Energi- och klimatstöd

Det finns möjlighet att få ekonomiskt stöd för ett energi- och klimatprojekt.

Det  kommer ständigt kommer nya utlysningar om ekonomiskt stöd - framförallt från Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Kolla deras hemsidor för att hålla dig uppdaterad.

Ett alternativ är också att prenumerera på nyhetsbrev från organisationer som erbjuder olika typer av stöd.

Från 3 juli 2023 finns ett bidrag för småhus som värms med el eller gas. Läs mer om detta på Boverkets hemsida.

Olika typer av insatser för exempelvis energieffektivisering och för att ställa om till förnybar energiförsörjning kommer vara prioriterade för lång tid framöver, vilket gör att nya ekonomiska stöd också kommer att avsättas för dessa områden.

Hjälp med stödansökan

Det är väldigt varierande hur man ansöker om de olika stöden. Vissa typer av stöd har en enkel ansökningsprocess medan särskilt ansökningar för EU-projekt är väldigt omfattande och kräver lång förberedelsetid och ofta hjälp av experter på just den typen av ansökningar.

Vi kan hjälpa dig att hitta rätt stöd för ditt energi- och klimatprojekt. Vill du ha hjälp eller svar på frågor, kontakta oss gärna!