Tryggt och bekvämt med gas | Varberg Energi

Tryggt med gas

Gas är ett tryggt och bekvämt bränsle som har många fördelar.

I Varberg används gas som bränsle i verksamheter som t ex ytbehandlar eller bereder mat, i lackeringsverkstäder och i restaurangkök. Gasen används också för uppvärmning av hus och lokaler samt som fordonsbränsle.

Har du gas till din fastighet kan du installera en snabbuppvärmd gasspis eller en vacker öppen spis så du slipper ved och aska. På uteplatsen kan du installera gasinfravärmare, snygga lyktor och kanske en gasgrill. Utbudet på marknaden av effektiva och energisnåla produkter för gas växer hela tiden!

Naturgas eller biogas

Vi erbjuder både biogas och naturgas till våra kunder. Den naturgas som används i Sverige kommer i huvudsak från de danska gasfälten Tyra och Harald i Nordsjön och importeras via en överföringsledning som når Sverige strax söder om Malmö.

Vid förbränning ger naturgasen inte upphov till utsläpp av svavel eller tungmetaller. Det är en färglös, gift- och luktfri gas som består av 90 % metan. Den reducerar också utsläppen av koldioxid med 25 % per energienhet i jämförelse med olja.

Sedan december 2015 har du som har gas i din fastighet möjlighet att teckna avtal om biogas. Biogasen produceras av gårdar i Danmark och förs sedan i befintliga naturgasledningar till din fastighet. Vid produktionen av biogas tilldelas den ett antal biogascertifikat som sedan annulleras när biogasen säljs till Varberg Energimarknad.

Det krävs inga nya inställningar av din befintliga panna, spis eller annan anläggning när du byter till biogas – enkelt och utan bekymmer!

Skattelättnader

Biogasen är skattebefriad, så för en villakund innebär det att vi kan erbjuda samma pris för biogas som för naturgasen inklusive skatter. För en företagskund måste vi fakturera skatt, företaget ansöker sedan hos Skatteverket om att få tillbaka den erlagda skatten. Genom att ersätta naturgasen med biogas reducerar vi koldioxidutsläppen ytterligare och värnar om vår miljö. Ännu ett tillskott till vårt fortsatta arbete för en renare och bättre omvärld.

 

Exempel
Om en villa som använder 20 000 kWh naturgas byter till biogas innebär detta en besparing på 4 ton koldioxid. Den biogas som Varberg Energimarknad har köpt in initialt, 4,5 GWh, innebär en besparing på över 875 ton koldioxid!