Ekonomi

2023 var ett händelserikt år där både samhälle och marknad försökte anpassa sig till den nya värld som uppstått efter Rysslands invasion av Ukraina.

Varberg Energis mål är att tillhandahålla hållbara tjänster och produkter som påskyndar regionens omställning till ett hållbart samhälle. Det kräver en långsiktigt hållbar ekonomisk styrning som återspeglas i ägardirektiv, strategisk planering, budget och flerårsplan.

Koncernen mäter och utvärderar kontinuerligt den ekonomiska styrningen och följer upp de ekonomiska målen för att uppnå en bra balans och kunna möta miljömässiga, ekonomiska och samhälleliga ambitioner i vår region. De ekonomiska målen som mäts är främst soliditet och avkastning på totalt kapital.

Bokslutskommuniké

2023 var ett händelserikt år på många sätt även om det jämfört med 2022 var ett lugnare år där både samhälle och marknad försökte anpassa sig till den nya värld som uppstått efter Rysslands invasion av Ukraina.

Läs fortsättningen av vår bokslutskommuniké:

Bokslutskommuniké för 2023

Årsredovisningar

Här kan du ta del av vår våra årsredovisningar för 2023. 

Årsredovisning Varberg Energi AB

Årsredovisning Varberg Energimarknad AB