Flex Batteri för företag

Företag och föreningar kan tjäna mycket på att ta vara på sin solel och lagra denna i ett eget batteri.

Med ett batteri kan ni till exempel nyttja er solel bättre, eller ladda batteriet direkt från elnätet. Den lagrade energin kan ni nyttja vid tillfällen då ni använder extra mycket el, eller sälja när elen är dyr (load shifting).

Batteriet används även med fördel till att få ner effekttopparna i din elanvändning, vilket kan reducera elnätsavgiften mot ert elnätsföretag (peak shaving). Har ni dessutom utmaning med nya elanvändare, till exempel laddstationer, är batteri ett utmärkt komplement.

Förutom besparing genom smartare elanvändning får ni möjlighet att delta i Nätflex. Genom att vara med på flexmarknaden hjälper ni elnätet och som tack för detta får ni en god avkastning på investeringen.

Varberg Energi säljer inte batterier, men vi agerar gärna rådgivare då vi har kompetens och erfarenhet kring vilka batterier som har bra kvalitet och ger bäst avkastning över tid utifrån dina behov. Vi känner även till vilka batterier och växelriktare som är kompatibla mot relevanta stödtjänstmarknader hos Svenska kraftnät. Kontakta oss för att veta mer om hur vi kan hjälpa till.


Tjäna på våra Flextjänster

Här nedan kan ni uppskatta den Flexersättning ett batteri kan ge er, utöver de fördelar ni får med eventuellt ökad andel egenproducerad el, flytt av last och så vidare.

Beräknad flexersättning för Flex Batteri baseras på marknadspriser för stödtjänster för de senaste två åren. Flexersättning för uppkopplad laddstation beräknas genom en antagen laddning på 3 000 kWh/år för en laddpunkt samt med ett rörligt elpris baserat på historiska värden i elprisområde 3.

I nästa steg kan ni även göra en intresseanmälan för Flex Batteri.

 

 


Har ert företag redan ett batteri installerat eller ni vill köpa ett, kan vi tillsammans med våra samarbetspartners hjälpa er hela vägen. Kontakta oss gärna!