraftverk. Handeln mellan företaget och Varberg Energi sker då via ett Corporate Power Purchase Agreement.

- Vi är övertygade om att de flesta företag vill bidra till ett mer hållbart samhälle och gärna ha koll på varifrån den vindkraft som används faktiskt kommer - man vill vara säker på ursprunget! Med det här upplägget slipper ett företag de höga investeringskostnader som det hade inneburit att sätta upp egna vindkraftverk och får även koll på sina elpriser under lång tid framöver, förklarar Björn Sjöström, VD på Varberg Energi. 

Intresserad av ett bättre klimat?

Att köpa förnybar el bidrar inte bara till ett bättre klimat och ett mer hållbart samhälle. Det är även många företag som ser marknadsvärdet i att vara miljö- och klimatmedvetna och gärna vill använda detta i sin egen marknadsföring.

Är ni intresserade av detta så ta en kontakt med oss!