Socialt

Vi är verifierade för socialt ansvarstagande

Vi är övertygade om att öppenhet och mångfald är en naturlig del i framgångsrika affärer och samarbeten. 

Det är vår affärsfilosofi helt enkelt. I vårt förbättringsarbete blev det under 2015 naturligt att ta beslutet om att ta detta engagemang och ansvarskänsla ett steg längre, så under 2016 blev vi verifierade för ISO 26000.

Vårt DNA är den förnybara energiproduktionen, den hållbara energioptimeringen och den förnybara elhandeln. Vi behöver hantera starka och svaga grupper, stora och små kunder, samhällsinstitutioner, föreningar m.fl. på ett likvärdigt satt. Vi vill skapa en ömsesidig respekt som har sin bas i förtroende och ett schysst agerande. 

Våra värderingar

Våra värderingar - Framåtanda, Nytänkande, Mod och Kunskap - spelar här en viktig roll i hur verksamheten utvecklas. Samtliga värderingar stöds av de grundläggande principerna i IS0 26000 om ansvarstagande, etik, transparens, mänskliga rättigheter och intressenternas intresse. 

Egendeklarationen vi gjort, visar att vi i stora delar uppfyller kraven inom de olika ansvarsområdena. De områden vi avser att fokusera på är Miljö, Konsumentfrågor samt Samhällsengagemang och utveckling. Det är områden som är starkt kopplade till vår verksamhet och där vi kan göra skillnad. 

Vi ställer exempelvis om vår fordonspark till att bli helt fossilfri, ändrar våra prismodeller för ökad kundpåverkan genom minskad energiförbrukning och reducerar elnätförluster vilket på sikt ger minskat energibehov i elnätet. Vi deltar i, och har varit med och grundat, nätverket Öppna Företag och driver även den återkommande satsningen "Omtanke ger energi".   Dessutom har vi byggt ev av landets största solcellsparker ”Solsidan” och deltar i utvecklingen av 4:e generationens fjärrvärme och utvecklingsprojekt kring bränsleceller. 

Vi på Varberg Energi tar vårt samhällsansvar på största allvar och ser hur det går hand i hand med vårt uppdrag. Därför har vi tagit beslut om denna egendeklaration, verifierad av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), och ställer oss bakom deras uttalande.

Arbetsmiljöcertifiering

Vi är arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001 och jobbar löpande med våra arbetsmiljöfrågor. Länk till certifikat finns i länklistan (pdf-er i nya fönster).

 

Vi var med och startade Öppna Företag

Vi är aktiva i Öppna Företag. Det är ett initiativ som togs av företagaren Mathias Frenzel och som ledde till att näringslivet i Varberg startade ett projekt – föreningen Öppna Företag. Syftet med Öppna företag är att skapa en ny arena för frågor som främjar öppenhet hos företag som verkar i Varbergs kommun. Alla företag som ansluter sig till  föreningen förbinder sig att aktivt arbeta för positiva värderingar som inkluderar alla människor oavsett religion, kultur och läggning. 

Öppna Företag är en non-profit-organisation som drivs med ideella krafter med undantag av ett mindre initialt startbidrag från Marknad Varberg, kommunens näringslivsutveckling.

Öppna Företag arbetar med opinionsbildning i olika sammanhang och med kompetensstöd och verktyg för att främja progressivitet hos svenskt näringsliv med start i Varbergs kommun. Genom att erbjuda medlemsföretagen föreläsningar, seminarier och workshops ska kunskapen om kopplingen mellan öppenhet och  lönsamhet öka. Detta i sin tur bidrar förutom till ett vänligare samhälle att Sverige kan fortsätta vara ett konkurrenskraftigt, innovativt och välmående exportland och ett välmående land att leva i.

Då vi som företagare har ett ansvar och möjlighet att påverka samhällsutvecklingen vill vi självklart göra det. Genom att fortsätta på den inslagna vägen med progressivitet i fokus är ambitionen att Öppna Företag gör Varberg till en lite bättre plats genom kreativt och innovativt företagsklimat som utvecklar och stärker Varbergs konkurrenskraft och näringsliv.

Logotype Öppna Företag

 

Omtanke ger energi

Överallt finns det eldsjälar som utan egen vinning vill göra skillnad för andra. Vi vill varje år lyfta fram en ny eldsjäl - ett lokalt projekt eller en förening - som arbetar för att hjälpa andra. Tillsammans vill vi visa att med lust och engagemang går det att uppnå förändringar och ge ett litet bidrag till en bättre livskvalitet. 

Vi kallar vårt bidrag - Omtanke ger energi

2023 års bidrag har vi valt att ge till föreningen Warberg Innebandy för sitt samarbete med Aldrig Ensam i syfte att förebygga och motverka psykisk ohälsa hos barn och unga i föreningen. Diplom delades ut under damernas hemmamatch i Sparbanken Wictory Center den 17 december 2023. Här kan du läsa vår motivering och se bilder: Omtanke ger energi till Warberg Innebandy

 

Tidigare mottagare av Omtanke ger energi:

 • Blågula Bilen som kontinuerligt kör till Ukraina med förnödenheter, fick med sig en del av vårt lagrade material för eldistribution för åter kunna bygga upp delar av landets utslagna energiförsörjning.
 • Varbergs Skateboardklubb för deras arbete för ett aktivt och inkluderande samhälle. Föreningen har med stora hjärtan och hög grad av ihärdighet lyckats skapa en verksamhet för skejtare i alla åldrar under årets alla månader.
 • Varberg för Musikhjälpen som varje år engagerar Varberg att bidra till en mer hållbar värld genom att samla in pengar som går till Musikhjälpen och deras ändamål.
 • Ett Mjukare Varberg för att de visar både mod och driv i social hållbarhet. De har en stor vilja att lyfta fram och prata om de utmaningar dagens unga möter i vårt digitala samhälle. 
 • Fotbollsföreningen Unite People som bygger gemenskap och uppmärksammar viktiga frågor i vardagen. 
 • Ungdomsjouren Tigerlilja i Varberg för deras arbete med alla ungdomar som har funderingar, frågor eller bara söker någon att prata med. 
 • Hallifornia och projektet Welcome to Hallifornia där alla ensamkommande flyktingbarn i Varbergs kommun bjöds in till Hallifornia. Projektet gav de ensamkommande flyktingbarnen en möjlighet att ingå i en gemenskap, träffa andra människor och utbyta tankar och idéer. 
 • Pride Varberg och HBTQ Sörse - för att de båda arbetar för ett mer öppet samhälle och för allas lika människovärde och rättigheter.
 • Auschwitz99' - för att de arbetar med frågor som rör demokrati, etik och människovärde och medvetandegör ungdomar i Varberg om konsekvenser av rasism och nazism.
 • Givewatts - för att de skänker solcellsdrivna lampor till skolor i Kenya, som i sin tur sedan lånar ut lamporna till skolbarnen. Att få en lampa gör skillnad - eleverna presterar mer och får högre betyg när de har möjlighet att läsa sina läxor ordentligt och på det sättet får de chans till en bättre framtid.
 • Frälsningsarmén i Varberg - för deras soppluncher och matkassar, och deras sociala engagemang och stöd till människor som hamnar i en situation där de behöver hjälp.
 • Nattvandrarna - för att de med sin närvaro på stan’ skapar en bättre miljö för ungdomarna i Varberg och SSRS - Sjöräddningssällskapet i Bua för att de på frivillig basis ställer upp för nödställda till sjöss.
 • DHR – De Handikappades Riksförbund i Varberg för deras arbete med frågor som rör livsvillkoren för personer med rörelsehinder.
 • Lions - Genom Lions Quest-projektet ’Tillsammans’ arbetar Lions för att förbättra livskvaliteten för barn och ungdomar i Varberg.
 • Kvinnojouren - för deras arbete mot våld i vardagen.
 • Almers hus - för att de erbjuder familjer med cancersjuka barn möjlighet till avkoppling i vardagen.

 

Vi stöttar bland annat även Världsnaturfonden WWF och BRIS arbete. Vi tänker på framtiden, gör det du också.