Varberg Energi uttalande

Det har växt fram en medvetenhet att våra intressenter förväntar sig att vi som företag både ska, och har förtroendet, att agera för en bättre samhällsutveckling. Det matchar Varberg Energis ambition att vara den bäst ansedda aktören både i energibranschen och i Varberg.

Vi är övertygade om att öppenhet och mångfald är en naturlig del i framgångsrika affärer och samarbete. Det är vår affärsfilosofi helt enkelt.

Vi har genom klimatbokslut visat att vi är ett av Sveriges mest miljövänliga energi- och informationsföretag. Vårt DNA är den förnybara energiproduktionen, de hållbara energitjänsterna, det öppna stadsnätet och den förnybara elhandeln. I vårt systematiska förbättringsarbete blev det då naturligt att ta detta engagemang och ansvarskänsla, ett steg längre genom att arbeta med ISO26000.

Att möta sina intressenter

Vår livsnerv är det regionala samhället och hur vi dagligen sköter oss. Relationerna med våra intressenter bygger på ömsesidig respekt och har sin bas i förtroende och ett schysst agerande. Vi behöver hantera starka och svaga grupper, stora och små kunder, samhällsinstitutioner, föreningar m.fl. på ett likvärdigt sätt. Organisationens förmåga att möta alla sina intressenter avgör vår långsiktiga förmåga till en för företaget sund ekonomi.

Viktigt ansvarstagande

Våra värderingar – Framåtanda, Nytänkande, Mod och Kunskap – spelar en viktig roll i hur verksamheten utvecklas. Samtliga värderingar stöds av de grundläggande principerna i ISO26000 om ansvarstagande, etik, transparens, mänskliga rättigheter och intressenternas intresse. Vi har också uttryckt detta i vår Ansvarspolicy. Vi har satt Varberg Energi på den klimatsmarta Sverigekartan, då både vill vi och kan vi sätta Varberg Energi på den socialt ansvarstagande Sverigekartan.

De grundläggande principerna och de olika ansvarsområdena påverkar vår vardag. Vi deltog i grundandet av Öppna företag, ett nätverk för näringslivet i Varberg. Syftet var att skapa en arena som främjar öppenhet, mångfald och kreativitet hos företag i Varbergs kommun. Vår sponsring/samarbete med olika organisationer har nu som ambition att alla ska kunna uppvisa insatser för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vi kan göra skillnad

Egendeklarationen visar att vi i stora delar uppfyller kraven inom de olika ansvarsområdena. De områden vi avser att fokusera på är Miljö, Konsumentfrågor samt Samhällsengagemang och utveckling. Det är områden som är starkt kopplade till vår verksamhet och där vi kan göra skillnad. Vårt gemensamma fokus ligger fortsatt på att fördjupa områdena Hållbar konsumtion, Lokalt samhällsengagemang och Utveckling av och tillgång till teknik till exempel genom:

  • Hållbar konsumtion

    Ställa om hela företaget mot att bli fossilfri i egen verksamhet, infört prismodeller för ökad kundpåverkan genom minskad energiförbrukning och möjligheter till mikroproduktion och energilagring kombinerat med finansiering.
  • Lokalt samhällsengagemang

    Engagemang i olika skolprojekt, deltar i/driver nätverket Öppna företag med ca 60 medlemsföretag, den återkommande satsningen ”Omtanke ger energi”, praktikplatser för nyanlända.

  • Utveckling av och tillgång till teknik

    Opinionsbildare för solenergi, vi byggde Solsidan, tillsammans med partner utvecklat laddlösning för fordon, tar fram IoT lösningar med LoRa teknik.

 

Varberg 2020-06-11

Björn Sjöström
namnteckning VD
VD Varberg Energi