Energiläget just nu

Energiläget just nu

Här kan du löpande följa vad våra energiexperter har att säga om energiläget just nu. Senaste uppdatering 12 maj 2022.

12 maj 2022 

Sjätte sanktionspaketet från unionen

Den 4 maj meddelade EU-kommissionen ett förslag om ytterligare sanktioner mot Ryssland, detta skulle då bli ett sjätte sanktionspaket från unionen. I detta paket inkluderade man rysk olja för första gången. EU kommissionens förslag är att rysk råolja ska förbjudas inom 6 månader och att ryska oljeprodukter ska förbjudas till årsskiftet 2022/2023.

Elpriserna på kontinenten är fortsatt höga, vilket i grunden beror på höga bränslepriser. Det är den ständiga oron för nyheter och förändringar i utbudssituationen som håller priserna uppe på dessa höga nivåer och så länge vi inte ser något slut på Rysslands agerande mot Ukraina så kommer prisbilden fortsatt vara hög.

Nätverksoperatören GTSOU (Gas Transmission System Operator of Ukraine) meddelade i veckan att de har beslutat att stänga ner vissa nyckelledningar som levererar rysk gas till Europa. Ukraina har förklarat force majeure på grund av verksamhetsstörningar som orsakats av ockuperande rysk militär. GTSOU meddelade även att kapacitet kommer temporärt flyttas till andra delar av nätet för att säkerställa energiflödet till Europa. Nästan en tredjedel av all gas som går från Ryssland till Europa transporteras via Ukraina så nyheten fick marknaden att öppna upp kraftigt, men föll tillbaka igen under dagen på fundamenta. Analytiker menar att omställningen att stänga ner allt från en dag till en annan är för stor och kostsam både för Ryssland och Europa så incitament att lösa betalningsfrågan är av stort intresse från båda parters håll. Alla dessa uttalanden och analyser från dag till dag skapar en extremt svängig marknad.

 

28 april 2022 - Ryssland kapar naturgasexporten

Ryssland kapar naturgasexporten

Under onsdagsmorgonen kapade Ryssland sin export av naturgas till Polen och Bulgarien som en följd av att de inte betalar i Rubel. Detta innebär även en kraftig reducering av gasleveranser till övriga Europa då en stor andel gas passerar genom Polen och Bulgarien för vidare transport till andra Europeiska länder.

Nyheten fick de kontrakt som handlas närmast i tiden att öppna kraftig upp under onsdagen, men när dagen väl stängde så hade marknaden rekylerat. EU har hela tiden varit tydliga med att minska beroendet av import från Ryssland vilket lett till att länder byggt upp sina lager genom att framförallt importera LNG, vilket även bidrog till att priserna föll tillbaka under dagen och även öppnade innevarande dag nedåt. Marknaden kommer sannolikt att vara fortsatt känslig för uttalanden och aktioner från Ryssland så länge som kriget pågår.

Det Tyska finansdepartementet meddelade i förra veckan att det nu står helt klart att Nord Stream 2 aldrig kommer att få drifttillstånd i Tyskland, en pipeline som har kostat ca 10 miljarder Euro att bygga.

 

21 april 2022  - Sanktioner mot rysk olja är att vänta

Sanktioner mot rysk olja är att vänta 

På några månaders sikt framåt bedöms energipriserna vara fortsatt höga men i takt med varmare väderprognoser så kommer vi se en minskning av energibehovet. För innevarande vecka pekar temperaturprognoserna på varmare väder än normalt vilket minskar uppvärmningsbehovet samt påskyndar snösmältningen. I Sverige går kärnkraftsproduktionen mot revisionstider, Oskarshamn 3 stängde ner i måndags och nu på söndag väntas Ringhals 3 trappa ner inför sin årliga revision.  

Gaspriserna har däremot fallit i takt med att rysk gas fortsatt flöda in till Europa samtidigt som LNG importen varit stor, detta har medfört att gaslagernivåerna nu passerat fjolårets nivå vid samma tidpunkt. Kolpriserna fortsätter upp efter EU:s besked om importförbud från Ryssland. Däremot så har risken för störningar i försörjningen av drivmedel ökat efter samtal om ett europeiskt handelsförbud mot rysk olja. Diskussioner om att begränsa rysk export av olja pågår och Ursula von der Leyen har indikerat att någon typ av sanktioner mot rysk olja är att vänta.

Den råolja som importeras till Sverige från Ryssland bedöms kunna ersättas av andra motparter men samtidigt ser även andra aktörer på alternativ för inköp av olja vilket skapar ett stramare globalt utbud av olja.

Med det sagt så är läget på energimarknaden fortsatt starkt påverkat av kriget i Ukraina.

 

13 april 2022  - Varmare väder kan minska elbehovet

Varmare väder kan minska elbehovet

Det kall vårvädret tillsammans med höga priser på kontinenten håller uppe elpriserna här i Norden. Priserna i Sverige påverkas av de höga priserna på kontinenten under de timmar som handel sker mellan länderna. Än så länge finns det inga restriktioner mot rysk gas och olja men det är nog mer en tidsfråga innan det blir aktuellt. Förra veckan kom beskedet att EU stoppar all import av rysk kol och detta sätter press på att hitta nya importsätt av kol då nästan en tredjedel av EU:s kol kommer idag från Ryssland.

Energimyndigheten bedömer i nuläget att tillgången på el är fortsatt god i Sverige och att övergången till varmare väder kommer minska elbehovet i landet. Oron i världen finns dock kvar och marknaden är fortfarande väldig känslig på små förändringar och nyheter och så länge den finns kvar kommer vi nog få se höga priser.

 

7 april 2022 - Ökad risk på gasmarknaden

Ökad risk på gasmarknaden

Energimyndigheten uppdaterar oss på Varberg Energi kontinuerligt, ett par gånger i veckan, med en lägesbild över energiförsörjningen.

I tisdagens uppdatering aviserades en ökad risk för försörjningsstörningar på gasmarknaden. Primärt handlar det om problematiken kring låga gaslager inför värmesäsongen 2022/2023. Vad gäller prisutvecklingen på naturgas och biogas så har de senaste veckorna inte bjudit på någon större förändring. Däremot är den dagliga prisvolatiliteten (rörligheten) fortfarande klart högre än normalt och den höga prisnivån förväntas kvarstå över nästa vinter.

I dagsläget finns ingen risk för brist eller omfattande försörjningsstörningar i leveranser av el eller drivmedel i Sverige, som en konsekvens av Rysslands krig mot Ukraina.

Läs mer: Så påverkar Rysslands krig mot Ukraina Sveriges energiläge (öppnas i nytt fönster)

Om ni vill se över er energianvändning med anledning av oroligheterna på energimarknaderna just nu, kontakta Jonatan Odqvist på telefon 0340-628861 alternativt e-post jonatan.odqvist@varbergenergi.se.

31 mars 2022 - Fortsatt extremt volatil elmarknad

Fortsatt extremt volatil elmarknad

Rysslands krav på att gasleveranser ska betalas i rubel accepterades inte av EU, vilket fick gaspriset att stiga kraftigt under gårdagen. Idag kom nyheten om att president Joe Biden överväger att öppna landets oljereserv, som fick oljepriset att falla nu på torsdagsmorgonen. USA skulle förslagsvis släppa en miljon fat olja per dag, vilket skulle i så fall ses som ett försök att ta kontroll över energipriserna som stigit kraftigt efter Rysslands invasion av Ukraina. USA har även lämnat beskedet att de hjälper EU med extra leverans av LNG (flytande naturgas) med start 2022 och därefter ökar leveransen kommande år.

Marknaden är med andra ord fortfarande extremt volatil och reagerar kraftigt på de olika nyheterna som släpps angående bränsleförsörjningen i Europa. I norden har det kalla och vindfattiga vädret varit den största faktorn till de stigande priserna vi sett de senaste veckorna. Kylan håller sig kvar någon vecka till så våren får vänta och vi kan därmed räkna med fortsatt höga och volatila priser ett tag framöver.

 

25 mars 2022 - Kall inledning av april ger fortsatt höga elpriser

Kall inledning av april ger fortsatt höga elpriser

Utöver några kalla dagar för ett par, tre veckor sedan så har marsvädret bjudit på sol och ganska många plusgrader i södra Sverige. Vi har fått en rejäl försmak av våren. Detta har gjort att det rörliga elpriset i mars, trots tidvis skenande gaspriser i kölvattnet av Rysslands invasion av Ukraina, inte riktigt når upp till de extrema nivåer som december bjöd på. Prisnivån i sig är dock fortfarande jättehög och för oss som använder el för att värma upp vårt boende så blir även marsfakturan utmanande.

Det stora problemet är fortfarande de höga gaspriserna. I takt med att kärnkraft och kolkraft stängts ner runt om i Europa (framför allt i Tyskland) till förmån för väderberoende elproduktion, så har vi blivit alltmer påverkade av gaspriset. Under dagar med lite vind så räcker inte längre vår vattenkraft till för att täcka upp för den el som saknas. Då blir vi beroende av att importera gaskraft från kontinenten. Detta skifte skedde redan för ett antal år sedan. Den stora skillnaden är att då kostade det mellan 20 och 50 öre/kWh att producera el med gas. I dagsläget är den kostnaden 250 öre/kWh. Det är detta som är anledningen till att vårt spotpris på el de senaste månaderna dragit upp mot 200 öre/kWh så fort vi får kalla dagar med lite vind.

Dessvärre ser det nu ut som att vi från och med tisdag nästa vecka går in i ett väderläge med just kyla och lite vind. Detta gör att spotpriser runt 200 öre/kWh lär komma som ett brev på posten. April ser med andra ord ut att bli ännu en kämpig månad för elkonsumenter som valt ett rörligt pris.

graf med översikt av temperaturprognosen framöver

Trots dessa negativa utsikter för spotpriset den kommande månaden så rekommenderar vi just nu inte våra kunder att välja ett fastpriskontrakt. Kriget i Ukraina och fortsatt höga gaspriser har gjort att det är dyrare att teckna fastpriskontrakt än vad det i stort sett någonsin varit historiskt. För kunder som vill slippa extrema svängningar i sitt elpris så rekommenderar vi i stället avtalsformen VIVA Trend. Du slipper betala rekordhöga riskpåslag som finns i fastpriskontrakten just nu men skyddar dig ändå mot den typen av rekordhöga elpriser som vi såg i december förra året.

Vill du teckna VIVA Trend eller bara läsa mer om våra olika avtalsformer så kan du gör det på sidan Våra elavtal.
Du kan också kontakta Kundservice på telefon 0340-62 88 11 alternativt via e-post kundservice@varbergenergi.se.

22 mars 2022 - Oro för avbrott i ryska naturgasleveranser

Oro för avbrott i ryska naturgasleveranser

Den nordiska terminsmarknaden lyfte en aning i slutet på föregående vecka i takt med kallare och mer vindfattiga väderprognoser. Gaspriset har fortsatt att falla eftersom att Ryssland fortsatt leverera gas till Europa samt att LNG-importen varit stor. Priserna påverkas av en oro för avbrott i ryska naturgasleveranser till Europa och hittills har det inte skett några stora leveransstörningar pga. kriget i Ukraina. Därför drivs de höga och volatila gasmarknadspriserna istället av en marknadsoro för eventuella avbrott, en riskpremie, och eventuella sanktioner mot den ryska gasexporten.

Flera EU-länder har deklarerat att de kommer att skjuta på utfasningen av kolkraft för att kunna minska sitt beroende av gas från Ryssland och den Svenska regeringen beslutade den 17 mars att genomföra lageravtappning av Sveriges beredskapslager av drivmedel.

Fortum har övervägt om att ansöka om att förlänga livslängden av kärnkraftverket Lovisa 1 och 2 ytterligare 20 år, något regeringen ska besluta om inom ett år.

 

16 mars 2022 - Risk för elbrist fortsatt låg

Risk för elbrist fortsatt låg

Osäkerheten kring energiläget i världen är fortsatt stor. Energimyndigheten bedömer i nuläget att risken för elbrist eller försörjningsstörningar av el och gas är fortsatt låg i landet. Gaslagerna har förbättras och marknaden har kommit ner från de högsta topparna vi såg i samband med att kriget bröt ut.

Sett ur ett historiskt perspektiv är priserna dock fortfarande höga. Det är framförallt el och gas för leverans de kommande månaderna som har störst prissvängningar. Här har priserna rört sig i med så pass mycket som 50-100 EUR/MWh inom loppet av en vecka.

Kina som är en stor importör av olja meddelade i söndags att de stänger ner områden på grund av pandemin och därmed drar ner på importen av olja. Detta tillsammans med förra veckans prisfall pressade ner oljepriset, både Brent och WTI, under 100-dollar strecket, en minskning med ca 25 % sedan toppnivåerna på 130 dollar fatet, nivåer där vi var innan ryska invasionen inleddes.

Övrigt så har EU-kommissionen presenterat ett förslag som kallas för REPowerEU vilket innebär att EU ska minska behovet med 75 % av naturgas från Ryssland under 2022 och för att helt upphöra under 2027.

 

14 mars 2022 - Även biogaskunder med rörligt pris drabbas av höga priser

Även biogaskunder med rörligt pris drabbas av höga priser

Rubrikerna har varit många under den gångna vintern gällande de extremhöga elpriserna. Höga gaspriser på kontinenten, nu senast till följd av Ukrainakriget, har ofta lyfts som en av huvudorsakerna till de höga elpriserna. Fokus har framförallt legat på dess effekter på elfakturan och elkonsumenterna blev också till slut kompenserade via ett statligt stöd under perioden dec-feb. Det många glömmer bort är att många också använder gas till såväl uppvärmning som insatsvara i en industriell process.

Varberg Energi säljer endast biogas till sina gaskunder. Även biogaspriserna är dock oftast direkt kopplade till priset på de europeiska naturgasbörserna. Biogaspriset ligger alltid ungefär 30 öre/kWh över naturgaspriset, eftersom biogasen har en skattefördel på den summan i Sverige. När priset på de europeiska naturgasbörserna skenar till följd av att Ryssland invaderar Ukraina, så rusar följaktligen även biogaspriset. Se prisutvecklingen på Europas största naturgashub TTF nedan.

 

 graf över prisutvecklingen på Europas största naturgashub TTF

 

Höga gaspriser hela året

Redan under början av vintern mer än dubblerades naturgaspriset från ”normala” 15-20 EUR/MWh till ca 50 EUR/MWh. Under december månad förvärrades situationen ytterligare och priset toppade på över 125 EUR/MWh, vilket är 6-7 gånger normal prisnivå. För att inte tala om när Ryssland gick in i Ukraina. Som högst låg gaspriset för en vecka sedan då man toppade en bit över 200 EUR/MWh, mer än 10 gånger ett ”normalt” gaspris. I grafen syns det hur priset backat tillbaka ganska kraftigt igen den senaste veckan och handlas idag ca 5-6 gånger ”normal” nivå.

Detta drabbar alla gasanvändare. Ingen vet hur långvarigt kriget i Ukraina blir men det vi ändå vet med ganska stor säkerhet är att situationen på gasmarknaden kommer att vara ansträngd till och med nästa vinter. Detta även om våra önskningar om ett eldupphör skulle infrias. Nedan tabell visar marknadens förväntningar om framtida gaspriser på naturgashubben TTF.

tabell över framtida gaspriser

Som synes så ligger förväntningen om ”onormalt” höga gaspriser kvar åtminstone över nästa vinter. Sedan ser vi en successiv återgång ner mot vad som förmodligen får antas vara efterkrigstidens nya ”normalnivå”.

Med det sagt så bör man som biogaskonsument vara vaksam under hela 2022 och försöka spara in på konsumtion om så är möjligt, där givetvis en fjärrvärmeanslutning är det miljömässigt bästa sättet att reducera sin gasanvändning. En klen tröst i sammanhanget är att dagens höga priser gör det mer aktuellt att investera i lokal biogasproduktion även här i Sverige. De senaste åren så har den mesta biogasen som konsumeras i Sverige importerats från Danmark.

 

 

10 mars 2022 - Påverka dina energikostnader

Påverka dina energikostnader

Oroligheterna som råder nu påverkar oss alla på ett eller annat sätt med kraftigt ökade el- och bränslepriser. Frågan är då om det finns något rent avtalsmässigt att göra för att påverka energikostnaderna?

För kunder som sedan tidigare tecknat bundet elhandelsavtal är det med rådande situation bara att gratulera, ni sitter säkert med ett mycket lägre pris än aktuella priser.

Kunder med rörligt pris har brottats med höga priser i framför allt december 2021 och januari 2022. Det rörliga priset i februari kom ned mycket i förhållande till de tidigare två månaderna och det fanns hopp om att marknaden skulle komma tillbaka till mer normala nivåer framåt.

Sedan påbörjades kriget i Ukraina som tillsammans med torrare och kallare väder gjort att prognosen för mars pekar mot nivåer inte så mycket lägre än decembers rekordpris.

Situationen har även påverkat de bundna elpriserna som för närvarande ligger på väldigt höga nivåer vilket gör att det inte känns aktuellt att binda elpriset nu.

Bättre riskspridning med VIVA Trend

Ett väldigt bra alternativ till bundet och rörligt pris är vårt elhandelsavtal VIVA Trend. Med VIVA Trend får man en bättre riskspridning än bundet pris och ett mer stabilt pris än rörligt pris. Det uppnås genom 12 månaders rullande prissäkring varje dag tillsammans med en liten del rörligt pris. På så vis får man en bättre riskspridning jämfört med ett traditionellt bundet pris där man tar all volym vid ett tillfälle till ett pris.

Det finns även en svårighet att veta när det är rätt läge att binda sitt elpris? En elmarknad med mycket förnybar el gör att kunder med rörligt elpris får vänja sig vid volatila elpriser med höga toppar och djupa dalar.

VIVA Trend ger en mer stabil prissättning än rörligt pris. VIVA Trend innehåller alltså en mix av både bundet och rörligt pris vilket gör att det är vårt avtal med bäst riskspridning.

Vill du teckna vårt avtal VIVA Trend eller veta mer om det? Läs mer på sidan Elavtal för alla eller kontakta Kundservice på telefon 0340-62 88 11 alternativt via e-post kundservice@varbergenergi.se.

7 mars 2022 - Fortsatt ansträngt läge

Fortsatt ansträngt läge

Läget på energimarknaden är fortsatt ansträngt till följd av kriget i Ukraina. Energimyndigheten bedömer att det på kort sikt inte finns någon risk för brist eller omfattande försörjningsstörningar i leveranserna av el, gas eller drivmedel i Sverige. Bränslepriserna fortsätter att stiga kraftigt jämfört med förra veckan där oljepriset nu är uppe i 125 USD/fat och naturgaspriserna är mer än 10 gånger högre än ett normalt år.

Elpriset har med anledning av detta fortsatt att stiga och kan variera kraftigt dag för dag beroende på väderleken. Det finns risk att medelpriset för mars kan bli i nivå med december, uppemot 200 öre/kWh. Kunder med rörligt elpris som vill påverka sin elkostnad bör med fördel se över sin elanvändning.

På kort sikt rekommenderar vi er att sänka inomhustemperaturen om ni har eluppvärmda fastigheter, effektivisera duschning, använda era braskaminer om ni har sådana installationer, och undvika onödig elanvändning generellt (bastu, viss belysning, handdukstorkar etc.).

På lite längre sikt kan det vara klokt att se över era fastigheters klimatskal genom att utvärdera fönsterbyten, tilläggsisolering, installation av solceller och batteri, eller ansluta er till fjärrvärmenätet för att eliminera eluppvärmningen helt och hållet.

Kontakta oss om ni önskar allmän rådgivning kring hur ni kan effektivisera era fastigheter.

 

3 mars 2022 - Oro för framtida leveranser

Oro för framtida leveranser

Utvecklingen i Ukraina fortsätter att styra våra elpriser. Igår sattes ett nytt prisrekord på naturgaspriset i Europa och oljepriset har vi inte sett på den här nivån på nästan nio år. Det är oron för framtida leveranser som driver upp priserna som även påverkat våra bensin- och dieselpriser här i Sverige.

Ett högtryck över oss med lite vind hjälper till att dra upp spotpriserna på elmarknaden till nivåer som vi hade i december. Just nu är prisskillnaderna extrema inom landet, kan vara bland de högsta vi sett, och det är framförallt för att södra Sverige kopplar mot Tyskland och Danmark som i sin tur påverkats av lite vind och höga kol- och gaspriser på kontinenten. I norra Sverige är den hydrologiska situationen god med hög vatten- och vindkraftsproduktion.

Med rådande väderprognos så ser vi troligen fallande spotpriser i Sverige framemot mitten av månaden.

28 februari 2022 - Vi är långt ifrån en normalsituation

Vi är långt ifrån en normalsituation

Tack vare en mild och blåsig väderlek har spotpriset på el i januari och februari successivt blivit allt lägre i jämförelse med de brutalt höga priserna från i december förra året. Absolutnivån är fortfarande hög i ett historiskt perspektiv men i ett normalläge hade elpriset under våren fortsatt att falla ner i takt med högre temperaturer.

Tragiskt nog, så befinner vi oss nu dock långt ifrån en normalsituation. Kriget i Ukraina påverkar även elpriset här i Sverige och det krävs förmodligen en vapenvila för att konsumenter med rörligt elpris inte ska drabbas av en marsfaktura som är högre än föregående månad.

Huvudanledningen till detta är, som vi skrev om förra veckan, kraftigt stigande priser på gas (och annan energi). Redan framåt torsdag-fredag denna vecka gör fallande temperaturer i kombination med låg vindkraftsproduktion att det höga gaspriset på kontinenten spiller över på våra nordiska elpriser.

Det skulle inte förvåna mig om vi får se ett spotpris i närheten av 200 öre/kWh (i SE3 och SE4) för första gången sedan i början av februari. Den försiktige elkonsumenten gör därför klokt i att hushålla med sin elanvändning under mars månad. Varje sparad kWh kommer kännas gott när fakturan väl dimper ner i mitten på april.

24 februari 2022 - Med anledning av det oroande läget
Med anledning av det oroande läget

Läget i Ukraina är tragiskt och ledsamt på alla sätt. Läget påverkar även energimarknaden eftersom stora delar av den el som produceras i Europa görs med hjälp av naturgas.

Rysslands agerande har under de senaste dagarna skapat en stor oro på el- och bränslemarknaden. Dagens händelse fick marknaden att slå i taket då oljepriset passerade 100 dollar och gaspriset öppnade upp med ca 30-35 % från gårdagens stängning. Att Tyskland dessutom bestämt sig för att pausa projektet Nordstream 2 har bidragit till det stigande gaspriset.

Hela världen påverkas av det som nu händer i Ukraina och läget är väldigt osäkert framåt. Den fundamentala sidan talar för en mer ”normal” prisnivå för elen men i nuläget och en tid framåt kommer vi troligen få se en mer stökig och volatil marknad. Totalt sett så har prisförväntningen på det kommande årets elpriser gått upp med över 20%.

 

29 november 2021 - Rekordnivå på elpriset

Rekordnivå på elpriset

Under de senaste dagarna har vi upplevt höga elpriser och ikväll går elpriserna upp mot nya rekordnivåer. Anledningarna är många och vi låter här vår säljledare på elhandel, Staffan Kollberg, berätta om läget på elmarknaden.

-Den senaste tidens höga elpriser beror till stor del på det hydrologiska underskottet och låg produktion från vatten- och vindkraftverken som går hand i hand med förlängda kalla och torra väderprognoser, säger Staffan Kollberg.

-Situationen gör att elpriserna i, framför allt, södra Sverige kopplar mot de tyska priserna som ligger mycket högre eftersom de till stor del baseras på fossil elproduktion där höga priser på gas, kol och utsläppsrätter lyft elpriset.

-Har du VIVA Bundet eller VIVA Trend sedan tidigare? Då har du förmodligen ett lägre pris än den nuvarande prisnivån och kan känna dig mer lugn.