Elmätare företag

Eftersom vi snart får nya krav på elmätning, arbetar vi löpande med att byta ut alla våra mätare till nya moderna elmätare. Innan sista december 2024 ska alla våra elnätskunder ha våra OmniPower-mätare installerade hos sig.

Det finns några olika varianter av mätare i vårt elnät men gemensamt är att alla kommer från Kamstrup och kan samla in timvärden. 1 januari 2025 får vi nya myndighetskrav på hur mätning av el ska fungera. Några av de kraven är att mätaren ska kunna mäta både produktion och användning, skicka mätdata med ett tätare intervall och ha ett kundgränssnitt. Detta för att få ett effektivare elnät och att du som kund ska ha möjlighet att få bättre data för att kunna påverka din egen konsumtion.

Nya OmniPower

Vi arbetar kontinuerligt med att byta ut våra mätare till nya smarta OmniPower-mätare. När du fått den installerad hos dig har du en mätare som uppfyller de krav som myndigheterna ställer på mätning from 2025-01-01.

Datan från mätarna samlas in via en ny infrastruktur. Denna infrastruktur bygger vi upp stegvis och större delen av vårt elnät är nu förberett för de nya mätarna. Det innebär att de flesta av våra elnätskunder, vid behov, kan få ett mätarbyte i förtid.

Kundgränssnittet

De nya mätarna har ett kundgränssnitt, även kallat HAN-port. Våra mätare levereras med en tom HAN-port. Du som kund får sedan köpa en HAN-modul som ger dig ett uttag. Du kan välja på RJ45- eller RJ12-uttag. Vi tar endast ett självkostnadspris för HAN-modulen som ligger på 350 kr (mars 2024).

Snart kan ni, via vår partner Fore.dev, köpa realtidsmätaren EL:IN som då sätts direkt i HAN-porten och gör det möjligt att se fastighetens elanvändning i realtid. Detta ser man då enkelt via Varberg Energi-appen eller i Företagsportalen.

HAN-porten, vårt kundgränssnitt

Kundgränssnittet på våra Kamstrupmätare är en tom HAN-port. I denna port kan man ansluta olika HAN-moduler som ger er olika sätt att få data från mätaren. De alternativ vi har är realtidsmätaren EL:IN, RJ12-modul eller RJ45-modul.

 • EL:IN är vår egen realtidsmätare. EL:IN finns i två varianter - en som är utformad för att vara kompatibel med våra Kamstrup Omnipower-mätare och en med RJ12-kabel.

  Realtidsmätaren EL:IN visar både er elanvändning i realtid, ger notiser vid hög elanvändning och visualiserar er fasfördelning.

  Läs mer om EL:IN


  Om ni redan har en RJ12-modul, för exempelvis lastbalansering, kan man i stället skaffa sig en så kallad "RJ12-splitter" för att kunna ansluta EL:IN ihop med den nuvarande utrustningen.
 • HAN P1, ger ett RJ12-uttag. Den svenska standarden. Kräver en tredjepartslösning för att få ut data. Observera att ni behöver en extern strömkälla om RJ12-modulen ska fungera. 
  Datablad för HAN P1, RJ12 

 • HAN NVE ger ett RJ45-uttag. Den norska standarden. Kräver en tredjepartslösning för att få ut data.  
  Datablad för HAN NVE, RJ45 

 


Har ni redan den nya Omnipower mätaren får ni efter beställning hämta ut RJ12- eller RJ45-modul hämta den hos oss på Västkustvägen i Varberg. EL:IN levereras direkt till er från vår partner Fore.dev.

Om den nya mätaren inte finns hos er än behöver vi först undersöka om den går att byta ut. Är det möjligt att byta mätare i förtid sätter vi in RJ12- eller RJ45-modulen samtidigt som vi byter ut mätaren. EL:IN installerar ni själva efter ni fått den till er.

Mätarbyte

Alla elnätskunder kommer att få ett brev en till två veckor innan mätarbytet med en bokad tid. Brevet kommer till postadressen för de kunder som har ett nätavtal med oss, inte till anläggningsadressen. 

I de områden där mätarna i huvudsak sitter i fasadmätarskåp eller undercentraler aviserar vi heldag för att våra tekniker ska kunna arbeta fritt under dagen. Om mätaren sitter inne eller det finns behov för ett kortare intervall bokar vi självklart in en mer exakt tid. Du som bor i en lägenhet har oftast mätaren i ett elrum, inte i din lägenhet.

På aviseringen skriver vi även med eventuella samarbetspartners som byter mätare med oss och hur ni kommer in kontakt med oss. Har du fjärrvärme kommer vi även byta ut den mätaren samtidigt.

Har du känslig utrustning hemma kan det vara bra att du kopplar ur denna innan mätarbytet, precis som du gör om det ska åska. När mätarbytet är klart är det upp till dig att se till att allt startar upp som det ska.

Vi kontrollerar att du har spänning på alla faser innan vi lämnar mätaren.

 

Så här fungerar den äldre elmätaren

Displayen på din elmätare visar alltid mätarställningen, normalläget - din användning i kWh, alltså det du betalar för. Med hjälp av knappen kan du stega dig fram bland elmätarens funktioner. Din elmätare återgår alltid till normalläge efter någon minut.

Mätardisplay: I normalläget visas alltid din totala användning i kWh.

Trycker du på knappen visas informationen i följande ordning:

 1. Det du använder just nu i kW
 2. Trippmätare. Håller du knappen nedtryckt i 10 sekunder när du är på steg 2 fungerar din mätare som en trippmätare.
 3. Spänning på fas 1, i volt (V) 
 4. Spänning på fas 2, i volt (V)
 5. Spänning på fas 3, i volt (V) 
 6. Ström på fas 1, i Ampere (A) – hur stor användningen är just nu
 7. Ström på fas 2, i Ampere (A) – hur stor användningen är just nu
 8. Ström på fas 3, i Ampere (A) – hur stor användningen är just nu
 9. dCon. Detta steg har du enbart om du har en elmätare med brytarfunktion
 10. Mätarens version 
 11. Mjukvarans version 
 12. Test av display 

 

 

Frågor och kontakt 

Här kan ni komma i kontakt med oss, beställa HAN-modul och ställa frågor kring er elmätare.

Beställning HAN-moduler

Kunskapsbanken

I vår Kunskapsbank har vi samlat svaren på många vanliga frågor.

Frågor och svar elmätare

 


Mätarbyte fjärrvärme

Samtidigt med elmätarbytet byter vi också ut alla fjärrvärmemätare. Stora fjärrvärmemätare byts minst var femte år medan de mindre (ofta villa) byts var tionde år, så som regelverket är nu.  

De nya fjärrvärmemätarna hjälper oss att optimera både kundanläggningar och fjärrvärmenätet. Genom att larma om höga returtemperaturer, höga flöden eller andra tekniska problem kan vi snabbt upptäcka centraler med dålig prestanda. Vi kan då meddela kunden att en service behövs så de slipper onödigt hög användning (kostnad). 

Mätarbyte gas

Alla våra gasmätare kommer också att bytas ut. De kommer i första steget göras i samband med den besiktning som sker löpande. Den utförs av Södra Hallands Kraft.  

Vi kommer i steg två bygga ut en infrastruktur för insamling så samtliga gasmätare blir fjärravlästa. Mätarna är förberedda för fjärravläsning. När vi har alla tekniska delar/komponenter på plats för infrastrukturen kommer vi att montera upp den. Vissa kunder kan då få ett extra besök av oss.