Omtanke ger energi

Överallt finns det eldsjälar som utan egen vinning vill göra skillnad för andra. Vi vill varje år lyfta fram en ny eldsjäl - ett lokalt projekt eller en förening - som arbetar för att hjälpa andra.

Tillsammans vill vi visa att med lust och engagemang går det att uppnå förändringar och ge ett litet bidrag till en bättre livskvalitet. Vi kallar vårt bidrag - Omtanke ger energi!

Vi kallar vårt bidrag - Omtanke ger energi

Under 2020 delade vi ut priset till Varberg för Musikhjälpen som varje år samlar in pengar som oavkortat går till Musikhjälpen och deras ändamål. Temat detta år var ”Ingen människa ska lämnas utan vård”. Pengarna som samlades gick till att stärka internationella projekt som, i samverkan med lokalsamhället, arbetar för att människor världen över ska få bättre tillgång till likvärdig vård.

Bakom Varberg för Musikhjälpen står underhållaren Calle Karlsson och Fantastiska Underhållnings Bandet. Med förinspelade sändningar och livestreamade uppträdande bjöd gänget bakom Varberg för Musikhjälpen på en uppskattad lokal underhållningskavalkad med ett behjärtansvärt syfte.
 
Tidigare mottagare av Omtanke ger energi:
 • Ett Mjukare Varberg för att de visar både mod och driv i social hållbarhet. De har en stor vilja att lyfta fram och prata om de utmaningar dagens unga möter i vårt digitala samhälle. 
 • Fotbollsföreningen Unite People som bygger gemenskap och uppmärksammar viktiga frågor i vardagen. 
 • Ungdomsjouren Tigerlilja i Varberg för deras arbete med alla ungdomar som har funderingar, frågor eller bara söker någon att prata med. 
 • Hallifornia och projektet Welcome to Hallifornia där alla ensamkommande flyktingbarn i Varbergs kommun bjöds in till Hallifornia. Projektet gav de ensamkommande flyktingbarnen en möjlighet att ingå i en gemenskap, träffa andra människor och utbyta tankar och idéer. 
 • Pride Varberg och HBTQ Sörse - för att de båda arbetar för ett mer öppet samhälle och för allas lika människovärde och rättigheter.
 • Auschwitz99' - för att de arbetar med frågor som rör demokrati, etik och människovärde och medvetandegör ungdomar i Varberg om konsekvenser av rasism och nazism.
 • Givewatts - för att de skänker solcellsdrivna lampor till skolor i Kenya, som i sin tur sedan lånar ut lamporna till skolbarnen. Att få en lampa gör skillnad - eleverna presterar mer och får högre betyg när de har möjlighet att läsa sina läxor ordentligt och på det sättet får de chans till en bättre framtid.
 • Frälsningsarmén i Varberg - för deras soppluncher och matkassar, och deras sociala engagemang och stöd till människor som hamnar i en situation där de behöver hjälp.
 • Nattvandrarna - för att de med sin närvaro på stan’ skapar en bättre miljö för ungdomarna i Varberg.
  och SSRS - Sjöräddningssällskapet i Bua för att de på frivillig basis ställer upp för nödställda
  till sjöss.
 • DHR – De Handikappades Riksförbund i Varberg för deras arbete med frågor som rör livsvillkoren för personer med rörelsehinder.
 • Lions - Genom Lions Quest-projektet ’Tillsammans’ arbetar Lions för att förbättra livskvaliteten för barn och ungdomar i Varberg.
 • Kvinnojouren - för deras arbete mot våld i vardagen.
 • Almers hus - för att de erbjuder familjer med cancersjuka barn möjlighet till avkoppling i vardagen.

 

Vi stöttar bland annat även BRIS och Naturskyddsföreningens arbete. Vi tänker på framtiden, gör det du också.


Almers hus - för att de erbjuder familjer med cancersjuka barn möjlighet till avkoppling i vardagen.

Vi stöttar även bland annat även BRIS och Naturskyddsföreningens arbete.

Vi tänker på framtiden, gör det du också.