Att installera solceller

Det är varken krångligt eller tar särskilt lång tid att installera solceller på ditt tak och därmed göra dig redo att producera din egen el. Vi hjälper dig!

Man behöver inte vara tekniskt kunnig för att installera solceller på sitt tak - det räcker att ha ett intresse av att minska sina elkostnader och samtidigt göra ett miljösmart val.

Processen består av fyra steg

 1. Vi besöker dig för att ge information samt råd och för att få en bild av fastighetens möjligheter.
 2. Vi lämnar vidare till någon av våra samarbetspartners som tar fram och skickar dig en offert.
 3. Vår samarbetspartner färdigställer din nya solcellsanläggning.
 4. Klart! Du producerar nu din egen el!


Vad gör Varberg Energi?

 • Informerar och ger råd i affären
 • Lämnar underlag för projektering till samarbetspartner

Vad gör vår samarbetspartner?

 • Projekterar
 • Kalkylerar
 • Skriver avtal
 • Monterar och ansluter
 • Driftsätter
 • För- och efteranmäler till elnätsföretag

Vad gör du?

 • Godkänner offert
 • Bestämmer dag för montering