Elens ursprung

Du som är kund hos oss får alltid hållbar el från förnybara eller fossilfria energikällor.

Vårt klimat och miljön omkring oss är lika viktigt för oss alla. Vi väljer hållbara lösningar och säljer el från förnybara eller fossilfria energikällor. Så när du väljer el från oss har vi redan tänkt på miljön åt dig. Att ha omtanke om miljön är ett sätt att leva.

Elens ursprung 2023

Som kund till oss har du möjlighet att välja el från antingen förnybara eller fossilfria energikällor. Genom köp av ursprungsgarantier ser vi till att den el vi säljer matchar våra kunders val av ursprungsmärkt el.

Total el

2023 bestod vår totala försäljning av el av 75,7 % vindkraft, 7,4 % vattenkraft,1,5 % solkraft samt 15,4 % kärnkraft och var 100 % baserad på ursprungsgarantier.

Diagram elens ursprung 2023 = 75,7 procent vindkraft, 7,4 procent vattenkraft, 1,5 procent solkraft och 15,4 procent kärnkraft

Förnybar el

2023 bestod vår totala försäljning av förnybar el av 89,8 % vindkraft, 8,8 % vattenkraft samt 1,4 % solkraft och var 100 % baserad på ursprungsgarantier.

Diagram ursprung förnybar el = 89,8 procent vindkraft, 8,8 procent vattenkraft och 1,4 procent solkraft

Fossilfri el

2023 bestod vår totala försäljning av fossilfri el av 100 % kärnkraft och var 100 % baserad på ursprungsgarantier.

Diagram ursprung fossilfri el = 100 procent kärnkraft

 


Våra elavtal 

Via knapplänken kan du läsa mer om våra olika avtalsalternativ.

Våra olika elavtal

 

Om ditt elpris

När du får din elräkning för den el du använt och för ditt elnät - alltså din totala elkostnad, kan det vara bra att veta vad det är du betalar för. Vi har satt ihop en förklaring över vad det är som kostar:

Det kostar att transportera el till ditt hus i elnätet. Denna avgift varierar beroende på vilket elnätsföretag du har och vilken typ av mätarsäkring och abonnemang du har.

Nästan hälften av det du betalar för din el är skatter och avgifter. Dessa avgifter är inget som vi kan påverka utan är något som staten bestämmer.

Du betalar för den el du använder. Om du har ett rörligt pris kommer grundpriset från Nord Pool Spot och har du fast pris kommer grundpriset från Nasdaq Commodities. Elhandelsföretaget (Varberg Energi i detta fall) lägger sedan på sin marginal för att få täckning för olika myndigheters avgifter och andra kostnader. 

Elcertifikat ingår i elpriset och hjälper till att finansiera utbyggnaden av alternativa energikällor, till exempel sol, vind, vattenkraft och biobränsle.

Om Nord Pool och Nasdaq Commodities

Elhandelsföretagen köper sin el på den nordiska elbörsen, Nasdaq Commodities och Nord Pool Spot - de centrala handelsplatserna för el i Norden. Här kan alla elproducenter från hela Norden sälja sin el. Elpriset är kopplat till elbörsen där dagspriset styrs av: tillgång och efterfrågan, rådande konkurrenssituation, tillgång på vind- och vattenkraft, utveckling av en europeisk elmarknad och politiska beslut om skatter och kärnkraft.

Elområden

Svenska Kraftnät som driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el har nu delat in Sverige i fyra elområden. Beslutet om elområden går hand i hand med EU:s strävan att skapa en gemensam elmarknad där kunden ska kunna köpa el från vilket elhandelsföretag som helst inom EU.

Varberg Energis nätområde ligger i elområde 3. Priset på elen kommer att påverkas av hur tillgång och efterfrågan på el ser ut i de olika elområdena. Det innebär att priset på el kommer att variera mellan elområdena, och kommer som regel att bli högst i elområde 4.


Hos Energimarknadsbyrån kan du få mer information om Sveriges elområden, uppdelning och söka ditt elområde.

Länk till Energimarknadsbyrån (öppnas i nytt fönster) 

 

Om orden i elbranschen

Ibland är det inte lätt att förstå alla olika elord. Här får du hjälp på vägen genom en lathund där du på ett enkelt sätt kan ta reda på vad de olika elorden betyder. Energiföretagen och Konsumenternas Energimarknadsbyrån har tagit fram en elordlista som hjälper dig att förstå de olika elorden lite bättre. 

Länk till ordlista hos Energimarknadsbyrån (öppnas i nytt fönster)