Producera egen förnybar el

Alla som tillför el till elnätet är elproducenter av ett eller annat slag.

Det är vanlig att prata i termer om att vara mikroproducent eller småskalig producent. Här informerar vi om vad som gäller för de olika kategorierna av att vara elproducent.

När är jag mikroproducent? 

När du installerat en mindre anläggning för elproduktion, som är förnybar, kan du kategorisera dig som mikroproducent enligt ellagen, om du uppfyller följande krav;

  • är elanvändare som har ett abonnemang om högst 63 ampere
  • producerar el vars inmatning till elnätet kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt
  • ansluts där en anläggning för användning av el redan är ansluten, och med en effekt som inte överstiger abonnemangets effekt

När är jag småskalig elproducent?

Om man ligger utanför kraven för mikroproduktion, blir man i stället klassad som småskalig elproducent. Detta gäller upp till 1500 kilowatt i inmatningseffekt till elnätet.

Att vara elproducent

Via din elinstallatör är du skyldig att anmäla alla elanläggningar som kan tillföra el till elnätet. Alla produktionsanläggningar behöver godkännas av Varberg Energi för att kunna tas i bruk.

Alla elproducenter behöver dessutom ett särskilt elnätsabonnemang för sin elproduktion. Du behåller elnätsabonnemanget för den el som du använder.

Behöver du ett större inmatningsabonnemang än ditt uttagsabonnemang betalar du en tillkommande anslutningsavgift till elnätet (engångsavgift). Inga avgifter tas ut för den el som matas ut på elnätet upp till 43,5 kW, men därutöver tas en avgift ut enligt vår prislista.

Nätnytta

Som producent får du betalt av elnätsföretaget för att din el matas ut på elnätet och avlastar det - nätnytta. Som nätkund hos Varberg Energi får du 2,0 öre per kilowattimma (inkl moms). 

Du kan sälja den el som du inte själv använder till Varberg Energimarknad. Du får också skattereduktion för den el du producerar. Länk till sidan Göra egen el.   

 Ersättning

 

Nätnytta

2,0 öre/kWh (inkl moms)

Såld el

Läs mer - länk till sidan Göra egen el

Elcertifikat

Läs mer - länk till sidan Göra egen el
   

Abonnemang - Inmatning

Mikroproducent 0 kr/år

Småskalig elproducent 80A eller större
4 375 kr/år (inkl moms)

Abonnemang - Uttag

Läs mer - länk till sidan Elnätspriser

Avgift för nätanslutning

Läs mer - länk till sidan Elnätspriser

Anslutningsavgifter

Aktuella anslutningsavgifter för produktionsanläggningar hittar du på vår sida Elnätspriser.

Om mikroproduktion

Här får du svar på de vanligaste frågorna om mikroproduktion av el. 

Hur mäts det som produceras?

Nätföretaget måste byta din elmätare för att uttag och inmatning ska registreras korrekt. Inmatning ska enligt ellagen mätas per timme. Därför måste din elmätare bytas och det är bland annat därför som det är viktigt att du i god tid kontaktar oss. Mätarbytet är avgiftsfritt. 

Vad tjänar jag på min elproduktion?

Den största vinsten får du genom att ersätta inköpt el med egenproducerad el. Då minskar dina kostnader till både din elhandlare och nätföretaget. Du behöver inte betala skatt och moms på den el som används inom din fastighet. Om du producerar mer el än du för tillfället förbrukar matas elen in på elnätet. Av nätföretaget får du en ersättning för att inmatningen avlastar elnätet - nätnytta. För att få betalt för själva elenergin måste du ha ett avtal med en elhandlare om försäljning av din överskottsel. Om elproduktionen är förnybar har du också möjlighet att få elcertifikat genom att ansöka hos Energimyndigheten.

Hur ska jag dimensionera min produktionsanläggning?

Be oss gärna om hjälp! För bästa möjliga effekt ta hjälp med vindmätning (vindkraft) och/eller gradtal vid uppsättning av solceller (solkraft). 

 

Länk till fler frågor och svar om mikroproduktion av el, skapade av Svensk Energi (öppnas i nytt fönster).